invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Lean

hand duwt rijtje ordners omver

Er wordt in de zorg veel gesproken over lean. Vaak gaat dit gepaard met termen als efficiency, doelmatigheid of slim en slank. Maar lean is meer dan een set van tools om efficiënter te gaan werken. Het betreft een bedrijfsfilosofie om steeds met elkaar te streven naar een zo groot mogelijke waarde van de geboden dienstverlening voor cliënten en hun naasten. Daarbinnen kunnen op verschillende manieren accenten worden gelegd.

In dit dossier is informatie verzameld om u enigszins op weg te helpen bij de oriëntatie op lean. In de eerste map: wat is het?, vindt u achtergrondinformatie over de lean filosofie en de verschillende varianten die er zijn. In de tweede: wat levert het op? wordt ingegaan op de behaalde resultaten van organisaties die binnen het programma In voor zorg! met lean aan de slag zijn gegaan. In de laatste map: hoe komt u er? zijn allerlei instrumenten en stappenplannen verzameld om met lean en de diverse lean onderdelen aan de slag te gaan. Dit biedt tezamen een eerste overzicht van wat lean kan betekenen, veel oriëntatieplezier!

Lean en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg