invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Krachtige kwaliteitsimpuls voor parkinsonzorg in de langdurige zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

7 AWBZ-instellingen in de regio Zuid-Gelderland ondertekenden het convenant voor verbetering van de zorg voor parkinsonpatiënten in deze regio. De aandacht voor versterking van de samenhang in het zorgaanbod én voor versterking van eigen regie van de patiënt krijgt hiermee voor de komende jaren een enorme impuls. En wat in Zuid-Gelderland mogelijk is, moet uiteindelijk voor de parkinsonzorg in heel Nederland gaan gelden.

Het was een wat onelegante beeldspraak die neuroloog Bas Bloem van ParkinsonNet neerzette: na de behandeling in het ziekenhuis wordt de parkinsonpatiënt over de schutting gegooid naar het volgende echelon. Maar het is wel een beeldspraak die tot nadenken stemt, want parkinson krijgen is al ernstig genoeg, zonder ook nog eens te maken te krijgen met zorgaanbieders die niet altijd even goed met elkaar samenwerken.

Bas Bloem

Zoals een parkinsonpatiënt eens zei over zijn ziekte: je verliest niet je leven, maar wel je kwaliteit van leven. En in dat verlies van kwaliteit van leven speelt gebrek aan samenhang in het zorgaanbod beslist een rol, realiseerden Bloem en ParkinsonNet-directeur Marten Munneke zich. Binnen het Radboudumc hebben zij een parkinsoncentrum opgezet waar de patiënt optimale zorg ontvangt, maar wat gebeurt er als die patiënt in het verpleeghuis komt of gebruikmaakt van thuiszorg? Dan gebeurt er dus wat Bloem wat onelegant maar o zo confronterend duidelijk verwoordde. En dat moest anders, vonden beiden.

Marten Munneke

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betrekken

Het gevolg van deze gedachtegang was een vraag aan In voor zorg!: kunnen jullie ons helpen om te bereiken dat ook de zorgverleners in de AWBZ-instellingen, thuiszorg, herstel- en revalidatiezorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen een structurele bijdrage gaan leveren om de zorg voor parkinsonpatiënten te verbeteren? Dit leidde tot het In voor zorg-traject 'ParkinsonNet: ook voor de AWBZ' en het leidde tot een kick-off onder dezelfde noemer op 11 juli 2014. Hier plaatste Bloem die bovengenoemde oneliner. Maar nog veel belangrijker: hier plaatsten 7 partijen uit Zuid-Gelderland hun handtekening onder een convenant dat ervoor moet gaan zorgen dat het beeld dat Bloem opriep voorgoed tot het verleden gaat behoren.

Hannie Treffers

Convenant ondertekend

Die 7 partijen zijn Buurtzorg, Stichting Kalorama, Stichting Waalboog, Zorggroep Maas & Waal, OudBurgerGasthuis, TVNzorgt en ZZG zorggroep. En dit is wat ze ondertekenden: 'Hiermee spreken onderstaande instellingen de intentie uit om samen de zorg voor parkinsonpatiënten te verbeteren. We doen dit door onze professionals (medisch, paramedisch en verpleging en verzorging) te verbinden aan de activiteiten zoals door ParkinsonNet beschreven. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het document 'Deelname en certificering voor AWBZ-instellingen in de regio Zuid-Gelderland'. Stefanie van Vliet, directeur van de Parkinson Vereniging, toonde zich verheugd over dit convenant. 

Stefanie van Vliet 

Betere samenwerking en afstemming over parkinsonzorg zal alle betrokken professionals helpen om de mens met en achter parkinson te begrijpen, verwacht ze. ‘Ik denk dat u verbaasd zult zijn over wat u allemaal te horen krijgt als u hiervoor de tijd neemt’, zei ze, ‘en ik denk dat dit de zorg heel wat gemakkelijker zal maken.’ Alle ondertekenaars van het convenant onderschreven dit volmondig. Ze willen leren van de kennis die bij ParkinsonNet al beschikbaar is, stelden ze. ‘We weten gewoon te weinig van de ziekte van Parkinson’, gaf Hans van Herwijnen van Zorggroep Maas & Waal onomwonden toe. En die kennis is wel belangrijk, vulde bestuurder Dick Herfst van ZZG zorggroep hierop aan, ‘want daarmee kunnen we eraan bijdragen dat parkinsonpatiënten zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen’.

ParkinsonNet

De kracht van 'ParkinsonNet: ook voor de AWBZ' rust op 2 pijlers. Aan de ene kant zorgt het project ervoor dat de parkinsonpatiënt in de AWBZ zorg ontvangt volgens de kwaliteitsstandaarden van ParkinsonNet. Aan de andere kant helpt het project om onder de AWBZ-zorgaanbieders kennis te verspreiden over parkinson. Daarmee kunnen ze niet alleen de behandelkwaliteit verbeteren, maar ook voorkómen dat zoveel parkinsondiagnoses worden gemist. Programmamanager eerste lijn en thuisbegeleiding Cecile Steentjes van ZZG zorggroep werd vrijgemaakt om de AWBZ-partijen aan elkaar te verbinden die in de regio Zuid-Gelderland met parkinsonzorg te maken hebben.

Cecile Steentjes

‘We wisten waarmee we de doorbraak in deze zorg konden bewerkstelligen’, zei ze bij de convenantondertekening, ‘namelijk met geschakelde kennis: zorgen dat de noodzakelijke kennis over de ziekte van parkinson altijd zo dicht mogelijk bij de patiënt is, ongeacht de vraag op welke plaats in het zorgtraject diegene zich op dat moment bevindt. Alleen dan kan hij de zorgverlener laten zien: kijk, zó moet mijn zorg eruit zien.’ Hoe dit dan precies is, is heel mooi in beeld gebracht met de animatie Tien tips voor goede parkinsonzorg (externe link), waarmee de parkinsonpatiënt aan zijn zorgverlener, mantelzorger en familie kan laten zien wat hij nodig heeft.

Dromen van een piramide

Hoe belangrijk het is dat iedere zorgverlener begrijpt welke zorg de parkinsonpatiënt nodig heeft, onderstreepte Bloem nog even: ‘Het ziekenhuis is maar 1 station in de heel lange reis die de patiënt maakt. Het is frustrerend om in het ziekenhuis die patiënt gezondheidsadviezen te geven over hoe die in de thuissituatie met de ziekte moet omgaan als je weet dat die vaak niet worden opgevolgd. Zo lang we dit laten gebeuren, handhaven we de nu bestaande situatie. Veel van de parkinsonpatiënten die in het verpleeghuis terechtkomen –27% – krijgen niet altijd de juiste zorg. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan gebrek aan kennis. Onze droom is om een soort van piramide te bouwen. De academie moet daarin het kleinste onderdeel zijn en moet vooral als doel hebben de kennis van verplegenden, verzorgenden en thuiszorg te versterken.

Ondertekening

De basis van de piramide is de zorg thuis. De ondertekening van het convenant is een belangrijke stap op weg naar het verwezenlijken van die droom. De nadruk ligt voor de komende periode dan ook in versterking van de basis van de piramide, al zullen we tegelijkertijd ook fors blijven investeren in het vastleggen van criteria voor hoogkwalitatieve zorg.
Het project ParkinsonNext – gericht op innovatie die langer thuis wonen met parkinson mogelijk maakt – speelt in dit verband een belangrijke rol. Hetzelfde geldt voor ParkinsonTV (externe link) en de net gelanceerde website Parkinson in zorg (externe link) voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Dwarsverbindingen creëren

De doelen van ParkinsonNet reiken verder dan alleen structurele verbetering van de parkinsonzorg in Zuid-Gelderland. Het streven naar kwaliteitsverbetering dat met de ondertekening van het convenant geformaliseerd is, moet een landelijke uitstraling krijgen, memoreerde Munneke. ‘We zijn er nog lang niet’, zei hij. ‘Het gaat erom dwarsverbindingen te creëren. En de dwarsverbinding die we nu met de AWBZ aan het realiseren zijn, is een belangrijke, want daarin wordt een groot deel van de kosten voor parkinsonzorg gemaakt. We zullen dus alle organisaties die bij de zorg betrokken zijn, gaan certificeren. Ook gaan we opleidingen verzorgen voor aandachtsvelders in de verpleging en verzorging. Er moet een continu lerende organisatie op het gebied van parkinsonzorg ontstaan.’

Berna Rood

De scholing voor de aandachtsvelders start al in oktober 2014, vertelde Berna Rood, verpleegkundig specialist, die deels bij ParkinsonNet en deels bij ZZG zorggroep werkt. ‘We zijn ook de verpleegkundige richtlijn voor parkinsonzorg aan het ontwikkelen’, zei ze, ‘die moet in 2015 gereed zijn.’ Aan ambitie geen gebrek dus. En bij de borrel achteraf werd ook al meteen gefluisterd dat die ambitie niet beperkt hoeft te blijven tot parkinsonzorg. Want als zo’n enorme kwaliteitsverbetering mogelijk is voor parkinsonpatiënten, waarom dan niet bijvoorbeeld ook voor mensen met MS of reuma?

Interview door Frank van Wijck.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg