invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Technologie bij Rosengaerde: Cliënt, niet bedrijfsvoering, als uitgangspunt

Gepubliceerd op:

Rosengaerde is een kleine zorgorganisatie in Dalfsen, ruim 20 kilometer boven Zwolle. Een hechte gemeenschap waar het welvaartsniveau hoog is. Bionda Kromkamp vertelt een anekdote over de grote bus die bij Rosengaerde aanschaft zou worden. Via een fondsenwervende actie dacht men een jaar nodig te hebben om de benodigde pecunia te verwerven. Binnen een half jaar was het geld bijeen.

Bij Rosengaerde kunnen 57 intramurale cliënten verblijven, waarvan 50 verpleeghuisbedden. Er zijn ongeveer 80 aanleunwoningen en daarnaast een aantal thuiswonende cliënten. Kromkamp is een van de 5 teammanagers bij Rosengaerde, teammanager Thuiszorg. Ze is ook projectleider technologie. De deelname aan de thematranche technologie van In voor zorg! was gedreven door de vraag hoe zij door de bomen het bos nog konden zien. De verscheidenheid aan technologie; hoe konden ze daar nou de beste keuzes in maken? Een grote meerwaarde van deelname aan deze thematranche was voor hen bovendien het feit dat ze zouden deelnemen met verschillende andere organisaties om zo kennis en ervaringen uit te kunnen delen.

Drijfveer

Vanuit In voor zorg! werd er gestuurd op het inzetten van technologie waar zoveel mogelijk cliënten gebruik van kunnen maken, om zo een sluitende businesscase te hebben. Voor Rosengaerde was dat echter niet de eerste voorwaarde, legt Kromkamp uit. Hun drijfveer voor het inzetten van technologie is dat er meerwaarde moet zijn voor de cliënt. Of het er nou een of 10 zijn, dat maakt voor Rosengaerde niet uit. Met GPS zijn ze bijvoorbeeld met maar een cliënt begonnen. Bij Rosengaerde wilden ze voorkomen dat in groten getale aangeschafte iPads op een grote stapel zou komen te liggen, waar niemand naar zou omkijken.

Kromkamp benadrukt de reden voor het inzetten van technologie. De steeds groter wordende groep ouderen heeft zorg en welzijn nodig die door steeds minder mensen geleverd kan worden. Door op dalmomenten technologie in te zetten, kunnen zij op piekmomenten meer handen aan het bed hebben. Bedenk je bovendien, zegt Kromkamp, dat de huidige generatie zestigers en zeventigers al veel meer technologie-minded zijn dan de huidige generatie in verpleeghuizen. Deze bewoners van de toekomst willen straks echt niet dat een medewerker 3 keer op een dag langskomt om te controleren of medicijnen wel zijn ingenomen. Dan is een technologische toepassing die telkens als het nodig is de medicijnen ‘uitspuugt’ en een signaal afgeeft aan de bewoner een welkom hulpmiddel.

Bovendien; als een bewoner om 10 uur gedoucht wil worden, maar de medicijnen moeten om 7 uur worden ingenomen, dan hoeft het niet omwille van de efficiency allemaal tegelijk om 7 uur in de ochtend te worden uitgevoerd. Met de medicijndispenser is een bewoner kortom niet langer afhankelijk van het schema van de medewerkers.

Uitleenservice

Ook de gemeente Dalfsen, thuisfront van Rosengaerde, was er inmiddels van overtuigd dat zorg- en welzijnsorganisaties meer technologie zouden moeten inzetten. Zij bedachten een soort uitleenservice voor technologie. Wanneer een cliënt een bepaalde toepassing goed kan gebruiken, mag deze dat 6 weken uitproberen. Als de technologie geschikt is, moet er natuurlijk nog wel financiering gezocht worden. Voor Medido, de medicijndispenser, kan dat bijvoorbeeld via de Zorgverzekeringswet (Zvw), als mensen daardoor langer thuis kunnen blijven wonen. Of via de Wet langdurige zorg (Wlz) als het om een bewoner van de aanleunwoningen gaat, die zorg krijgt vanuit een intramurale indicatie

Ook de cliënt zelf of de familie kan natuurlijk bijdragen. Voor mevrouw Hassefras, die zich met GPS weer gewoon buiten de muren van Rosengaerde kan begeven, een uitkomst. Mevrouw is opgebloeid, zegt Kromkamp. En in het team is de rust weergekeerd omdat ze niet meer op zoek hoeven naar mevrouw Hassefras. Ook andersom moet vanuit Rosengaerde veel in familie geïnvesteerd worden, zegt Kromkamp. Informatiemiddagen houden over technologie, maar ook risico’s bespreken van bijvoorbeeld zoiets als GPS. Mevrouw kan onder een auto komen, maar dat kon ook toen zij nog thuis woonde. Er zijn overigens geen stoplichten in Dalfsen.

Openen op afstand

Rosengaerde heeft nu al 9 technische toepassingen. Met iedere cliënt is een cliëntassessment afgenomen om te onderzoeken of technologie zou bijdragen aan meer welzijn. Naast de medicijndispenser, het bedalarm, de tovertafel en GPS ook onder meer ‘deuren op afstand openen via de iPad’ en gordijnen openen op dezelfde manier, want gordijnen openen is een lastige klus als je een rollator hebt.

Het technologietraject gaat voort en de werkgroep technologie blijft gehandhaafd. De wereld verandert immers en bij Rosengaerde zullen steeds weer andere cliënten verblijven of zorg afnemen. Iedere keer opnieuw geldt: wat heeft deze cliënt nodig? Het alarmsysteem is ook verouderd en stelt de organisatie momenteel voor uitdagingen, want hoe verzin je een toepassing voor mensen die eerder gaan roepen dan ergens op drukken? Je begint en eindigt met de cliënt: het moet goed zijn voor de cliënt, benadrukt Kromkamp nogmaals. Voor de bedrijfsvoering is het uiteindelijk toch minder spannend.

Interview door Ellen Kleverlaan

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg