invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Communicatie

blikjestelefoon

Organisatie en communicatie kunnen niet zonder elkaar, helemaal niet als er sprake is van ingrijpende organisatieveranderingen. Dat pleit ervoor om communicatie vanaf de start van een organisatieverandering onderdeel te laten zijn van het veranderteam en van de veranderaanpak.

Een (integraal) communicatieplan opstellen

Communicatie van veranderingstrajecten is een lastige opgave. Hoe betrekt u doelgroepen? Hoe gaat u ze informeren en betrekken? Is er een pakkend veranderverhaal, met andere woorden: is het waarom achter de verandering duidelijk en kunt u die vertalen naar persoonlijke en emotionele communicatie? Want hoe ingrijpender de verandering hoe persoonlijker de communicatie.
Want verandering ontstaat per slot van rekening door interactie en niet door instrumenten. Communicatie kan daarin faciliteren door de dialoog te organiseren waarbij medewerkers met elkaar van gedachten kunnen wisselen en  nieuwe inzichten kunnen delen.

Bij het opstellen van een communicatieplan kunt u stil staan bij de volgende vragen:

  • Wie zijn de doelgroepen?
  • Wat is de communicatieboodschap/kernboodschap/het veranderverhaal?
  • Welke communicatiemiddelen passen hierbij?
  • In wat voor context vindt de verandering plaats?
  • Hoe praten mensen in de organisatie over de verandering?
  • Wat zijn de belangrijkste mijlpalen m.b.t. communicatie?
  • Door wie wordt communicatie uitgevoerd?

Praktijkvoorbeelden

Alhoewel elke organisatie uniek is en zijn eigen communicatieaanpak heeft, merken we ook dat In voor zorg-trajecten qua opzet en proces veel op elkaar lijken. Vanuit deze gedachte hebben wij documenten met tips voor de communicatie voor uw In voor zorg-traject ontwikkeld en lichten we een aantal praktijkvoorbeelden uit. U kunt deze als inspiratie of als handvat gebruiken in uw communicatie.

Daarnaast organiseren we 2 keer per jaar een communicatiekring waarin we actuele beleidsinformatie over de hervorming langdurige zorg uitwisselen en casussen delen.

Vragen of ondersteuning?

Neem contact op met Saskia ter Kuile (manager Communicatie), s.terkuile@vilans.nl.

Communicatie en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg