invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Pluryn geeft de cliënt grip op zijn leven

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Pluryn is hard op weg om begin 2015 de e-health ambities van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waar te maken. Dat de burger centraal staat, zoveel mogelijk de regie krijgt over zijn leven, dat hij toegang krijgt tot zijn eigen dossier bij Pluryn en dat hij zelf metingen kan uitvoeren, inzicht krijgt in die gegevens en ondersteuning in kan roepen: het is bij Pluryn onder handbereik.

Pluryn, 3.700 medewerkers, werkt regionaal en landelijk binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Pluryn begeleidt mensen met complexe zorgvragen. Bemiddeling richting werk en re-integratie staan hoog in het vaandel. Mensen wonen soms in een beschermde woonomgeving, maar een groot deel van de cliënten woont zelfstandig en ontvangt ambulante begeleiding.

Organisatiebrede uitrol in 2015

Met een Living Lab op het hoofdkantoor in Nijmegen experimenteert Pluryn samen met cliënten met het slim toepassen van elektronische middelen. Van Google Glass tot smartwatch. Een centrale rol heeft Quli, een landelijk digitaal burgerplatform voor afspraken, doelen en contacten. Pluryn en cliënten verfijnen en verbijzonderen Quli, zodat mensen met een beperking en/of gedragsproblemen er zelfstandiger mee kunnen leven. Ook applicaties zoals GoOV - de reis-app - kunnen binnenkort vanuit Quli worden aangestuurd.
Pluryn is met e-health nog in een experimenteerfase, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Een organisatiebrede uitrol staat voor 2015 op het programma.

Wat maakt deze aanpak nu zo bijzonder? Een paar dingen zijn essentieel anders dan doorgaans het geval is. De doelen zijn door cliënten zelf geformuleerd en de e-health middelen zijn gewone - zij het aangepaste - consumentenproducten, zodat cliënten die ook gewoon buiten Pluryn om kunnen gebruiken.

Dit is niet iets vrijblijvends

Pluryn lijkt al experimenterend door te hollen naar implementatie voor de hele organisatie.
Programmamanager e-health Sanneke Langendoen: 'Dit is niet iets vrijblijvends. Er zijn 2 bewegingen. Dit project is van onderop begonnen. Cliënten en medewerkers zijn al experimenterend gestart. Tegelijkertijd kreeg deze aanpak alle steun van ICT, R&D, managers en het bestuur. Daardoor konden en kunnen snel knopen worden doorgehakt.'

Het proces wordt begeleid door effectieve communicatieaanpak. Met informatiepakketjes op verschillende niveaus. Maar ook met apps die de meeste actuele ontwikkelingen rond de e-health invoering bij Pluryn bijhouden, een ervaringsfilmpje en ambassadeurs die iedereen vertellen wat e-health applicaties inmiddels in de praktijk van Pluryn hebben opgeleverd.

Sanneke: 'Ook van belang om dit levend te houden, is dat je overal WIFI hebt met een bereik dat sterk genoeg is en aan alle randvoorwaarden, zoals faciliteiten, wordt voldaan.'
Kortom, alles wat logisch is om cliënten en medewerkers te stimuleren om met digitale applicaties om te gaan, wordt ook consequent doorgezet.

Businessplan pas in tweede instantie

En dit alles zonder een vooraf opgesteld businessplan. Bij Pluryn is de vernieuwing bewust begonnen zonder strakke afspraken en over opbrengsten binnen een bepaalde tijd. Dat bleek een juiste keuze waardoor er geen belemmeringen zijn in de experimenteerfase. Nu pilots goed aanslaan en zich hebben bewezen, maakt Pluryn er alsnog een business case van.

Sanneke: 'In het gesprek met gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars kunnen we dan laten zien wat dit oplevert in termen van kwaliteit, zelfredzaamheid en – nadrukkelijk niet als eerste punt – in productie. Die af te bakenen resultaatgebieden zijn nodig om afspraken te kunnen maken met financierende partijen'.
Bij het opschalen in 2015 is deze in tweede instantie opgestelde business case dus cruciaal.

Nieuwe standaard

In 2015 wil Pluryn e-health overal invoeren. Volgens Sanneke zijn de randvoorwaarden tot nu toe dusdanig gebleken dat er een grote kans van slagen is. Sanneke: 'Deze pilots zijn zo opgezet dat we de randvoorwaarden om aansluitend op te schalen systematisch kunnen afvinken.'

Als dit inderdaad allemaal lukt, heeft Pluryn na het implementatiejaar 2015 een nieuwe standaard in 2016. Sanneke: 'E-health is dan de onderlegger geworden voor wat we hier met z’n allen doen. Dat is dan even normaal als het feit dat onze medewerkers ondernemend en creatief zijn. Nu vinden we dat nog heel bijzonder. Straks weten we niet anders.'

Leren te versnellen

Wat heeft Pluryn bij dit alles trouwens aan de ondersteuning van In voor zorg! gehad?
Sanneke: 'De In voor zorg-coach is een expert waarmee je andere gesprekken voert dan met je collega’s. In voor zorg! creëerde draagvlak en leerde ons hoe we konden versnellen. De coach hielp ons met methodieken om op te schalen. Je denkt dat je als zorgorganisatie daar zelf ook wel het een en ander over weet. Dat is ook wel zo, maar om ècht vanuit de medewerker en de cliënt te denken, heb je toch een deskundige buitenstaander nodig.'

Snel schakelen

De wereld en de digitale mogelijkheden veranderen snel, weten ze bij Pluryn. Sanneke: 'Nu werken we nog met een portal, een veilige manier om informatie weg te zetten. Maar binnenkort is het misschien veel handiger om alleen maar slimme apps te gebruiken. Als het zover is, kan Pluryn – door de opgedane e-health ervaring – snel schakelen'.

Interview door Rob van Es

Meer weten

Dit interview is de eerste uit een reeks interviews over e-health bij Pluryn.Lees ook de andere interviews:

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg