invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vivaan werkt in sprints aan innovatie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Welzijnsorganisatie Vivaan maakt zich sterk voor een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Daarom heeft de organisatie in 2014 en 2015 SamSam burenhulpservice in haar werkgebied geïntroduceerd. Dit is een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van burgers voor onderlinge hulp. Sinds het platform ‘live’ is, legt Vivaan de focus op lokale doorontwikkeling. Dit gebeurt met ‘sprints’, korte perioden van projectactiviteit waarin gewerkt wordt aan behapbare doelen. Teamleider Gonnie Smulders: ‘Sprints zijn een hele leuke manier om innovatie op de agenda te hebben.’

SamSam

De 85 beroepskrachten en ongeveer 740 vrijwilligers van Vivaan zijn actief in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Sinds 2015 is in alle gemeenten SamSam burenhulpservice beschikbaar, vertelt Gonnie Smulders. ‘Mensen die een vraag hebben, kunnen die op SamSam zetten. Bijvoorbeeld als ze iemand zoeken om de heg te snoeien, boodschappen te doen of een keer in de week thee te drinken. Andere mensen kunnen daarop reageren, waarna de vraagsteller een goede match uitzoekt. Andersom kunnen ook mensen die iets voor een ander willen doen op SamSam hun hulp aanbieden. Zoals vervoer of klussen. Omdat dit allemaal digitaal gebeurt, hoeft de welzijnsinstelling er in principe niet meer aan te pas te komen.’ In de praktijk houdt Vivaan nog wel een oogje in het zeil. ‘We denken bijvoorbeeld mee als we zien dat een vraag niet wordt opgelost. Soms helpt het al om een vraag anders te stellen Ook wijzen we mensen op vergelijkbare vragen. 2 mensen die allebei aangeven dat ze graag een kaartje met iemand willen leggen bijvoorbeeld. En omdat we veel contacten in de wijk hebben, kennen we vaak mensen die best iets willen doen. Die attenderen we op geschikte vragen op SamSam.’

Gemeengoed

Die actieve matching doet Vivaan niet zomaar. Het doel is de bekendheid van het platform te vergroten. De aanpak heeft succes. Gonnie: ‘In Veghel bestaat SamSam nu anderhalf jaar. Ons streven was dat 2,5% van de inwoners zich zou registreren. Inmiddels zitten we al op 7%. Mensen vinden het platform leuk en wijzen elkaar op het bestaan ervan. En dat is precies de bedoeling! SamSam is niet ons middel, het is gemeengoed. We willen dat het gaat leven in de gemeenschap. Daarbij hoort ook dat mensen het platform niet alleen als een ‘zorgsite’ zien. Ze kunnen er ook terecht als ze een hardloopmaatje zoeken of willen weten hoe hun magnetron werkt. Dat gebeurt steeds vaker, aldus Gonnie. Het is mede het resultaat van de reclame die Vivaan maakt, zoals via de Facebookpagina van SamSam Veghel. Hierop staan tal van voorbeelden van geslaagde matches.

Sprints

Niet alleen in Veghel, maar ook in de andere gemeenten ligt de focus nu op doorontwikkeling van SamSam. Want Vivaan is ervan overtuigd dat SamSam niet alleen de zelfredzaamheid en de burgerinzet kan vergroten, maar ook de basis kan zijn voor innovatieve welzijnsconcepten. De manier waarop Vivaan de doorontwikkeling aanpakt, is nieuw in welzijnsland. In plaats van één groot project op te tuigen, werkt de organisatie met sprints. Iedere sprint heeft een behapbaar doel, afgestemd op de lokale situatie in een gemeente. Per sprint wordt bepaald wie betrokken is en er zijn een duidelijke to-do-lijst en taakverdeling. En niet onbelangrijk, een sprint duurt maximaal 2 maanden. De sprints komen uit de SCRUM-methodiek, die zijn oorsprong vindt in de wereld van de softwareontwikkeling, maar inmiddels ook daarbuiten steeds meer opgang maakt. Scrum is een term uit de rugbysport. Het is een manier om het spel te hervatten na een kleine overtreding. In een scrum staan van elk team zeven spelers tegenover elkaar. Samen proberen ze de bal te bemachtigen. Goede samenwerking en snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden zijn daarbij essentieel.

Behapbaar en overzichtelijk

Gonnie is enthousiast over de methodiek. ‘Sprints zijn een hele leuke manier om innovatie op de agenda te hebben. Omdat wij een brede regio bestrijken, is het bovendien prettig dat we per gebied sprints kunnen inrichten. Dat is echt inspelen op de lokale situatie. En de ervaringen die we in de ene gemeente opdoen, kunnen we vervolgens weer benutten voor een andere gemeente. Want we werken met duidelijke sprintformulieren waarop we ook aangeven wat wel en niet werkte. Zo bouwen we iets op waar we nog lang profijt van kunnen hebben en hoeven we het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden.’ Als voorbeeld van een sprint noemt Gonnie het opzetten van een Facebookpagina van SamSam in Uden. ‘Acties die daarbij horen zijn bijvoorbeeld vrijwilligers zoeken en een beheerder aanwijzen.’ Een ander voorbeeld van een sprint is de rol die SamSam kan spelen bij zorgpartijen. Juist omdat de sprints goed afgebakend zijn en heldere kortetermijndoelen hebben, zijn ook de sociaal werkers er blij mee. ‘De sprints zijn heel behapbaar en overzichtelijk. Dat geeft lucht.’

Jongeren betrekken

Sociaal werker Esther de Bie beaamt dit. ‘Het werken in sprints is erg fijn. Je hebt een begin- en een eindpunt, je stelt jezelf doelen en je gaat concreet aan de slag.’ Esther werkte bijvoorbeeld aan de sprint in Veghel om jongeren meer te betrekken bij SamSam. ‘Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met 2 scholen. Op een van deze school is de maatschappelijke stage nog altijd onderdeel van het programma en daar kan SamSam een rol vervullen. We hebben afgesproken dat jongeren hun stage ook via SamSam mogen invullen.’ Ongeveer 6 jongeren zijn nu gematcht. Een mooi voorbeeld zijn de 2 meisjes die reageerden op de vraag van een man met niet-aangeboren hersenletsel. ‘Dat was best spannend want deze man kan niet meer zo goed uit zijn woorden komen. Maar hij wil wel graag af en toe naar een basketbalwedstrijd. Een van de meisjes zit op basketbal, dus zijn vraag sprak haar direct aan. Dan zie je dat het werkt als je jongeren aanspreekt op hun interessegebieden.’

Klein houden

Ondertussen moet Vivaan er vooral op blijven letten de sprints niet te groot te maken, aldus Esther. ‘Dat komt voort uit enthousiasme. Al werkende krijg je nieuwe ideeën. Zo bedachten we tijdens de “jongerensprint” dat het leuk is om samen met jongeren een promotiefilm voor SamSam te maken. Jongeren kunnen immers het beste aangeven hoe je bij hun belevingswereld aansluit. Ook willen we de flyer wat hipper maken. Die is nu heel erg gericht op ouderen, maar dat kan natuurlijk veel breder.’ In eerste instantie maakten Esther en haar collega’s deze ideeën onderdeel van de jongerensprint, bij nader inzien worden het twee nieuwe sprints. Een ander aandachtspunt is het meten. ‘We hebben net een sprint afgerond in Erp, een dorp dat bij de gemeente Veghel hoort. Daar hebben we de verwijzing naar SamSam een prominentere plek gegeven op de wijkwebsite. In plaats van nu direct ook andere wijkwebsites aan te passen, moeten we eerst kijken wat het oplevert. Zodat we daarmee ons voordeel kunnen doen.’

Zolang het lukt om de sprints klein te houden is het een geweldige methodiek, vindt Esther. ‘De sprints houden het tempo erin. En omdat veel dingen lukken en binnen afzienbare tijd zijn afgerond, geven ze enorm veel energie. Ik heb eigenlijk nooit meer het gevoel dat ik nog zoveel moet.’

Interview door Ingrid Brons

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg