invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Staatssecretaris van Rijn: 'ParkinsonNet aansprekend voorbeeld van zorg'

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn ziet ParkinsonNet als verbindende factor voor kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg voor parkinsonpatiënten.

Op welke wijze is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken bij ParkinsonNet?


'VWS is via het programma In voor zorg! betrokken bij ParkinsonNet. ParkinsonNet en In voor zorg! werken in een In voor zorg-traject samen aan het verbeteren van de  langdurige zorg voor parkinsonpatiënten. De focus van ParkinsonNet is tot nu toe vooral gericht op zorgverleners die worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Professionals voor wie de zorg vooral uit de AWBZ wordt gefinancierd zijn tot op heden nauwelijks aangesloten bij het ParkinsonNet. Dat is een serieuze tekortkoming omdat hierdoor de continuïteit in de zorg wordt onderbroken.

ParkinsonNet zal tot in 2014 met In voor zorg! werken aan een betere verbinding met AWBZ gefinancierde organisaties. Concreet doel is om in die periode de aanpak van het ParkinsonNet te verbreden naar de AWBZ gefinancierde organisaties in de regio Zuid Gelderland. Aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan in Zuid Gelderland wordt een model opgesteld voor andere regionale netwerken in Nederland. Tijdens het In voor zorg-traject zal specifiek worden gekeken naar de mogelijkheden van ontschotting van de financiering van zorg voor Parkinson patiënten.'

Waarom vindt u ParkinsonNet een belangrijk initiatief?


'ParkinsonNet is een aansprekend voorbeeld van zorg die in samenspraak met de patiënt wordt georganiseerd rondom de patiënt. De patiënt met een chronische aandoening moet zo goed mogelijk door het leven kunnen gaan, geholpen door de mensen uit het zorgteam om hem heen. Kijk vooral naar wat de patiënt nog wel zelf kan doen.


De kwaliteit van de behandeling van parkinson is met ParkinsonNet op die manier een belangrijke stap verder gekomen. Het is vooral voor de chronische patiënt van belang dat samenhangende zorg wordt geboden, maar wegens de maatschappelijke consequenties zijn ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg nodig. Bij ongewijzigd beleid zouden in 2040 de kosten van de gezondheidszorg kunnen oplopen tot circa 15 procent van het BNP, tegen nu ruim negen procent. Samen met de kosten van ons pensioen en de demografische ontwikkelingen zou dat wel eens een te grote belasting voor de toekomstige generaties kunnen betekenen.


Uit analyses is gebleken dat de aanpak van ParkinsonNet de zorg beter maakt, dat het aantal ziektecomplicaties aanmerkelijk afneemt en dat de parkinsonzorg meer doelmatig wordt. ParkinsonNet kan een voorbeeld zijn voor de organisatie van andere chronische aandoeningen.'

Wat wilt u meegeven aan zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet?

'De komende 20 jaar neemt het aantal mensen dat lijdt aan belangrijke chronische aandoeningen met 40 procent toe. De kosten die daarmee zijn gemoeid lopen in de 70 procent van het budget. Dat betekent dat we er anders naar zullen moeten kijken.


Mensen met chronische aandoeningen, zoals parkinson, hartfalen, COPD, diabetes hebben op lange termijn, vaak levenslang, ondersteuning nodig. Dat vraagt om zorg die het liefst dicht bij huis en in goede samenhang wordt verleend. Denk daarbij aan afstemming tussen huisarts, diëtist, internist, verpleegkundigen. Of in het geval van parkinson tussen neuroloog, huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut en nog meer professionals die de kwaliteit van leven van de patiënt kunnen verbeteren.
Een multidisciplinair team om de patiënt heen dat werkt op basis van een persoonlijk behandelplan. Maatwerk. We moeten duidelijk durven stellen, de patiënt staat centraal en niet de instelling of een behandelaar.'

Hoe ziet u de toekomst van ParkinsonNet?


'In de toekomst zie ik ParkinsonNet als verbindende factor en motor voor een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg voor parkinsonpatiënten. Deze zorg stelt de patiënt centraal en is dus sectorbreed. Alle professionele zorgverleners werken bovendien optimaal samen met de mantelzorg om de zorg voor de patiënt zo goed en zo doelmatig mogelijk te kunnen verlenen. We hebben voldoende geleerd van ParkinsonNet om het model ook te kunnen toepassen voor de zorg voor andere chronische patiënten.

Interview tevens verschenen in PN 2012-2013 ParkinsonNet

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg