invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IVZO.net biedt ondersteuning op taken van organisaties in verandering

Gepubliceerd op:

IVZO.net (externe link) bestaat inmiddels een jaar. Heeft u al kennisgemaakt? Wilt u weten waarvoor het dient en hoe het ondersteunend kan zijn aan uw werk? Joyce Theunissen is HR-adviseur bij In voor zorg! Zij is een van de mensen die IVZO.net hebben bedacht en vormgegeven. IVZO.net is helemaal nieuw in de markt, vertelt zij. 'Met IVZO.net bieden we kennis in de vorm van taakondersteuning bij veranderingen.'

Organisaties veranderen, zegt Theunissen. 'Organisaties worden lean en mean; het primaire proces krijgt steeds meer de rol die het verdient. Andere processen worden ondergeschikt daaraan. Organisaties zijn lerende organisaties geworden. Het meeste leren gebeurt nu nog formeel door middel van training of e-learning modules. Informeel leren mensen echter het meeste in de praktijk.'

Er is inmiddels het nodige onderzoek naar hoe mensen het meeste leren, gaat Theunissen verder. '10% haalt men uit boekjes, trainingen en andere formele kennis- en leermiddelen. 20% is het effect van met elkaar over het werk praten en coaching. Nog eens 70% tenslotte is het effect van wat we in de praktijk leren.'

Ongeveer 70% van de opleidingsbudgetten in organisaties gaat op aan formele kennis- en leermiddelen, 10% dus. Dat is veel, gezien het onduidelijke rendement dat ermee behaald wordt. Daar komt nog eens bij dat verletkosten van mensen die op training gaan, erbij komen. Al met al zijn de kosten van mensen die een opleiding of training doen dus hoog, ten opzichte van het effect dat ermee gesorteerd wordt.

In de praktijk

In In voor zorg-trajecten participeren organisaties die in verandering zijn; In voor zorg! biedt deze organisaties best practices uit de praktijk, dus wat andere (zorg-)organisaties al hebben doorgemaakt en ter lering te bieden hebben. Deze best practices moeten dus niet (alleen) via formele leermiddelen aangeboden worden, maar juist ook op de werkplek terechtkomen, waar zij in de praktijk benut kunnen worden en tot lering kunnen leiden.

Zo is het idee voor IVZO.net geboren, legt Theunissen uit. 'Met IVZO.net bieden we taakondersteuning die stap voor stap helpt om de veranderingen op de werkplek te realiseren.' Neem de implementatie van zelfsturende teams. Welke taken moet een organisatie allemaal uitvoeren eer sprake is van zelfsturing? Op die taken wil IVZO.net ondersteuning bieden. Theunissen: 'En die ondersteuning op kritische taken bij zelfsturende teams bieden we dan ook aan.'

Wat en hoe

De website van In voor zorg! biedt alle soorten informatie aan. Van bijeenkomsten, In voor zorg-trajecten en achtergrondinformatie bij verschillende thema’s. IVZO.net daarentegen biedt ondersteuning voor een aantal kritische taken bij de uitvoering van het werk. 2 thema’s zijn van dergelijke taakondersteuning voorzien: zelfsturing en technologie. Het verschil tussen de website van In voor zorg! en IVZO.net (externe link) is ook als volgt te duiden. Op de website van In voor zorg! staat ‘wat’ – informatie, op IVZO.net ‘hoe’ – informatie.

Theunissen: 'Op de website van In voor zorg! staat alles en IVZO.net biedt een verdieping: hoe pak je het aan, hoe zorg je er voor dat de implementatie van nieuwe werkwijzen goed verloopt? Aan de taakondersteuning zijn instrumenten, middelen en voorbeelden gekoppeld die gebaseerd zijn op de ervaringen in de In voor zorg-trajecten.'

Vragen stellen aan experts

Wie op IVZO.net wil sparren, kan de hulp van een expert van In voor zorg! inroepen, die snel reageert met een antwoord, dat door iedereen die een account bij IVZO.net heeft aangemaakt zichtbaar is. De vraag van de een kan immers ook weer een interessant antwoord voor de ander opleveren. Iedereen kan een account aanmaken, of de betrokken organisatie nou een In voor zorg-traject doet of niet. Door de interactiemogelijkheden is er ook ruimte voor social learning: leren van elkaar in een sociale omgeving, in dit geval het platform van IVZO.net.

Groot voordeel van deze nieuwe manier van leren en werken is dat er een veel groter bereik mogelijk is van de opgedane kennis, legt Theunissen uit. 'Als we de kennis die we bij In voor zorg! hebben, via een training verspreiden, bereiken we daar alleen de groep mensen mee die we in de training hebben. Met IVZO.net voeren we het gesprek door alle sectoren heen. De behoefte aan steeds weer nieuwe kennis is groot. Op deze manier kunnen we dat praktisch en goed verspreiden.' Een voordeel is ook dat IVZO.net via een app is te downloaden op de mobiele telefoon. Zo is tijdens een meeting meteen een hulpmiddel van IVZO.net aan te roepen of een vraag te stellen op het platform.

Learnings

Inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan met IVZO.net. Nu het een jaar in de lucht is, hebben Theunissen c.s. een analyse gemaakt van de gebruikers en is een aantal mensen erover bevraagd. 'We weten onder meer dat een klein deel van de deelnemers heel actief is in het delen van informatie en het stellen van vragen. Een groter deel zoekt, kijkt en gebruikt vooral wat ze specifiek nodig hebben.'

Een drietal learnings is er al. De eerste learning komt voor uit het feit dat het nieuw is; dat betekent dat iedereen aan IVZO.net moet wennen; zij die het gebruiken maar het is ook wennen voor hen die het faciliteren. 'Werken met IVZO.net vraagt een andere mindset, het is informatie die je op een andere manier gebruikt dan normaal.' De tweede learning is dat digitale vaardigheden niet bij iedere deelnemer of organisatie even vanzelfsprekend zijn. 'Er zijn nog steeds organisaties die bijvoorbeeld maar één computer hebben voor een hele afdeling.'

Leereffecten

Een derde learning betreft welhaast een overpeinzing: omdat IVZO.net nieuw is en anders werkt, is er moeilijk de vinger op te leggen wat het leereffect ervan is of dat een eventueel leereffect wellicht het resultaat is van iets anders. 'We weten dat taakondersteuning werkt, maar mensen zien het wellicht niet als een ‘leereffect’ als ze van IVZO.net gebruikmaken, maar eerder als een hulpmiddel bij hun werk. Dat is natuurlijk prima, daardoor is het leereffect echter moeilijk te meten.'

Weten hoe gebruikers IVZO.net inzetten bij hun werk? IVZO.net: ontdekken wat digitale taakondersteuning oplevert.  

Interview door Ellen Kleverlaan

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg