invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Nieuwe visies op zorgondernemerschap bij Aksent en Zorgokee

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Heel bewust niet de focus leggen op volumegroei en op gebiedsuitbreiding, maar wél op de klantvraag in de meest brede zin. Een nieuwe generatie dwarsdenkende zorgaanbieders pakt het ondernemerschap steeds vaker net wat anders aan. Kleine zorgorganisaties zijn het doorgaans, die niches invullen die traditionele ‘spelers’ over het hoofd zien. Aksent en Zorgokee zijn 2 van die organisaties.

Aksent en Zorgokee begeleiden kinderen en jongeren met een autismespectrum stoornis, met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en andere psychische beperkingen. De cliënten en hun ouders zijn blij met deze dwarsdenkers, omdat ze – naar eigen zeggen – heel snel reageren en integrale oplossingen aanbieden die naar verwachting ook bij gemeenten aanslaan. Pratend over het moment dat de jeugdzorg naar de gemeenten overgaat, zegt directeur Michel Jansen van Aksent: 'Ik kan haast niet wachten tot 2015. Wij zien kansen, juist omdat we zo klein zijn.' Toch zitten in de slimme, maar kleinschalige aanpak ook factoren die de continuïteit kunnen bedreigen. Juist op dit vlak hebben Aksent en Zorgokee de ondersteuning van In voor zorg! ingeroepen. Opdat hun ondersteuning van cliënten niet alleen in 2015, maar ook in de verdere toekomst beschikbaar blijft.

Wat Aksent en Zorgokee met elkaar hebben

Directeur Rini Busschers van Zorgokee: 'Wij zijn met Zorgokee begonnen vanwege de onvrede die cliënten en cliëntvertegenwoordigers hadden over de zorg. Te vaak werden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Dat doen wij anders. Vandaag een vraag, morgen een antwoord, en overmorgen een oplossing: dat is ons motto.' Al omschrijft Aksent het iets anders, voor hen geldt dezelfde drive: de kriebels om cliënten sneller en integraler van dienst te zijn. De geografische werkgebieden van Aksent en Zorgokee grenzen in het oosten van Brabant aan elkaar. Daarbij bedienen ze ook nog eens dezelfde doelgroepen. Toch zien ze elkaar niet als concurrenten, maar als bondgenoten die elkaar kunnen versterken. Aksent en Zorgokee bezegelden hun bondgenootschap door een gezamenlijke raad van toezicht. Inge Miggiels van Aksent: 'We wisselen ideeën uit over zorg, personeel en beleid. Ook kijken we hoe we elkaar op directieniveau bij calamiteiten zouden kunnen vervangen.'

Oplossingen voor de hele gemeenschap

Door de onderlinge samenwerking kunnen de 2 organisaties hun regionale positie versterken. Aksent en Zorgokee werken samen met corporaties en gemeenten. 'Ik zit tot volgend jaar in de lokale Wmo-raad en op ons initiatief zijn we in Boxmeer met een pilot wijkgericht werken begonnen', zegt Michel Jansen van Aksent.
Rini Busschers van Zorgokee: 'Wij werken samen met 4 andere zorgaanbieders op basis van een convenant binnen het zogeheten Rooise model. Dat wil zeggen, we organiseren in Sint-Oedenrode dagbesteding van de wieg tot het graf voor mensen met een indicatie.' Hij wijst ook op "Wij Eindhoven", een samenwerkingsverband van partijen die mensen in buurten en wijken meer in hun eigen kracht willen zetten. 'Wij willen daar graag mensen gaan detacheren om jongeren te ondersteunen die anders tussen wal en schip raken.'

Zorgokee doet vanuit soortgelijke overwegingen mee aan een pilot voor een nieuwe school voor autistische jongeren, waarin een duidelijke zorgcomponent een essentieel onderdeel van het concept is. Door die zorgcomponent is het geen speciaal onderwijs en hoeft deze pilot-school straks niet in te stromen in het regulier onderwijs. De initiatieven die Aksent en Zorgokee aangrijpen om hun positie te versterken onderscheiden zich door verschiillende kenmerken. Het gaat steeds om integrale en maatschappelijk relevante oplossingen, waarbij zij niet krampachtig aan 1 doelgroep vasthouden. De kennis over jongeren met een beperking kan breder ingezet worden als dat in een buurt of wijk beter uitkomt. Het gaat in de kern om totaal-oplossingen voor lokale gemeenschappen. Met het accent op jongeren met problemen. Dat dan weer wel.

Warmlopen voor 2015

Met deze en andere lokale en regionale initiatieven lopen Zorgokee en Aksent zich in feite warm voor het moment dat in 2015 gemeenten de jeugdzorg overnemen. Beide organisaties stellen dat ze een serieuze kans hebben om vanaf 2015 partner te worden van de tientallen Brabantse gemeenten in hun werkgebied. Dat heeft niet alleen met kwaliteit en integrale oplossingen te maken, maar ook met de prijs. Michel Jansen van Aksent: 'We zijn klein en hebben weinig overhead, waardoor we tegen lage kosten ons werk doen. Dat koesteren we. Groter worden kan een bedreiging zijn voor onze prijs.' Tegelijkertijd zijn de 2 organisaties door die kleine en betaalbare schaal ook kwetsbaarder dan hun grote broeders. Een grote organisatie kan zich in theorie veroorloven om met extra investeringen een serieuze concurrent te worden in het werkgebied van de kleine 2. Aksent en Zorgokee proberen ondertussen ondermeer hun positie te verstevigen door bij zorgkantoren een formele erkenning als zorgaanbieder te bemachtigen. Dat lukt, maar niet zonder slag of stoot. Zorgokee heeft de erkenning inmiddels op zak, Aksent nog niet.

Ondersteuning van In voor zorg!

Zorgokee en Aksent zijn zich hun kwetsbaarheid bewust. 'Als "Wij Eindhoven" uiteindelijk voor ons niet doorgaat, raken we een derde van onze cliënten kwijt. We moeten leren werken met zowel best- als worst-case scenario’s', zeggen ze bij Zorgokee. Want ook al is het enthousiasme om nieuwe initiatieven te omarmen groot, feit is evenzeer dat een organisatie als Zorgokee voor het derde jaar op rij de salarissen van alle medewerkers heeft moeten bevriezen. Het blijft dus koorddansen, ook al is het vertrouwen groot. Vandaar dat In voor zorg! de 2 organisaties sinds januari 2013 ondersteunt. 'Opdat we in de storm kunnen zeilen zonder te kapseizen.'

In voor zorg-coach Anne-Mieke Krijgsman adviseerde bijvoorbeeld om toch wat meer secretariële ondersteuning in te zetten, zodat de directie meer tijd heeft voor de strategie. Daarnaast is de interne communicatie aangescherpt zodat iedereen weet welke richting de organisaties uitgaan. Ook de gezamenlijke stichting en het introduceren van slimme rekenmodellen verstevigen de basis van Aksent en Zorgokee. Het uitwisselen van best practises en van kennis geeft de samenwerking meer body. Bij deze en andere verbeteringen, is steeds het principe dat de organisaties zelf in staat zijn de innovaties voort te zetten en uit te bouwen. Verbeteringen in de zorginkoop en subsidietrajecten als "Wij Eindhoven" zijn hiervan voorbeelden.
Michel Jansen: 'Groot voordeel is dat Anne-Mieke Krijgsman als coach vanuit In voor zorg! buiten de alledaagse hectiek staat en vanuit die positie onze organisaties sterker weet te maken.'

Interview door Rob van Es.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg