invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Bewonersadviesraad: 'Inwoners vertellen waaraan echt behoefte is'

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De samenwerking is nog pril. Toch zijn de eerste kleine successen al zichtbaar. Via de bewonersadviesraad betrekt Versa Welzijn inwoners van Weesp bij haar werk. ‘Ik vind het inspirerend en stimulerend.’

In het buurtcentrum van Versa Welzijn in Weesp zitten drie betrokkenen van de bewonersadviesraad samen aan tafel. Ze zijn inmiddels vertrouwde gesprekspartners. Het gaat om medewerkers Petra Bekkers en Marianne Verstijnen en inwoner Henk van den Berg. Volgens Bekkers, maatschappelijk werker bij Versa Welzijn, luidde de komst van de bewonersadviesraad een andere manier van werken in. ‘We waren als Versa Welzijn in Weesp jarenlang gewend om een bepaald aanbod te leveren. Terwijl het juist heel fijn is om ook van de mensen zelf te horen waar behoefte aan is. Daarom ben ik blij met de komst van de bewonersadviesraad.’

Steentje bijdragen

In maart 2016 startte Versa Welzijn in Weesp met de bewonersadviesraad (BAR). ‘We zijn bewust klein begonnen’, vertelt Bekkers. ‘Dat was ook het advies dat we kregen vanuit In voor zorg! en andere teams uit onze organisatie die al eerder op deze manier gingen werken. Het is voor iedereen nieuw – er moet ook ruimte zijn om deze werkwijze verder te ontwikkelen.’

De bewonersadviesraad in Weesp telt begin 2017 vier leden. Versa Welzijn zocht daarvoor naar lokaal betrokken inwoners met een positiefkritische blik en eventueel een achtergrond in zorg of welzijn. Eén van de leden is Henk van den Berg. Hij hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken toen hij voor de functie werd benaderd. ‘Ik ben maatschappelijk erg betrokken, zeker nadat ik een paar jaar geleden met pensioen ging en de tijd kreeg om Weesp echt goed te leren kennen. Ook al ben ik inmiddels de 70 gepasseerd, ik wil nog graag actief een steentje bijdragen aan de lokale maatschappij. Zo ben ik onder andere vrijwilliger in een verpleeghuis in Weesp. Ook de bewonersadviesraad van Versa Welzijn past helemaal bij mijn interesse.’

Ondergedompeld

In 2016 kwam de BAR viermaal bijeen. Volgens de betrokkenen wordt samen nog wel gezocht naar de ideale invulling. Van den Berg: ‘We zijn er met z’n allen geheel open in gegaan. Het was in het begin nog wel wat aftasten – ook nu nog. En we moesten ons als inwoners natuurlijk flink inlezen in de materie. We hebben ons daarvoor eerst ondergedompeld in de wereld van het welzijnswerk.’ Marianne Verstijnen, sociaal werker bij Versa Welzijn, zag desondanks al in een vroeg stadium de meerwaarde van de werkwijze. ‘Natuurlijk gaat het in het begin nog om kennismaken, informatie uitwisselen en samen uitzoeken hoe we het beste met elkaar kunnen samenwerken. En het duurt ook even voordat iedereen precies doorheeft wat de onderlinge verwachtingen zijn. Maar al snel gaf de bewonersadviesraad nuttige suggesties en adviezen. Dat gaf mij het gevoel dat het zinvol is om op deze manier samen te werken.’

Schulden bij jongeren

Zo wees de BAR in Weesp Versa Welzijn op het belang om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van schulden bij jongeren. Bekkers: ‘We doen op dat gebied al veel voor volwassenen. We hadden er al eerder over nagedacht om hierbij ook jongeren te betrekken, en dan is het nuttig om te horen dat ook mensen van buiten aangeven dat dit een goed idee is. Kort daarna had ik overleg met de gemeente en andere samenwerkingspartners over dit onderwerp en kregen wij het verzoek om informatie over budgetteren te geven op scholen. Zo komen zaken mooi tezamen.’
Verstijnen heeft een ander voorbeeld van hoe de BAR meerwaarde kan leveren. ‘Ik kwam in contact met een dame die zich eenzaam voelde en aansluiting wilde bij andere mensen. Ik wist dat een van de leden van de bewonersadviesraad een behoorlijk actief netwerk heeft. Via haar hebben we mensen uit dit netwerk succesvol in contact gebracht met de betreffende dame.’

Kledingbeurs

Hoe zien de betrokkenen de verdere invulling van de BAR? ‘We willen de leden in de toekomst meer betrekken bij activiteiten die we al doen of willen gaan doen’, zegt Verstijnen. ‘Daarnaast zouden we samen kunnen kijken naar subsidieaanvragen. Binnen Versa Welzijn zien we de BAR als model dat kan meegroeien. Dat zou eventueel ertoe kunnen leiden dat de BAR uiteindelijk een buurtstichting wordt.’ Van den Berg: ‘Ik verwacht dat er voorstellen komen vanuit Versa Welzijn waarover wij advies kunnen geven. Hopelijk kunnen we de organisatie, maar vooral ook de inwoners van Weesp, daarmee verder helpen. Bovendien kunnen we als BAR wellicht ook zelf zaken gaan oppakken in het dorp. Zo organiseerde een van onze leden al een kledingbeurs in het buurthuis van Versa Welzijn.’

Kritisch kijken

De drie zijn zich ervan bewust dat de mening van de bewonersadviesraad niet per se overeenkomt met die van Versa Welzijn. Van den Berg: ‘Het is al een paar keer voorgekomen dat we het niet met elkaar eens waren over een bepaald onderwerp. Dat vind ik alleen maar goed, dat houdt ons scherp. Uiteindelijk is het aan Versa Welzijn wat ze met ons advies doen, al gaan we ervan uit dat er serieus naar ons wordt geluisterd.’

Bekkers is het daarmee eens. ‘Als je al langere tijd hetzelfde werk in een bepaalde plaats doet, vernauwt dat een beetje je blikveld. Ik vind het daarom alleen maar prettig dat anderen van buiten daar kritisch naar kijken. En natuurlijk nemen we de opmerkingen van de bewoners serieus. Dat komt onze activiteiten in Weesp alleen maar ten goede.’

Sterker netwerk

Verstijnen en Bekkers zien veel mogelijkheden van de nieuwe manier van werken. ‘Petra en ik wonen allebei niet in Weesp’, zegt Verstijnen. ‘Via de BAR hebben we nu wel een sterker netwerk in de lokale omgeving. Ik vind de samenwerking met bewoners bovendien inspirerend en stimulerend.’ Bekkers: ‘De leden van de BAR zijn onze aanvullende voelsprieten naar de lokale samenleving waarin we werkzaam zijn. Dat geeft een goed gevoel.’

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg