invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Blog Extramuralisering: vakmanschap in de wijk

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Al heel lang weten we dat wonen in een zorginstelling niet altijd een ideale plek is. Ook mensen met intensieve zorg willen regie over hun eigen leven. Maar extramuralisering is meer dan de zorg buiten een instelling goed regelen. Het is meer dan wonen, zorg en welzijn op maat voor een kwetsbare groep mensen.

Kwetsbare bewoners moeten echt mee kunnen doen in hun wijk. Deze mensen hebben vaak nauwelijks contacten buitenshuis, waardoor ze vereenzamen en niet echt deelnemen aan de samenleving. De zorgverlener levert veelal goede zorg, maar heeft geen tijd om het netwerk van de cliënt te vergroten en zo contacten in de buurt te krijgen.

Waarom stappen gehandicapten nog in een busje naar de dagbesteding, vaak kilometers van hun woning, als de activiteit om de hoek ligt? Waarom kunnen ggz-patiënten niet de gastheer zijn in het wijkcentrum om de hoek of actief zijn in het verzorgingshuis vlak bij hun woning? Ik snap de voordelen van een veilige plek als een inloopcentrum voor de eigen groep. Maar vaak is ook dat een eiland in de buurt waar het staat. Wij regelen het in veel gevallen - en meestal onbedoeld - zó dat onze samenleving geen kennis hoeft te maken met die kwetsbare mensen. Van een echte vermaatschappelijking van de zorg is nog geen sprake, alle goede pogingen ten spijt.

Hier ligt een geweldige kans voor welzijnsorganisaties. Want ondanks hele mooie voorbeelden - ook in Oss - zien we nog steeds dat veel zaken verkokerd zijn georganiseerd. Op het terrein van zorg en welzijn is er nog weinig échte samenwerking. De formele zorg voor mensen en het welzijn van mensen zijn nog te vaak systemen die naast elkaar bestaan, niet met elkaar verweven. Wat betreft de lokale zorg, ondersteuning en welzijn moet het roer om. Er zijn verbindingen nodig om bestaande zorg- en welzijnsarrangementen aan te laten sluiten op de gewenste leefsituatie van kwetsbare burgers. Er is, kortom, een forse participatie-opgave in de wijk.

Een financiële prikkel kan daar wellicht bij helpen. Staat de huidige financieringsstructuur van zorg-, ondersteunings- en welzijnsdiensten ons misschien in de weg bij het bereiken van die ultieme wens? Waarom vegen we niet al het geld voor wonen, zorg en welzijn in een wijk op één hoop? Op wijkniveau kennis, voorzieningen én financiering bundelen. Ruimte geven aan de nieuwe generalist, de frontlijner in de wijk. Die er samen met zijn collega’s voor zorgt dat wél optimaal gebruik wordt gemaakt van de inwoner en zijn omgeving. Zonder ingewikkelde indicatiestelling, maar met vertrouwen in die ‘nieuwe’ professional.

Een herwaardering van het vakmanschap dat zorg en welzijn verbindt. Dát maakt dat zorg voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk in de samenleving gebeurt!

Blog door Hendrik Hoeksema, wethouder Gemeente Oss.

Meer weten

Hieronder vindt u een overzicht van de andere blogs over Extramuralisering:

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg