invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Menzis en gemeente Enschede hebben dezelfde agenda

Gepubliceerd op:

Enschede is een van de ‘proeftuinen’ voor de hervorming van de langdurige zorg. Samenwerken met de zorgverzekeraar staat voorop. Daarom zijn de gemeente en Menzis in drie wijken begonnen met ‘Zorgvernieuwing door Populatiefinanciering.’ Wethouder Ed Wallinga: ‘We willen voorkomen dat er op één dag verschillende organisaties bij dezelfde cliënt over de vloer komen, of ’s nachts met drie, vier autootjes de wijk ingaan voor 24-uurs zorg.’

Al sinds 10 jaar, vertelt Ed Wallinga, bestaat er een “goede samenwerking” tussen de gemeente en zorgverzekeraar Menzis. Wallinga (PvdA) is sinds 2006 wethouder wijkontwikkeling, sport, zorg en welzijn in Enschede.

Convenant ‘Gezond Meedoen’

4 jaar geleden mondde die samenwerking uit in het convenant ‘Gezond Meedoen.’ Wallinga is daar blij mee. Want Menzis is een belangrijke speler in Twente. 65 % van de bevolking en 80 % van de collectief verzekerde bijstandsgerechtigden in Enschede is bij Menzis tegen ziekte verzekerd.

Hij roemt de gezondheidscentra die de zorgverzekeraar mogelijk heeft gemaakt om praktijkondersteuners extra aandacht te laten besteden aan het psychisch welbevinden van jongeren. ‘Samen hebben we bovendien preventieprogramma’s ontwikkeld. We doen veel aan lifestyle, bijvoorbeeld via sport en spel. Daarmee proberen we onze jongeren een gezond gewicht te laten houden.’

Er doen 13 scholen en 2.000 kinderen mee aan ‘Beweeg Wijs’. Resultaat? ‘Het overgewicht is teruggebracht naar nul; sommige kinderen hebben zelfs ondergewicht.’ Voordeel? ‘De jeugd zit beter in zijn vel. En voor Menzis neemt de schadelast af.’

Het convenant regelt ook andere zaken. Mantelzorgers worden ondersteund en er is een project opgezet voor valpreventie, ‘Vitaliteit en Veiligheid Voor Senioren.’ Ook daar werken personeelsleden van Menzis samen met de gemeente. Een van de onderdelen is een bewegingsactiviteit voor ouderen middels judo.

Medewerkers van het project zijn op huisbezoek gegaan. Ze onderzochten 350 woningen op veiligheid en wisten 500 oudere inwoners te motiveren om sportverenigingen te bezoeken. Wallinga: “De oudste deelnemer is 93.” De kracht? “Korte lijntjes: we moeten elkaar verder helpen.” De judo-activiteit is een succes, maar inmiddels is het geld wel op.

Ontschotten

Menzis en Enschede spelen bovendien in op de veranderingen die per 1 januari 2015 voor alle gemeenten gelden. Dan moet er nog meer worden samengewerkt - door te ‘ontschotten’. De budgetten van huishoudelijke hulp en AWBZ-begeleiding moeten worden samengevoegd. En er worden met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over prestatie-indicatoren.

Enschede is een ‘proeftuin’. Het jongste samenwerkingsproject heet ‘Zorgvernieuwing door Populatiefinanciering’. Het komt erop neer dat maatschappelijke ondersteuners, verplegers, verzorgenden, persoonlijke verzorgers en begeleiders nauw samenwerken.

De bedoeling is zoveel mogelijk inwoners te helpen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De opzet is ‘de zorg beter te koppelen aan de mensen.’ Hoe? Door binnen het verlaagde zorgbudget zo dichtbij mogelijk zorg en ondersteuning te leveren aan alle inwoners die dat nodig hebben.

Drie wijken hebben van het ministerie van Volksgezondheid een proeftuinstatus gekregen. Daarmee loopt Enschede voorop. Wallinga:  ‘Wij willen niet dat er dubbele zorg wordt geleverd. We bundelen de krachten van de professionals. Zij weten wat de zorgvraag en de medische consumptie per wijk is. En wij weten wat de uitgaven voor de gemeente en het zorgkantoor zijn.’

Regelvrij

Wat betekent dat concreet? ‘Dit project moet regelvij worden. We willen voorkomen dat er op één dag verschillende organisaties bij dezelfde cliënt over de vloer komen, of ’s nachts met drie, vier autootjes de wijk ingaan voor 24-uurs zorg.’

Wat is er zo bijzonder aan die gecombineerde aanpak? ‘Ouderen zijn vaak eenzaam. Die moet je meenemen. Dus is er een huiskamer voor de buurt ingericht. De dagbesteding geldt niet meer per se als geïndiceerde zorg maar kan soms net zo goed bij een sportvereniging worden ondergebracht.’

Ander voordeel? ‘Wij hebben dezelfde agenda. We werken samen op de inhoud. Het moet niet uitmaken wie de financier is, of wie welk loonstrookje heeft. Samen betalen we momenteel de wijkverpleegkundigen. Het ene jaar gaat de rekening naar Menzis, het andere jaar naar ons.’

Hoe nu verder? Wallinga: ‘Voor 2015 maken we afspraken over de samenwerking van de wijkverpleegkundige, de huisarts en de wijkcoach.’

Interview door: Willem Wansink

Meer weten

Dit interview is de tweede in een interviewserie over de hervorming langdurige zorg.

Achtergrondinformatie:

 

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg