invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Franchise-organisatie Corona wordt landelijke aanbieder met In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vanaf 1 juni 2011 kan elke oudere Nederlander Corona bellen om aan huis een ondersteuningsarrangement voor wonen en zorg te bestellen. Landelijke dekking, dat is namelijk de volgende stap in een gestage opmars van een nieuw fenomeen.

Corona Wonen is geen instelling, maar een label. 23 zorgorganisaties hebben zich inmiddels bij dit label aangesloten, waaronder tien organisaties die ook met In voor zorg! meedoen. Dat is tot nu toe nauwelijks opgevallen. Deelnemende organisaties heten namelijk nog steeds Swinhove Groep, Zorggroep Charim of Libertas Leiden.

De ondersteunende merknaam Corona blijft vooralsnog binnenskamers. Toch is Corona voor de deelnemers van vitaal belang voor hun ontwikkeling; inhoudelijk maar ook financieel. Corona is een franchiseformule, de eerste in de langdurige zorg. Geen harde franchise, maar een zachte met – niettemin – heldere afspraken.

De formule

Vijf jaar geleden ging deze franchiseformule van Corona van start. Palet (Leeuwaarden, Antaris (Amsterdam), de Swinhove Groep (Zwijndrecht) en de Wielborgh (Dordrecht) beten de spits af. Corona vult een gat dat weinigen nog als zodanig herkennen.

‘Wij bewandelen een derde weg. Tussen aanbodgericht en vraaggericht werken in. Vraaggericht werken lijkt de oplossing voor alles, maar dat is het niet. We hebben het over een vergrijzende samenleving, sterk stijgende kosten en tekort aan personeel. De gemiddelde 80-plusser kan de werkelijke kosten voor zorg en begeleiding niet opbrengen. En het is de vraag hoe lang AWBZ, WMO en zorgverzekeringen financieel de hand reiken om vraaggericht werken volledig te financieren’, aldus Guus Bannenberg, bestuurder van zorgorganisatie Swinhove Groep in Zwijndrecht. Hij leidt de stichting Corona Wonen.

‘Corona biedt een formule aan voor wonen en zorgen. De deelnemers voeren die formule uit. Corona zorgt voor kwaliteitstoetsing van de aanpak, scholing en actualiseert de formule aan de hand van ervaringen en nieuwe inzichten.’

De pakketten

Corona levert 3 pakketten die, zo stelt Guus Bannenberg, met elkaar een wooncarrière van de gemiddelde oudere kunnen vormen:

 • Corona Actief Thuis is het servicelabel voor senioren die zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Service, thuiszorg, alarmering, ontmoetingen: dat zijn enkele van de onderdelen van Actief Thuis.
 • Corona Zorgeloos Wonen is het label voor zelfstandig wonen in de nabijheid van zorg, diensten en ontmoetingen die in een wijkcentrum kunnen worden geboden.
 • Corona Kleinschalig Wonen is het label voor ouderen op hoge leeftijd die thuiswonen inruilen voor huiselijk kleinschalig wonen in een groep van zes bewoners.

Minder dure zorg

De drie labels tezamen zorgen ervoor dat minder intramurale zorg nodig is, zonder dat mensen zich minder verzorgd voelen. Werkt het ook in de praktijk zo? Guus Bannenberg: ‘In Zwijndrecht doet Swinhove als Corona-deelnemer met zeven ‘Zorgeloos Wonen’-projecten mee. Dat levert 25% minder intramurale zorg op dan gemiddeld in Nederland. In de gemeente Zwijndrecht (45.000 inwoners) scheelt dat 5 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd kunnen we 24 uur per dag zonder wachtlijsten direct acute zorg leveren.’

Dat doet Corona-deelnemer Swinhove ondermeer door met woningcorporaties afspraken te maken over vrijkomende woningen. Deze woningen kunnen in geval van nood onmiddellijk kunnen worden toegewezen. Bannenberg: ‘Vervolgens leveren we volgens de Corona-formule alle zorg en ondersteuning die nodig is. Met deze strategie besparen we geld en vangen we de vergrijzing op.’

Civil society

De weg tussen aanbodgericht en vraaggericht in, die Corona zegt te volgen, wordt ook wel aangeduid met ‘community development’ of ’civil society’. Dat is geen wazig gedoe, maar een essentieel gedachtegoed dat de aanpak van Corona op termijn ook houdbaar kan maken.
Guus Bannenberg: ‘We willen wijkbewoners als vrijwilligers actief betrekken bij wat we doen. Vrijwilligerswerk mag leuk en inspirerend zijn en moet vooral professioneel worden begeleid. Daar ontbreekt het nu vaak aan. De waarde van vrijwilligers moet veel beter op waarde worden geschat. Waarom kan dat wel in een sportclub, in een studentenverenging of bij een ondernemersvereniging, maar niet in de eigen wijk? Ten onrechte want de inzet van vrijwilligers uit de wijk is essentieel voor de toekomst van ons Zorgeloos Wonen-concept.’
Onderdeel van de ‘civil society’ is trouwens ook dat ouderen zelf een rol spelen in het geven van aandacht en zorg voor elkaar. Guus Bannenberg wijst in dit verband op ‘LOC Zeggenschap in Zorg’ dat uit cliëntenraden voortkomt en op ‘Zorg in eigen hand’, een netwerkgroep dat ouderen stimuleert om zorg en diensten zelf te organiseren vanuit professionele organisaties.

Parallellen met In voor zorg!

Er liggen volgens Guus Bannenberg duidelijke parallellen tussen visie van Corona en In voor zorg!  Niet voor niets zijn tien Corona-participanten ook deelnemers aan het In voor zorg-programma. Guus Bannenberg: ‘De parallel ligt in het vinden van vernieuwende betaalbare concepten voor oudere, vaak kwetsbare mensen. Het sociale restaurant van In voor zorg-deelnemer en Corona-lid De Wielborgh in Dordrecht is hier een mooi voorbeeld van. Sociale restaurants zijn als ontmoetingsplekken in de wijk de kern van hun organisatie. Het concept heeft zich bewezen. Reden genoeg om de bedrijfsvoering goed solide te maken.’

Lekker Leven

Terug naar de landelijke beschikbaarheid van Corona-diensten per 1 juni. Hoe doe je dat met ‘slechts’ 23 deelnemers? Guus Bannenberg: ‘We hebben een contract gesloten met Lekker Leven. Die organisatie levert diensten waardoor organisaties en mensen makkelijker kunnen functioneren. Lekker Leven heeft een landelijke dekking. Corona maakt het pakket van Lekker Leven compleet met verpleging en verzorging, alarmering, maaltijden en huishoudelijke zorg.’
Stichtingsdirecteur Guus Bannenberg laat weten dat Corona binnenkort actief naar buiten treedt. ‘We zijn voorzichtig begonnen. Binnenkort kunnen we laten zien wat we waard zijn. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om de langdurige zorg beter te laten functioneren.’

Corona-participanten in In voor zorg!

Onderstaande zorgorganisatie zijn aangesloten bij Corona en doen mee aan het In voor zorg-programma.

 • Swinhove Groep, Zwijndrecht
  In voor zorg-thema: bedrijfsvoering.
  Doel: het realiseren van draagvlak voor bij de implementatie van het masterplan voor de concepten voor kleinschalig en verzorgd wonen.
 • Stichting de Wielborgh, Dordrecht
  In voor zorg-thema: bedrijfsvoering.
  Doel: implementatie van een doelmatig en cliëntgericht restaurantconcept.
 • Stichting Groenhuysen, Roosendaal
  In voor zorg-thema: professionals.
  Doel: meer regelruimte voor medewerkers en optimaliseren ICT systemen.
 • Zorgpalet Baarn-Soest, Soest
  In voor zorg-thema en doel: afhankelijk van de scan.
 • Woon-zorgcentra De Rijnhoven, Harmelen
  In voor zorg-thema: bedrijfsvoering.
  Doel: transitie van grootschalige naar kleinschalige zorg- en dienstverlening.
 • Van Neynselgroep, ’s-Hertogenbosch
  In voor zorg-thema: bedrijfsvoering.
  Doel: ontwikkeling van een roosterplanning die is afgestemd op de agenda van de cliënt.
 • Stichting Sint Jacob, Haarlem
  In voor zorg-thema: bedrijfsvoering
  Doel: het coachen van het management bij een aangepaste leiderschapsstijl en het ontwikkelen en concretiseren van een dashboard.
 • Stichting tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom
  Thema en doel: afhankelijk van de scan.
 • Libertas Leiden, Leiden
  In voor zorg-thema: professionals
  Doel: ZZP-implementatie op de werkvloer en het ontwikkelen van vraaggericht werken.
 • Zorggroep Charim, Zeist
  In voor zorg-thema: bedrijfsvoering.
  Doel: een betere verbinding tussen de ontwikkelingen in de buitenwereld en de dagelijkse processen op de werkvloer.
 • Atlant Zorggroep, Apeldoorn
  In voor zorg-thema: professionals
  Doel: implementatie van het project ‘Iedere medewerker is zijn eigen onderneming’

Meer informatie

Corona-wonen.nl (externe link)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg