invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Technologie

2 vrouwen kijken naar een andere mevrouw via een tablet

De inzet van technologie helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen wonen. Het toepassen van technologie maakt zorg op afstand mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van beeldschermzorg, domotica en zelfmanagement via internet.

Organisaties in de langdurige zorg werken steeds meer met toepassingen van zorg op afstand. Het contact tussen medewerker en cliënt vindt bijvoorbeeld voor een deel plaats via beeldschermcontact. Medicijnen kunnen worden verstrekt door middel van een dispenser, en voor het openen van gordijnen of het inschakelen van verlichting wordt domotica ingezet.

Cliënten en medewerkers

Medewerkers kunnen meer cliënten bereiken met efficiëntere zorg. Zij kunnen een deel van hun werk uitvoeren op afstand, terwijl ze niet fysiek aanwezig zijn. Omdat contact op afstand, bijvoorbeeld via beeldbellen, snel en laagdrempelig is, kunnen cliënten en medewerkers makkelijk contact met elkaar opnemen, ook op meerdere momenten per dag. Inzet van sensoren, GPS of geluidsapparatuur helpt bij het monitoren van cliënten thuis. Cliënten voelen zich hierdoor veiliger. Technische toepassingen in huis, zoals het automatisch in- en uitschakelen van verwarming of elektrische apparaten, vergroten de zelfredzaamheid en de onafhankelijkheid van mensen.

Zorg op afstand implementeren

De implementatie van zorg op afstand vraagt meer van een organisatie dan alleen de keuze voor een passende technologische toepassing. Het gebruik van technologie moet onderdeel worden van de cultuur en visie van de organisatie. Het betekent anders werken voor medewerkers. En het vraagt vaak om samenwerking met partners zoals de gemeente of andere zorgaanbieders in de wijk. Zo kan uw organisatie wellicht aansluiten bij een reeds bestaande technologische infrastructuur in de wijk. Of u neemt zelf het initiatief om met de passende partners de nodige infrastructuur op te zetten. Goede samenwerking en afstemming zijn hierbij belangrijk om de kosten te beperken en het rendement te vergroten.

Om het rendement van zorg op afstand goed te kunnen inschatten, moet een breder blikveld worden ingenomen dan alleen substitutiemogelijkheden. Drie zaken zijn hierbij van belang:

  • De maatschappelijke businesscase
  • Werken aan of aansluiten bij een collectieve infrastructuur
  • Zoveel mogelijk aansluiten bij wat er al voorhanden is (bring your own device)

Ondersteuning bij de introductie van zorg op afstand

Bij de introductie van werken met zorg op afstand komen veel vragen kijken. Welke organisatiedoelstellingen wilt u bereiken, en hoe kan technologie hierbij helpen? Wie zijn uw samenwerkingspartners? Welke technologie kiest u? Hoe financiert u het? En hoe krijgt u uw medewerkers en cliënten mee? In dit dossier vindt u informatie, praktijkvoorbeelden en tools die u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Concrete taakondersteuning vindt u op IVZO.net (externe link), het online platform dat u als professional stapsgewijs helpt om aan de slag te gaan met technologie in uw zorgorganisatie. Via IVZO.net kunt u ook direct contact opnemen met experts van In voor zorg!, bijvoorbeeld om uw vraagstukken te bespreken.

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg