invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

José Franken (CZ): ‘De cliëntenraad staat dichterbij de cliënt dan het instellingsbestuur’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

CZ ziet de cliëntenraden als belangrijke vertegenwoordigers van de cliënten in de langdurige zorg. Het heeft daarom bij zorgaanbieders de opdracht neergelegd om hun cliëntenraden actief te betrekken bij de organisatie en de kwaliteit van zorg in 2016. ‘Het gaat om de cliënt’, zegt senior beleidsmedewerker langdurige zorg José Franken, ‘die moet de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen.’

Kijken we naar het inkoopproces in het kader van de Wet langdurige zorg zoals dit is vastgelegd in het inkoopkader van Zorgverzekeraars Nederland, dan zien we dat het de bedoeling is dat de zorg nadrukkelijk cliëntvolgend wordt. Het is nog niet eenvoudig om hieraan invulling te geven, zegt José Franken van CZ. ‘Kom om te beginnen maar eens met een eenduidige definitie van het begrip cliëntvolgend’, zegt ze, ‘die is er niet. Zorgaanbieders hebben hier wellicht een heel ander beeld bij dan zorgverzekeraars.

Waar het om gaat, is dat de cliënt in de langdurige zorg de zorg krijgt waarvoor hij geïndiceerd is, maatwerk dus. Binnen de bandbreedte van doelmatige en verantwoorde zorg moet hij keuzevrijheid hebben, bijvoorbeeld om ook bij toenemende kwetsbaarheid thuis te blijven wonen. En is intramurale zorg nodig, dan kan het zo zijn dat zijn aanbieder van eerste keuze op dat moment geen ruimte beschikbaar heeft of niet aan de klantvraag kan voldoen. Hij zou de cliënt dan moeten doorverwijzen. Ook wensen over het aantal beschikbare vierkante meters of over een tuin zijn niet altijd te honoreren. De mogelijkheden om de zorg cliëntvolgend te laten zijn, zijn dus begrensd. Waarom het gaat, is tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen.’

Lees het volledige interview met José Franken en de andere interviews uit de serie Cliëntenraden op www.waardigheidentrots.nl.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg