invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samen bieden Haarlem Effect en EcoSol burgers meer

Gepubliceerd op:


Welzijnsorganisaties zijn er voor alle burgers, ook de meest kwetsbare. Vanuit die optiek is de samenwerking tussen welzijnsorganisatie Haarlem Effect en EcoSol – aanbieder van arbeidsmatige dagbesteding – niet meer dan logisch. Sinds 1 januari 2016 vallen de 2 organisaties onder hetzelfde bestuur en krijgt de samenwerking echt vorm. En heet EcoSol voortaan officieel EcoSol Effect. De mogelijkheden nemen zichtbaar toe, voor kwetsbare én ‘gewone’ burgers. Het is precies wat de gemeente Haarlem voor ogen heeft. Een gesprek met Masha Wight (gemeente Haarlem), Sandra van der Gouw (EcoSol Effect) en Veronique de Kwant (Haarlem Effect). ‘De activiteiten van de een zijn geen blinde vlek meer voor de ander.’

Bijzondere samenwerking

Op 1 oktober 2015 startte een bijzondere samenwerking in het gebouw ‘De Fjord’ aan de Paul Krugerkade in Haarlem. Daar hebben Haarlem Effect, Zorgbalans en EcoSol samen een unieke plek gecreëerd om te ontmoeten, werken en leren. Zo biedt De Fjord onderdak aan een ontmoetingsgroep voor kwetsbare ouderen van Zorgbalans, het Huiskamerproject van Haarlem Effect, en de Fietsenwerkplaats en het Activiteitencentrum van EcoSol. Maar De Fjord is er nadrukkelijk ook voor wijkbewoners die initiatieven en activiteiten voor de buurt willen organiseren. Graag zelfs, aldus Veronique de Kwant, directeur van Haarlem Effect. ‘We willen dat het een plek is waar deelnemers van EcoSol, vrijwilligers en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.’ De Fjord illustreert in een notendop wat Haarlem Effect en EcoSol willen bereiken: verbindingen leggen en zo de mogelijkheden voor alle burgers vergroten.

Onder één paraplu

Rond diezelfde tijd ging Veronique met de Amsterdamse welzijnsorganisatie Combiwel, de vorige eigenaar van EcoSol, in gesprek. ‘Combiwel vond het steeds moeilijker de EcoSol-projecten in hun organisatie in te bedden. Wij vonden het juist een aanwinst om EcoSol met Haarlem Effect te verbinden. Zeker omdat wij naast recreatie, sport, spel en theater ook willen inzetten op arbeidsmatige productieactiviteiten. Met de handen bezig zijn dus. Leren, doen en ontmoeten. Precies wat EcoSol voor haar doelgroep al in praktijk brengt. Bovendien willen we onze doelgroep uitbreiden. We openen onze deuren voor de meest kwetsbare burgers, want die willen ook meedoen aan de samenleving.’

Sandra van der Gouw, manager bij EcoSol, vult haar aan. ‘EcoSol kiest bewust voor locaties waar aansluiting met de wijk mogelijk is. Door met Haarlem Effect onder één paraplu verder te gaan wordt die kant versterkt. We varen er dus allebei wel bij.’ De gemeente gaf graag toestemming voor verbinding. ‘Wij waren al enthousiast over de samenwerking tussen Haarlem Effect en EcoSol in De Fjord’, zegt Masha Wight, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Haarlem. ‘Nu de organisaties echt zijn samengegaan wordt de samenwerking waarschijnlijk vanzelfsprekender. Gewoon omdat de organisaties meer “eigen” worden. De activiteiten van de een zijn geen blinde vlek meer voor de ander.’

Fietstocht

Om het ‘eigen worden’ te stimuleren organiseerden Haarlem Effect en EcoSol 2 fietstochten. ‘In april fietsten alle medewerkers van Haarlem Effect langs de locaties van EcoSol’, vertelt Veronique. ‘Op elke locatie stond thee met wat lekkers klaar en vertelden medewerkers over hun werk en de doelgroep. De tocht werd afgesloten met een borrel met lekkere hapjes gemaakt door de EcoSol-deelnemers die de bedrijfscatering van het Waterlaboratorium verzorgen.’ Begin juni fietsten EcoSol-medewerkers langs locaties van Haarlem Effect. De fietstochten waren een groot succes. Grootste eyeopener was toch wel dat de medewerkers van Haarlem Effect heel wat EcoSol-deelnemers al bleken te kennen, omdat ze vaste bezoekers van hun welzijnsactiviteiten zijn.

Inspiratie

De fietstochten leverden ook veel inspiratie op. Sandra: ‘Dat varieert van heel praktisch – zoals buurthuizen inrichten met producten van hout gemaakt door EcoSol-deelnemers – tot innovatieve vormen van samenwerking. Ik weet nu bijvoorbeeld dat medewerkers van Haarlem Effect een kanoverhuur voor buurtbewoners willen opzetten. Dat kan interessant zijn voor onze doelgroep, er zijn zeker deelnemers die daar dan kunnen werken.’ Veronique vertelt dat Haarlem Effect veel met jongeren werkt aan een gezonde leefstijl. ‘We koken bijvoorbeeld met ze. Hoe leuk is het dan om eerst naar de Groene Werkplaats van EcoSol te gaan. Daar werken mensen met psychiatrische of psychosociale problemen in een gezamenlijke tuin. De perfecte plek om te zien hoe groenten groeien. Er zijn zoveel mogelijkheden om te benutten.’

Leren

En dan hebben Veronique en Sandra het nog niet eens gehad over alles wat ze van elkaar kunnen leren. ‘Een van de waarden van Haarlem Effect is dat iedereen ertoe doet. Maar hoe vertaal je die waarde naar de praktijk? Daarvoor kijken wij naar EcoSol. Van hun projecten leren we veel meer dan van een cursus.’ Omgekeerd doet EcoSol bij Haarlem Effect inspiratie op voor werken met vrijwilligers en buurtprojecten. ‘Want dat willen we uitbouwen. Juist die contacten met “andersoortige mensen” hebben een positief effect op onze deelnemers. Het is wel de kunst om te kijken wat een goede mix is. En je telkens af te vragen wat het de buurt en de Ecosol-deelnemers oplevert.’

Gezien en gewaardeerd worden

Misschien gaan Haarlem Effect en EcoSol nog een fietstocht organiseren, voor hun deelnemers en vrijwilligers. ‘Zodat ook bij hen de blinde vlek verdwijnt’, zegt Sandra. ‘Vrijwilligers zien dan nieuwe plekken waar ze actief kunnen zijn. En EcoSol-deelnemers ontdekken hoeveel welzijnsactiviteiten er zijn en dat ze wat kunnen betekenen als vrijwilliger in het buurthuis. Want het gaat ook om gezien en gewaardeerd worden. Een mooi voorbeeld is de Burendag die de wijkraad vorig jaar op onze locatie de Nieuwe Werf organiseerde. Onze deelnemers hebben daar toen actief aan bijgedragen. Ze organiseerden een loterij, één was dj. De wijkraad was erg enthousiast. Natuurlijk is dat niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor veel deelnemers.’

Begrip en ontvankelijkheid

De intensieve samenwerking waaraan Haarlem Effect en EcoSol nu vorm geven past bij de visie van de gemeente. ‘Al vanaf het begin van de transitie willen wij basis- en maatwerkvoorzieningen veel meer op elkaar laten aansluiten’, zegt Masha. ‘Haarlem Effect en EcoSol laten zien dat die verbindingen ook inhoudelijke waarde hebben. Voorheen waren het gescheiden werelden – AWBZ en Wmo – en onbekend maakt onbemind. Nu is het één domein. Dat willen we benutten. Door meer ruimte te creëren voor mensen die anders zijn. Zodat begrip en ontvankelijkheid voor deze mensen kunnen toenemen en zij geaccepteerd worden en zich ook geaccepteerd voelen.’

Verkennen

Dat betekent dat wat nu maatwerk is in de toekomst misschien wel een algemene voorziening is. Individuele maatwerkvoorzieningen zijn er dan wellicht alleen nog voor mensen die specialistisch maatwerk nodig hebben. Dat is pas innovatie, aldus Veronique. ‘En daar hoort ook bij dat de financieringsstromen niet langer gescheiden zijn.’ Masha geeft aan dat dat onderdeel is van verdere verkenningen van werkelijke transformatie. ‘Voor een soepele overgang hebben we in eerste instantie het systeem zoals onder de AWBZ overgenomen. Nu bekijken we wat beter past bij wat we als gemeente willen bereiken voor onze kwetsbare inwoners, en hóe. Of we bepaalde financiële prikkels kunnen inbouwen bijvoorbeeld.’ Sandra en Veronique vinden het geweldig dat zij dat nu gaan verkennen. ‘Prikkels voor verbindingen leggen en mensen kansen geven zien wij helemaal zitten. Omdat we uitgaan van wat mensen kunnen. Dat is een insteek die Haarlem Effect en EcoSol delen. Het is de basis voor onze goede samenwerking.’

Interview door Ingrid Brons

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg