invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Land van Horne: De meerwaarde van ZorgTV en leefstijlmonitoring

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het thuiszorgteam in het Limburgse Nederweert – onderdeel van Land van Horne – kan bijna niet wachten: in het najaar 2012 gaat het team werken met ZorgTV en leeftstijlmonitoring. ZorgTV  heet het systeem waarbij cliënt en zorgmedewerker per computerscherm met elkaar contact kunnen hebben. Bij leeftstijlmonitoring worden verschillende sensoren in huis geplaatst die het bewegingspatroon van de cliënt registeren.

Coach Yvonne Koks van In voor zorg! adviseert en begeleidt de introductie van deze vormen van zorg op afstand. Ook collega-organisaties in de regio geven hun ervaringen door. Proteion Thuis en de Zorggroep deden eerder al ervaring op met ZorgTV en leefstijlmonitoring. Op hun beurt laten zij Land van Horne weten waar ze op moeten letten bij de introductie van dit systeem.

Halverwege 2013 werken er 2 teams met ZorgTV en leefstijlmonitoring, is de bedoeling. In dezelfde fase wordt besloten of thuiszorg met ZorgTV en leefstijlmonitoring onderdeel gaat worden van àlle teams van Land van Horne.

Geen twijfel over meerwaarde

Land van Horne biedt met 2.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zorg en ondersteuning voor ouderen in Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. Met 20 woonzorgcentra en nog meer kleinschalige voorzieningen is Land van Horne fijnmazig aanwezig in deze Limburgse en Brabantse streek.

Net als elders neemt ook in deze regio de vraag naar zorg toe, terwijl het tegelijkertijd steeds lastiger wordt om voldoende professionals aan te trekken. Directeur thuiszorg Lieke Verhoof: ‘We zoeken naar oplossingen waarmee mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het ziet er naar uit dat ZorgTV en leefstijlmonitoring zo een oplossing biedt.’

Voor het thuiszorgteam in Nederweert staat de meerwaarde al als een paal boven water. Het Nederweertse thuiszorgteam is groot: 50 medewerkers ondersteunen 150 cliënten. De werkdruk is fors.

Geen vervanging, maar een aanvulling

Het gaat om een goed gedoseerd proces, waarbij draagvlak centraal staat. Ouderen een beeldscherm opdringen die er niks mee kunnen of willen, is absoluut uit den boze. Intern projectleider Theo Peters: ‘Landelijk onderzoek wijst uit dat 10 tot 20 procent van de oudere cliënten baat heeft bij deze vormen van zorgondersteuning.’

Lieke Verhoof: ‘Juist voor mensen die zich snel angstig en onzeker voelen, kan dit systeem een uitkomst zijn. Er wordt 24 uur per dag op je gelet en als cliënt kun je elk moment van de dag of nacht iemand raadplegen.’

‘Dit is geen vervanging van de zorg, maar een aanvulling. Je bent preventief aan het werken én je kunt effectiever zijn’, benadrukt In voor zorg-coach Yvonne Koks.

Leefstijlmonitoring: sensoren inzetten

Ondersteunende sensoren zijn een voorbeeld van preventie. Sensoren en ZorgTV kunnen ook in combinatie worden ingezet. Lieke Verhoof: ‘Met sensoren kunnen we bijvoorbeeld nagaan of het medicijndoosje of de koelkast wordt geopend en hoe lang iemand in de bad- of slaapkamer verblijft. Dit soort informatie leidt tot meer inzicht in het leefpatroon van de cliënt. Afwijkingen in het leefpatroon kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Land van Horne kan vervolgens ook gerichter zorg inzetten.’

Teamleider Marianne van den Beucken: ‘Als iemand een dag lang zijn ijskast niet open heeft gemaakt, hoeft dat niets te betekenen. Maar als een cliënt met suikerziekte de koelkast, waar de medicijnen in liggen, dicht laat, ligt dat anders.’

Nog iets. Bij het uitreiken van bepaalde risicovolle medicijnen is het voorschrift dat 2 professionals zien en controleren dat de juiste medicijnen in de juiste dosering worden aangereikt (het vier-ogen principe). Theo Peters: ‘Daar zijn dus 2 verzorgenden of  verpleegkundigen voor nodig. Maar met je Iphone of met de inzet van ZorgTV kun je ook op afstand meekijken. Een efficiënte vorm van preventie en van kwaliteitsverbetering.’

Marianne van den Beucken: ‘Ik vind dat ons werk er interessanter door wordt. De informatie die je van de zorgcentrale krijgt, hadden we van tevoren niet. Dat geldt ook voor de informatie die we via leefstijlmonitoring krijgen. Die sensoren zijn je ogen en oren op afstand.’

Techniek en zorg

De techniek van ZorgTV en sensoren levert Land van Horne geen kopzorgen op. Theo Peters: ‘Zorg leveren is onze corebusiness. We willen dus niet zelf een structuur bedenken waarin de digitale techniek het best tot zijn recht komt. We willen het systeem ook niet in eigendom hebben. We lossen dat op in samenwerking met onze partners.’ Lieke Verhoof: ‘Zie ons als een verbindingsofficier in het maatschappelijk middenveld.’

Partners laten doen waar ze het beste in zijn, dat is het principe in dit project. Ook de ondersteuning van In voor zorg! past binnen dit principe. In voor zorg-coach Yvonne Koks heeft haar basis bij zorgorganisatie Vanmorgen die als pionier veel ervaring heeft bij het opzetten van zorg op afstand. Lieke Verhoof : ‘We willen niet zelf het wiel uitvinden. In voor zorg! kan ons adviseren over wat het beste bij ons past.’

Scholing en draagvlak

In september begint de scholing voor Thuiszorgteam Nederweert en Ospel. Die scholing zorgt niet alleen voor kennis, maar ook voor draagkracht. Theo Peters: ‘Medewerkers geven aan wie van hun cliënten hier iets aan kunnen hebben. Zo creëren we draagvlak.’

Ook rondom dit project wordt draagvlak gericht aangepakt. Zo wordt de komst van ZorgTV begeleid door een projectgroep, waarin ook de Nederweertse huisarts Thieu Heijltjes meedoet. Heijltjes werkt al een jaar of twee met het fenomeen ‘virtueel verzorgingshuis’. In feite is dit thuiszorg met alle faciliteiten die ook in het verzorgingshuis aanwezig zijn. De ZorgTV en leefstijlmonitoring van Land van Horne sluiten logisch aan op deze ontwikkeling.

Inmiddels hebben zich ook andere thuiszorgorganisaties aangesloten bij de zorg-op-afstand ontwikkelingen van Land van Horne en van Thieu Heijltjes. Zo wordt wordt Nederweert - en omgeving – in feite een beetje de Silicon Valley van de nieuwe zorg aan huis.

Interview door Rob van Es

Meer weten

Land van Horne is

In voor zorg!

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg