invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Brug tussen kernwaarden en management development bij Amsta

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg-deelnemer Amsta is een grote zorgorganisatie die zowel ouderen als mensen met een verstandelijke beperking zorg, huisvesting en welzijnsdiensten biedt. Amsta is in 2007 ontstaan uit fusies. Drie organisaties vormen de basis van het huidige Amsta, een veelzijdige zorgaanbieder in Amsterdam.

De cliënten zijn tevreden. Maar door de omvang van de nog jonge organisatie, de aansturing, de verschillende bedrijfsculturen èn de gewijzigde financiering van zorg en welzijn hapert de bedrijfsvoering bij Amsta. Binnen de diverse geledingen van het management sluiten processen en besluitvorming niet altijd goed op elkaar aan. Ondertussen gaat het leveren van de zorg- en welzijnsdiensten wel voortvarend door. Het gevaar zit vooral in de nabije toekomst. Bij nieuwe initiatieven of bij het sluiten van de boeken kan interne verwarring rond processen en besluitvorming de organisatie op gaan breken. Daarom heeft Amsta de hulp van In voor zorg! ingeschakeld.

Leiderschap en kernwaarden

Het aangrijpingspunt voor verbetering zit in de glasheldere kernwaarden die Amsta in haar blazoen heeft staan: persoonlijke, professionele, praktische en liefdevolle zorg. Met als visie-statement "Iedereen telt." Hester Keesmaat, secretaris van de Raad van Bestuur: 'De kernwaarden worden nog niet door iedereen op dezelfde manier uitgedragen. De invulling verschilt.'

Peter van Wijk, In voor zorg-coach, vult aan: 'De competenties en de uniforme stijl die het leiderschap in lijn met deze waarden zouden moeten kenmerken, zijn in de praktijk nog onvoldoende aanwezig. Er is ook sprake van rolverwarring over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij Raad van Bestuur, directies en diensthoofden.'

De tijd is rijp

Dit soort onduidelijkheden wreekt zich op verschillende wijzen: van een nog niet goed uitgekristalliseerde jaarplancyclus tot een te hoog verzuimpercentage; van haperende communicatie tot het ontbreken van het strategisch opleidingsbeleid voor het middenkader. Amsta is zich dat bewust en wil de zaak weer snel in orde maken. Hiervoor heeft In voor zorg-coach Peter van Wijk een gedetailleerd management development-programma (MD-programma) opgesteld. Het plan viel in goede aarde. Peter van Wijk: 'Er is momentum om aan de slag te gaan met het zetten van nieuwe stappen in de ontwikkeling van Amsta.'

Het MD-programma moet binnen anderhalf jaar zorgen voor een betere verankering van de voorwaarden zijn om de kernwaarden waar te kunnen maken, intern beter verankerd zijn. Het .integraal MD-programma is gericht op ontwikkelingen van leiderschap op strategisch en tactisch niveau, op het operationaliseren van de Amsta-waarden, bedrijfsvoering en de jaarplancylcus. Ook  het versterken van de werkvloer is hierbij van zeer belang.

Dit betekent veel werk. Ondertussen staan er echter al wat potjes op het vuur. Op twee afdelingen is bijvoorbeeld "De Werkvloer centraal" al actief. Vanaf de werkvloer wordt er dus eveneens munitie aangeleverd om de stappen tussen de top en de vloer kort, uniform en krachtig te maken.

Implement-leren

Een vitaal onderdeel van het MD-programma is het concept van implement-leren. Dat is een leerproces dat persoonlijke doelen en teamdoelen met elkaar verbindt. Je eigen ontwikkeling als manager en de doelen die een team en samenwerkende teams beter  laten functioneren, gaan in deze opzet dus hand in hand. Vaak wordt in dit soort leersituaties alleen het middenkader aan het werk gezet. Dit gaat niet op voor Amsta. Hester Keesmaat: 'Ook de Raad van Bestuur en het directieteam doen mee. Je kunt zeggen dat bij ons echt elk bestuurs- en managementniveau bijdraagt aan de verbeteringen.'

Voor het boeken van concrete resultaten is het nog te vroeg. Begin februari vulden managers bij Amsta online een reeks van assessment-vragen in die meer licht moeten werpen op de persoonlijke doelen en die van het  team. De antwoorden zijn het vertrekpunt van het leerprogramma. Peter van Wijk: 'Je merkt dat het invullen van die vragen hier en daar met argwaan gepaard gaat. Waarom willen ze zo veel van me weten? Wat gebeurt er met die informatie? Kan het mij schaden? Dat soort vragen roept het soms op.' Hester Keesmaat: 'We leggen steeds uit dat dit leerprogramma alleen maar zinvol is, als de inhoud exact aansluit bij de verbeteringen waar jij als leidinggevende behoefte aan hebt.'

Horizontale verbindingen

Het implement-leren is een noodzakelijk voertuig op weg naar een solide toekomst voor Amsta. Organisatiebrede kaders en het gevoel van gedeelde waarden geven het educatieve pakket samenhang. Binnen de wereld van Amsta leidt dat tot meer persoonlijk leiderschap, zinvolle competenties en tot praktische kennis.

Peter van Wijk wijst op een ander, vaak onderschat leereffect: 'Bij het leren van verbeteringen denken we vaak aan verticale verbindingen. Aan het verbeteren van de samenhang in de lijn tussen directie en uitvoerend medewerker. Maar wat we wel eens vergeten is dat het even zo goed gaat om horizontale verbindingen. Leren van collega’s op gelijk niveau. Kijken hoe je collega’s het doen en vooral wat je aan elkaar kunt hebben. Dat laatste waren we een beetje kwijt.'

'Het gaat weer om de inhoud'

Het MD-programma, en het hierin vervatte leerprogramma, leidt tot een sterkere organisatie, waarin kernwaarden voor iedereen even tastbaar zijn. Voor het leveren van persoonlijke, professionele, praktische en liefdevolle zorg zijn een hecht samenwerkend management en een scherpe bedrijfsvoering nodig.

Hoewel het MD-programma nog heel pril is, wordt die concrete "stip op de horizon' inmiddels wel binnen Amsta als nuttig houvast ervaren. Peter van Wijk: 'Ik hoor mensen om mij heen zeggen: wat goed, het gaat weer om de inhoud. Daar worden mensen blij van. Ik sprak een verpleeghuisarts die aanvankelijk cynisch was over het MD-programma. Nadat ik had uitgelegd wat we gaan doen en hoe het leerprogramma in elkaar stak, draaide hij bij. "Dit wordt wel wat", was zijn reactie. En dat hoor ik steeds vaker. Er is draagvlak.'

Meer weten

Meer informatie over Amsta en haar deelname aan In voor zorg!

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg