invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Nelleke Vogel over ondernemerschap

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Eerste contact

‘Na een eerste gesprek hebben we onze interesse voor deelname uitgesproken’, vertelt Vogel, voorzitter Raad van Bestuur van de Atlant Zorggroep. ’Vervolgens zijn een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een medewerker van Vilans komen praten over het beleid van onze instelling en de vier thema’s van In voor zorg!: professionals, bedrijfsvoering, zorg op afstand en ketenzorg. Uit dat gesprek bleek dat deze vier thema’s perfect aansluiten bij de vijf bedrijfsdoelstellingen van Atlant. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we een verslag gekregen waaruit bleek dat wij door konden naar de tweede ronde van In voor zorg!. De tweede ronde is de quickscan.’

Scannen

‘Inmiddels hebben we de quickscan ook achter de rug. Dat betekent dat er een “scanner”  van In voor zorg! langs komt en gesprekken voert met zo’n 15 á 20 medewerkers’, licht Vogel toe. ‘De scanner heeft met mensen uit alle lagen en disciplines in en om Atlant gesproken. Van de cliëntenraad tot de Raad van Bestuur, van de ondernemingsraad tot verpleegkundigen en van de gemeente tot de zorgverzekeraar. Uit de analyse van deze interviews is een totaalplaatje gekomen dat weer dient als basis voor een plan van aanpak. Naar het zich laat aanzien ligt de behoefte van Atlant met name op het gebied van coaching. Er volgt nu een gesprek om dit verder uit te werken.’

Ondernemerschap

‘De timing van het programma In voor zorg! is heel goed’, vindt Vogel. ‘In een tijd van forse veranderingen moet er in de langdurige zorg een omslag gemaakt worden in het denken. We moeten toe naar meer outputsturing. Dat is niet nieuw en we zijn er dan ook al jaren mee bezig. Maar door de nieuwe financieringsmaatregelen en wettelijke eisen wordt het allemaal veel concreter. Er zal een slag gemaakt moeten worden naar innovatie en ondernemerschap om de Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten (AWBZ) betaalbaar te houden met de toenemende vergrijzing. We moeten meer zorg met minder geld leveren. Daarnaast wordt de klant steeds mondiger en heeft meer wensen terwijl de vergoedingen vanuit de AWBZ kleiner worden. Om al deze ontwikkelingen op te kunnen vangen moeten we echt een omslag in de organisatie maken naar meer innovatie en ondernemerschap. En daarbij is de hulp van In voor zorg! van harte welkom!’

Trots

‘Je hoort soms dat mensen vinden dat de marktwerking samenwerking in de weg staat, maar zo ervaar ik dat niet in dit soort programma’s. Goede resultaten moet je juist met elkaar delen om steeds te leren. Concurrentie speelt zich op regionaal niveau rondom bepaalde producten af. In een programma als In voor zorg! gaat het met name om het leren van de processen’, beschouwt Vogel. ‘Natuurlijk willen we allemaal ons werk zo goed mogelijk doen en uniek zijn in onze innovaties, maar als een nieuwe werkwijze eenmaal staat mag je het juist met trots presenteren, vind ik.’

Coaching

‘Zo vind ik ook dat er geen spanningsveld zit tussen de In voor zorg! thema’s ‘professionals’ en ‘bedrijfsvoering.’ Wij werken hier met het uitgangspunt: ‘Elke medewerker is zijn eigen ondernemer.’ Dat kan als je de kaders heel helder aangeeft. Ook financieel. Met goede handvatten kunnen medewerkers autonomie op de inhoud krijgen’, zegt Vogel. ‘Voorwaarde is wel dat leidinggevenden op een andere manier gaan aansturen, meer faciliterend en coachend. Die moeten het ondernemerschap van de medewerkers stimuleren.’

Hulp

Vogel vat samen: ‘Wij zijn op zoek naar een innovatievere organisatie. Dan moet je de mensen wel meekrijgen. Anders blijft het bij prachtige plannen voor innovatie en ondernemerschap, maar kom je niet tot implementatie. Om de organisatie te mobiliseren en motiveren kunnen we de hulp van In voor zorg! goed gebruiken!’

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg