invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Meer zelfvertrouwen en inzicht door marketingtraject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een marketingtraject via In voor zorg! veranderde Stimenz in een succesvolle netwerkorganisatie. ‘We willen gezamenlijk optrekken om inwoners de beste oplossingen te bieden. Niet onderling strijden om wie daarvoor de subsidie ontvangt.’

Hoe kan de organisatie zich het beste profileren en positioneren met het oog op de transities in de langdurige zorg en welzijn? Die vraag rees binnen Stimenz, dat in 2015 ontstond na een fusie van diverse organisaties voor welzijn en maatschappelijk werk. Stimenz is met ongeveer 127 medewerkers actief in gemeenten als Apeldoorn, Barneveld en Ede. Al vroeg in het In voor zorg!-traject realiseerde men zich bij Stimenz dat er grote behoefte was aan marketingondersteuning. ‘Door de fusie en veranderingen binnen de branche ontstond de wens om onze positie binnen het werkveld te bepalen’, zegt Ria Heerssema, intern projectleider In voor zorg!. ‘Onder leiding van coach Chantal Bourgonje doorliepen we daarvoor een marketingtraject dat was opgebouwd uit vijf stappen.’


In vijf stappen naar een betere propositie

1. In kaart brengen van de uitgangspositie via een organisatie- en marktscan.
2. Het lokaliseren van sterktes en zwaktes en het identificeren van groeikansen met een SWOT-analyse.
3. Bepalen van het gewenste toekomstbeeld.
4. Vaststellen van strategische uitgangspunten, onder andere via het groeimodel van Ansoff.
5. Ontwikkelen van een marketingactieplan.

Lees meer informatie over de vijf stappen en het marketingtraject van Stimenz


Leefwereld leidend

Een van de doelen die Stimenz na de fusie stelt, is om de leefwereld van de inwoner leidend te laten zijn bij alles wat de organisatie doet. Daarvoor is ook een organisatieverandering nodig. Zo moeten de medewerkers doorontwikkelen naar zogenoemde Zelfstandig Ondernemende Professionals. De medewerkers werken namelijk steeds minder vanuit een Stimenz-team, maar maken als professional veel vaker deel uit van een samenwerkingsnetwerk of Sociaal Team (samengesteld uit professionals uit verschillende organisaties). Ook wil Stimenz meer samenwerken met andere organisaties om inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Meer zelfvertrouwen

Anno 2017 zijn de resultaten van het marketingtraject zichtbaar. Stimenz maakt volgens Heerssema deel uit van een netwerk van (welzijns)organisaties. ‘Door het marketingtraject zijn we ons meer bewust van onze strategie. We weten nu wie we zijn als organisatie en waar onze kracht ligt. Daarnaast kunnen we betere keuzes maken doordat onze missie en visie helder zijn: wij zijn een organisatie die werk maakt van het vergroten van welbevinden, burgerkracht en buurtkracht. Al deze kennis geeft ons meer zelfvertrouwen en zelfinzicht. En dat maakt het vervolgens weer makkelijker om de samenwerking op te zoeken met andere organisaties. Dat doen we niet vanuit een concurrentiepositie, maar omdat de inwoner daar uiteindelijk beter van wordt. We willen gezamenlijk optrekken om inwoners de beste oplossingen te bieden. Niet onderling strijden om wie daarvoor de subsidie ontvangt.’ Als voorbeeld van een geslaagde samenwerking noemt Heerssema het Apeldoornse project ‘Centenkwesties’ . Dat is een wekelijkse inloop in de wijk voor mensen met geldzorgen, waarvoor Stadsbank Apeldoorn, Schuldhulpmaatje, De Kap, Humanitas, Stimenz en MEE Veluwe de handen ineenslaan. Een ander voorbeeld van een geslaagde samenwerking van Stimenz met andere organisaties is volgens Heerssema ‘Apeldoorn Pakt Aan’ – dat vrijwilligerswerk in de stad stimuleert.

Beter in beeld

Dat het marketingtraject inmiddels z’n vruchten afwerpt, betekent volgens Heerssema niet dat het nu volledig is afgerond. ‘Het is een voortdurend proces’, verduidelijkt ze. ‘Als organisatie hebben we onze propositie beter in beeld; nu zijn we hard bezig hier ook intern een vervolg aan te geven. Zo vertalen we de gekozen strategie door naar de werkplannen van de teams. Wanneer je als medewerker betrokken raakt bij zo’n marketingtraject spreek je na een tijdje die taal. Maar dat geldt uiteraard niet voor alle andere mensen binnen Stimenz. Daarom hebben we de gemaakte keuzes doorvertaald naar een strategiekaart. Hierin schetsen we de organisatiestrategie voor 2017-2021. De kaart geeft de strategische doelen weer en de samenhang ertussen. Dat laat duidelijk zien aan collega’s wat de keuzes van de organisatie betekenen voor hun dagelijks werk.’

Meerwaarde laten zien

De nieuwe werkwijze is in ontwikkeling en nog niet (volledig) eigen gemaakt, zegt Heerssema. ‘Dat komt met name doordat de ontwikkeling naar Zelfstandige Ondernemende Professionals tijd en begeleiding vraagt. Er is bijvoorbeeld behoefte aan heldere kaders waarbinnen men als professional zelfstandig kan ondernemen. Daarnaast hebben onze sociaal werkers in de kleinere gemeenten in ons werkgebied rechtstreeks contact met de beleidsambtenaar. Gemeenten willen dat vaak ook. Maar onze medewerkers geven aan dat ze het soms best lastig vinden om de boodschap van Stimenz goed voor het voetlicht te krijgen. Het hart van de sociaal werker ligt vooral bij de inwoner. De professionals zetten anderen in hun kracht en spelen niet zelf de hoofdrol. Die bescheidenheid kenmerkt de meeste sociale professionals. De meerwaarde van je werk laten zien is echter óók noodzakelijk. En dat moet richting de beleidsambtenaren op een bepaald abstractieniveau.’

De strategiekaart kan medewerkers daarbij helpen, hoopt Heerssema. ‘We gaan de komende tijd verder met het invoeren en uitrollen van onze organisatiestrategie. Dat betekent dat we dit doorvertalen in ons jaarplan en in de werkplannen. Zo nodig scherpen we ook onze marketingstrategie verder aan.’

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg