invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Proteion Thuis werkt aan virtuele communities en netwerken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Proteion Thuis wil van pionier op het gebied van zorg-op-afstand doorgroeien naar een full-service organisatie met nieuwe virtuele communities en netwerken. Het gaat dan om communities en netwerken met een lokaal en regionaal karakter waarbinnen communicatie, ontmoeting, en diensten door de inzet van slimme technologische toepassingen mogelijk worden gemaakt. Denk daarbij aan de inzet van sociale media, ondersteuning met beeld of een toepassing zoals een marktplaats voor gemaksdiensten.

De toepassingen zijn er al, maar is er ook markt en marktwaarde binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg? En wat betekent dit voor een traditionele zorg- en welzijnsorganisatie? In voor zorg! is gevraagd mee te zoeken naar de antwoorden.

Nieuwe rollen

Domotica, zorg-op-afstand en andere digitale vernieuwingen, ze zijn niet meer weg te denken in de zorg. Toch wringt er regelmatig wat. Digitale ondersteuning wordt vaak gezien als ‘een dingetje voor erbij’, als een slimmigheidje waarmee we onze dagelijkse zorgverlening makkelijker maken. Die ondersteunende rol is er natuurlijk ook. Maar daarbij lopen we het risico over het hoofd te zien dat de technologische toepassingen ook uitnodigen tot een andere manier van denken over het leveren van wonen, welzijn en zorg. Het kan er toe leiden dat niet de zorgverlener, maar de cliënt achter de knoppen zit. Een andere rolverdeling wellicht.

Wie die kant op wil, moet zich niet alleen in zorg verdiepen, maar primair in de cliënt en in de vraag in hoeverre technologie de cliënt kan helpen. Om vervolgens met de antwoorden juist de eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt een extra dimensie te kunnen geven.

Proteion en de digitale ervaring

Proteion Thuis pakt op dit moment dat idee op. Samen met In voor zorg! worden nieuwe concepten ontwikkeld, getest  en geïmplementeerd. Met bijbehorende business-modellen wordt gewerkt aan markttechnisch gezien goed opschaalbare toepassingen. ‘Opschaalbaar’, want Proteion Thuis heeft in de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan met de inzet van technologie in het primaire zorgproces. Soms hebben die verkenningen (zorg-op-afstand en leefstijlmonitoring) tot interessante, en niet op voorhand ingecalculeerde effecten geleid.

Proteion Thuis is een grote en veelzijdige aanbieder van wonen, zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg en in de regio Nijmegen. Tot Proteion horen zorgcentra, groepswoningen, serviceappartementen, een behandelcentrum, een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen. Maar de Proteion-vlag wappert ook bij een thuiszorgpoot, een huishouddivisie en bij een bedrijf dat welzijnsdiensten aanbiedt. Veelzijdig dus en met uiteenlopende raakvlakken.

John Rietman zit als hoofd telezorg bij Proteion Thuis als een spin in het web van deze organisatie. Hij is bovendien directeur van VanMorgen (de organisatie die  andere zorgorganisaties begeleidt bij de implementatie van zorg op afstand). In voor zorg-coach Anton Reker is thuis in informatie-management en business-development. Het duo trekt de komende anderhalf jaar samen op in het ontwikkelen, verwezenlijken en vermarkten van bovengenoemde netwerken en communities.

Glimmende pareltjes

Dat juist Proteion deze slag wil gaan maken, heeft veel te maken met de uiteenlopende digitale projecten en diensten die in de verschillende geledingen van Proteion zijn ontwikkeld.

In voor zorg-coach Anton Reker: ‘Er liggen nogal wat pareltjes bij Proteion. En die pareltjes glimmen, omdat er allerlei lijntjes met partijen in de wonen, welzijn en zorg mee verbonden zijn.’ Het idee om gemaksdiensten via een virtuele gemeenschap te presenteren is in de kern een vondst, vindt hij. ‘Eenzaamheid vergt veel zorgkosten. Via deze weg zijn zowel cliëntgerichte oplossingen als besparingen mogelijk.’

Het innovatieve karakter van de nieuwe communities en netwerken is dat bestaande en zich bewezen technologische toepassingen aan elkaar worden gekoppeld en voor meerdere doeleinden worden ingezet. Toepassingen die tot nu toe vaak op zichzelf staan of slechts voor een doel worden ingezet. Anton Reker: ‘Ondersteuning met beeld bijvoorbeeld kun je gebruiken om ouderen thuis slim te ondersteunen opdat de verpleegkundige niet elke dag langs hoeft te komen, maar dezelfde techniek kun je ook gebruiken om mensen bij elkaar te brengen, opdat eenzaamheid minder als probleem wordt ervaren.’

Succesvol ouder worden

John Rietman: ‘Je kunt ook zeggen: “Hoe kun je technologie inzetten om met minder geld en minder personeel meer bereiken?” Dat een legitieme vraag. Maar het mooie is dat niet alleen een geldkwestie is. Achter de nieuwe technologieën ligt een handreiking om ouderen te ondersteunen bij het succesvol ouder worden. Niet altijd hoeft de dokter of de verpleegkundige in the lead te zijn. Breng mensen uit de directe omgeving van de oudere gericht bij elkaar. Dat kan voor oudere mensen veel meer energie opleveren.’

In dat effect schuilt volgens John Rietman ook een accentverschuiving die de kern van de zorg- en welzijnssector raakt: ‘Wij zijn in deze sector nog steeds een productiebedrijf, terwijl we een dienstverlenend bedrijf zouden moeten zijn.’

‘MijnProteion-Thuis.nl’

Waar gaat het concreet heen? John Rietman: ‘Wij willen middels het project ‘MijnProteion-Thuis.nl’ twee wegen gaan bewandelen. In de eerste plaats willen we een platform maken voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Het is een digitaal marktplein – of virtuele gemeenschap - voor service- en gemakdiensten aan huis. Mensen ontmoeten elkaar hier en zien in één oogopslag welke diensten worden aangeboden en hoe je er gebruik van kunt maken. Tegelijkertijd is het een platform voor mensen die als vrijwilliger iets willen betekenen bij het realiseren van deze diensten.’

Let op: dit platform gaat over wonen, zorg en welzijn. Vernieuwend is dat wonen, zorg en welzijn hier niet als aparte hoofdstukken worden benaderd, maar allemaal geschaard worden onder diensten waarmee een oudere zijn of haar zelfstandigheid en welbevinden kan versterken.

Sociaal-medisch netwerk

John Rietman vervolgt: ‘Een tweede weg die we op willen is het organiseren van een sociaal-medisch netwerk voor kwetsbare ouderen. De samenwerking met disciplines als de buurtcoördinator, verpleegkundigen, welzijnswerkers, thuiszorgdiensten en artsen kan hier een boost krijgen. Dit netwerk is dus bedoeld voor formele en informele hulpverleners. Opzet is dat het aantakt bij bestaande wijknetwerken. En hoewel ook formele hulpverleners meedoen, is het de klant en de mantelzorger die expliciet aan het roer blijven. We maken met het sociaal medisch netwerk bovendien een virtueel verzorgingshuis door en voor buurtbewoners.’

Betekenis voor andere organisaties

De 2 platforms die Proteion Thuis voor zich ziet, zijn nog lang niet goed uitgewerkt. Toch zoemt het nieuwe geluid al flink rond in de organisatie. Dat komt doordat al een paar jaar over dit soort platform wordt nagedacht, gevoed door de opgedane ervaringen met ondersteuning met beeld en leefstijlmonitoring. Bovendien is recentelijk in drie workshops gesproken over de praktische uitwerking van de concepten. Behalve dat in- en extern draagvlak onontbeerlijk is, is qua hardware de hamvraag: welke technologisch platform past bij het realiseren van de nieuwe  netwerken en communities?

Zo mogelijk interessanter is de vraag hoe je deze netwerken en communities succesvol in de markt kunt zetten. Het antwoord op beide vragen is nog niet duidelijk. In voor zorg-coach Anton Reker en intern projectleider John Rietman zullen vooral in dat marketing-vraagstuk het verschil moeten gaan maken. Als deze communities en netwerken zichzelf kunnen bedruipen en aansluiten op de vraag, wordt het voor andere zorg- en welzijnsorganisaties hoog tijd om op het puntje van hun stoel te gaan zitten.

Proteion Thuis staat nog maar aan het begin van de realisatie van deze nieuwe netwerken en communities. In september is het projectplan klaar en wordt de techniek gekozen. Stap 2 is de markt.

Interview door Rob van Es

Meer weten

Meer informatie over het In voor zorg-traject van Proteion Thuis

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg