invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Gemeente Leeuwarden: Graag maatschappelijke aanbesteding voor zorg en welzijn op wijkniveau

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De gemeente Leeuwarden is mede-initiatiefnemer geweest van het project ‘Handen Ineen,’ één van de experimenten van het Experiment Regelarme Instellingen. ‘We willen een ontwikkeling bewerkstelligen naar andere vormen van zorg in de wijk, in afstemming met welzijn’, zegt strategisch adviseur welzijn Oebele Herder. ‘Regelarm kunnen werken speelt hierbij een belangrijke rol omdat een nieuwe samenhang creëren tussen inzet van de burger met zijn sociale omgeving, welzijn, zorg en hulp in de huishouding vraagt om nieuwe arrangementen. Daarbij kun je geen knellende regels gebruiken. We kennen allemaal het voorbeeld van de man die tegen beperkende regelgeving aanliep toen hij zei dat hij zelf zijn gehandicapte vrouw wil helpen met douchen en dus liever hulp in de huishouding heeft dan zorg. De regel stelde dat hulp in de huishouding niet geïndiceerd is als er een volwassene in huis is die dit zelf kan doen. Dan zitten regels alleen maar in de weg.’

De gemeente is samen met het zorgkantoor de opdrachtgever voor de samenwerkende instellingen en heeft in het kader van het project Handen Ineen de budgetten voor hulp in de huishouding en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op één hoop gegooid voor de deelnemende instellingen Palet, Thuiszorg het Friese Land, Noorderbreedte en Zorgkompas.

‘We zijn nu driekwart jaar bezig’, vertelt Herder, ‘en we zien dat het een kansrijk concept is dat toch wel wat afstemming vraagt tussen de aanbieders. Wil je bijvoorbeeld in de wijk gezamenlijke nachtdiensten regelen, dan moet je ook andere zaken binnen de organisaties daarop afstemmen en misschien wel een beetje in eigen vlees snijden. Bovendien is een cultuurverandering nodig, want het uitvoerend personeel is heel sterk gericht op zorgen voor mensen. En als je van hen vraagt om te ontzorgen, kan dit voor mensen met een flexcontract ook financiële consequenties hebben. Maar de winst die hier tegenover staat, is heel groot. Zo heeft Palet voor haar 133 cliënten in de wijk per cliënt een half uur minder administratie per week en zien we een daling van de gemiddelde zorgconsumptie per cliënt.’

De gemeente en het zorgkantoor willen 2014 gebruiken om te onderzoeken of het mogelijk is om tot een bestek te komen voor maatschappelijke aanbesteding voor een wijk, voor zorg én welzijn. Herder: ‘De sociale wijkteams en de wijkthuiszorgteams aan elkaar koppelen dus, en ook de huisartsen erbij betrekken, om tot een optimale dienstverlening aan burgers te komen op basis van concreet inzicht in wat zij zelf via het informele circuit kunnen regelen. Dat is een ambitieus traject, maar we zitten wel duidelijk op één lijn met het zorgkantoor. We hebben een convenant gesloten om elkaar te versterken in plaats van zaken naar elkaar door te schuiven. Ook als besloten wordt de persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet te laten vallen, zullen we ernaar streven hierin samen een balans te vinden.’

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg