invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Birkhoven Zorggoed versterkt cultuur met In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Birkhoven Zorggoed biedt ouderenzorg in het palet van intramurale zorg tot thuiszorg in Amersfoort. In voor Zorg-coach Martin Westenberg zette samen met Birkhoven Zorggoed een plan van aanpak op dat zich richt op drie verbeteringen: het vinden van meer financiële ruimte, een planmatiger beleid en een efficiëntere bedrijfsvoering. De LEAN-methode is de rode draad in de verbeteringen.

Algemene verbeterdoelen dus, maar ze zijn wel concreet te vertalen. Directeur Henk Hutten: 'We zijn vier jaar lang aan het bouwen geweest. Het gedateerde grote verpleeghuis heeft gedeeltelijk plaatsgemaakt voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Werkt perfect.'

Hij vervolgt: 'Na dertig jaar in de zorg weet ik, dat kleinschalig wonen dé weg is om mensen met dementie te verzorgen. De medewerkers op de afdeling zeggen: "Wij doen nu eindelijk waarvan we altijd al dachten dat het goed was." We zijn er dan ook heel consequent in. Een lijstje in de douche waarop staat wanneer wie aan de beurt is om gedoucht te worden bijvoorbeeld, is taboe (dat doe je thuis ook niet). Bewoners en medewerkers zijn er zeer tevreden mee. Alleen, nu willen we een stabiele situatie voor de exploitatie creëren. Daar zitten gewoon nog teveel onzekere factoren in.'

Hoe het beter kan? De beantwoording van die vraag was april 2011 – net na de analyse - nog een fase te ver.

Toeleiden naar de zorg

De thuiszorg van Birkhoven Zorggoed in Amersfoort kan beter. Henk Hutten: 'Onze thuiszorg is een kleine poot in één wijk. We draaien verlies, maar schrappen van deze dienstverlening is absoluut geen optie. Onze thuiszorg-dienstverlening is van belang voor de toeleiding van cliënten. Bovendien is onze thuiszorg een schakel in de CVA-keten. Daarover hebben we sterke afspraken met het ziekenhuis. We zijn inmiddels onderweg naar een systeem van zelfsturende thuiszorg-teams. Dat zou wel eens de basis van een financieel gezondere verhouding binnen deze discipline kunnen zijn.'

Cultuuronderzoek

Door keuzes in werkwijzen te maken en door kostendekkende productmarktcombinaties te scheiden van verliesgevende, wil de organisatie verliesgevende onderdelen weer renderend maken.

In voor zorg! is daarmee het sluitstuk van een proces dat in 2002 startte. In dat jaar liet Birkhoven Zorggoed een groot cultuuronderzoek doen. In 2011 werd dat herhaald. In de bijna tien tussenliggende jaren bleek veel te zijn veranderd.

Het cultuuronderzoek op basis van de methode Quinn meet de cultuur op vier aspecten door. Henk Hutten: 'Belangrijkste uitkomst voor ons was de vaststelling dat wij behoorlijk intern gericht waren. De laatste vijf jaar zijn onze medewerkers wat dat betreft veranderd van consumerende medewerkers in communicerende medewerkers. Mensen zijn niet meer passief en vallen niet meer stil als in een groep met een manager erbij over ontwikkelingen in het werk wordt gesproken. Ze participeren, zijn actief en willen experimenteren.'

Scherpe blik

Henk Hutten heeft er geen spijt van dat In voor zorg! werd ingeschakeld. Met het bekende LEAN-bestek roert Martin Westenberg in wat op het vuur staat. Het levert binnenkort aangepaste recepten op die Birkhoven Zorggoed bij de les houdt. De komende maanden moet duidelijk worden tot welke concrete resultaten de In voor zorg-analyses leiden. Henk Hutten: 'Onze organisatie heeft een hoog ambitieniveau als het om planmatig werken gaat. Maar we zijn tegelijkertijd gewoon niet zo goed in het consequent doorvoeren van de details. Die details gaan nu het verschil maken tussen "te duur" en "betaalbaar". In voor zorg! scherpt onze blik.'

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg