invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Kleinere zorgorganisaties

kinderen op zorgboerderij

Kleinere zorgorganisaties (KZO) zijn in veel gevallen niche-spelers met vernieuwende zorgconcepten en specifieke doelgroepen. Zij zijn vaak gestart met het idee om het anders te doen, bijvoorbeeld door de cliënt met zijn specifieke wensen en behoeften als centraal middelpunt te stellen. Daarmee hebben deze organisaties vaak een uniek zorgaanbod ontwikkeld en vormen zij belangrijke meerwaarde voor de sector.

Toekomstbestendig worden

Maar hoe zorgen kleinere organisaties ervoor dat zij het aanbod ook in de toekomst kunnen blijven leveren? Een toekomst vol met veranderingen in het zorglandschap. Ook KZO’s moeten aan alle wet- en regelgeving, richtlijnen, beroepscodes en veldnormen voldoen. Dat is niet altijd makkelijk. Om toekomstbestendig te zijn en te blijven, wordt er naast goede zorg voor cliënten ook het een en ander van de bedrijfsvoering gevraagd. Zoals de vraag hoe u als KZO uw organisatie aanpast op de verandering van persoonsgebonden budget (pgb) naar zorg in natura. Of op welke manier u de begeleiding van uw cliënten vanaf 2015 kunt voortzetten, met de verandering van financiering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welke richting moet u op met uw organisatie? Voor welke doelgroepen of samenwerkingspartners moet u kiezen? Hoe richt u uw bedrijfsvoering in op het nieuwe financieringssysteem? Allemaal vragen die gaan over hoe u als kleinere zorgorganisatie de actuele ontwikkelingen structureel in uw bedrijfsvoering kunt invoeren. In voor zorg! heeft de afgelopen 2 jaar diverse kleine zorgorganisaties begeleid om die uitdaging aan te gaan. In januari 2014 is de thematranche voor KZO’s van start gegaan.

Kleinere zorgorganisaties en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg