invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Djalan Pienter gaat digitaal

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met 1 klik van de muis opende meneer Klaarmond, bewoner van woonzorgcentrum Raffy in Breda, de website www.djalanpienter.nl. Het digitale productenloket voor cultuurspecifieke zorg.

Een van de eindresultaten van het In voor zorg-traject die Stichting Pelita en Woonzorgcentrum Raffy op 4 juli 2013 aan een grote groep belangstellenden presenteerden.


 

Klantgerichtheid zorg verbeteren

Djalan Pienter, wat ‘de slimme weg’ betekent, is een samenwerkingsverband van Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita. Beiden zijn gericht op Indische en Molukse ouderen. De een op het gebied van zorg, de ander op welzijn. Met ondersteuning van In voor zorg! ging Djalan Pienter begin 2012 van start. Een projectgroep van medewerkers van Raffy en Pelita heeft de schat aan kennis over cultuurspecifieke zorg binnen de 2 organisaties verzameld, gebundeld en omgezet in handige producten. Doel: de kennis verspreiden en zorgen voor een betere klantgerichtheid van de langdurende zorg aan Indische en Molukse ouderen.

Cultuurspecifieke zorg

Met cultuurspecifieke zorg wordt bij Djalan Pienter bedoeld: zorg en welzijn waarin de sociaalculturele en historische achtergrond van Indische en Molukse ouderen het uitgangspunt is. Dan gaat het om gewoonten, gebruiken, normen en waarden, sociale omgangsvormen, taal en godsdienst. Veel van deze ouderen hebben ook een achtergrond van oorlogs- en geweldservaringen, naast een gedwongen migratie naar Nederland. Dat vraagt om een cultuurspecifieke aanpak van de zorg. Dan moet je als zorgmedewerker wel de kennis hebben en niet iedereen heeft een Indische of Molukse achtergrond.

Website Djalan Pienter

Djalan Pienter-producten

De 3 Djalan Pienter-producten dragen bij aan het vergroten van die kennis en zijn zowel in een intramurale als in een extramurale setting te gebruiken. Het gaat om:

  • De scholing Cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen voor zorgmedewerkers
  • Cultuurspecifieke cliëntprofielen voor optimale inzet van het zorgleefplan
  • Het stappenplan om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting in de eigen zorgorganisatie

De Djalan Pienter-ambassadeurs, professionals van Raffy en Pelita met jarenlange cultuurspecifieke zorgervaring, zijn getraind om kennis over de producten over te dragen aan medewerkers in zorg- en welzijnsinstellingen.

Getest in de praktijk

3 kant-en-klare producten dus. Maar niet voordat deze in de praktijk getest waren bij 3 pilotorganisaties. Want weten dat de producten werken bij je eigen organisatie betekent nog niet dat ze werken bij andere organisaties. Humanitas in Rotterdam, St. Jacob in Haarlem en WoonZorgcentra Haaglanden in Den Haag deden mee. Resultaat: razend enthousiaste zorgmedewerkers, een betere kijk op en nog meer begrip voor de cliënt, verbeterde intake en een verbeterd zorgleefplan, én ontmoetingen met een nieuwe, voorheen slecht bereikbare doelgroep. De bevindingen zijn zo positief beoordeeld dat Djalan Pienter nu als programma wordt voortgezet.

Toekomst: ook voor andere doelgroepen

Door het Djalan Pienter-project is er inmiddels een netwerk ontstaan van zorgorganisaties die zorg bieden aan Indische en Molukse ouderen. Om kennis en ervaringen te delen, maar ook om samen te werken. Droom van Raffy en Pelita: een landelijk dekkend netwerk. En dan nog een wens voor de toekomst: de Djalan Pienter-producten ook voor andere doelgroepen cultuurspecifiek maken. Zodat deze ouderen ook de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Artikel geschreven door: Nita Bleijert.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg