invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

E-healthplatform Quli vergroot zelfredzaamheid cliënten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Quli staat voor Quality of life. Quli is een e-healthplatform. Ontwikkeld door zorgorganisaties Dr. Leo Kannerhuis Brabant, Amarant Groep, Pluryn en Arq Psychotrauma Expert Groep, Dichterbij, en ICT-dienstverlener Ordina en is inmiddels door zo’n 25 zorgorganisatie in gebruik genomen. 

Dat Quli potentie heeft bewijst de Dutch Interactive Award voor Best Service Site die het platform in mei 2014 ontving. ‘Een van de meer vooruitstrevende, gebruiksvriendelijke concepten op het web die kwaliteit van levens kan verbeteren’, zegt het juryrapport. Zorgorganisaties Amarant Groep en Pluryn zijn vanaf het begin betrokken bij Quli. Saskia Emmerik en Sanneke Langendoen vertellen waarom. 'De zelfredzaamheid van cliënten die Quli gebruiken is met 16% toegenomen.'

Coöperatie van 5 zorgorganisaties

Ongeveer 1,5 jaar geleden nam het Dr. Leo Kannerhuis Brabant het initiatief. De organisatie wilde een goede e-health-applicatie voor haar cliënten en benaderde ICT-dienstverlener Ordina. Al snel zocht het Leo Kannerhuis partners. Met Amarant Groep, Pluryn en Arq Psychotrauma Expert Groep werd een coöporatie gevormd. Inmiddels heeft ook Dichterbij zich aangesloten. De 5 zorgorganisaties zijn intellectueel eigenaar van Quli, Ordina is verantwoordelijk voor de techniek.

Synergie door samenwerking

‘Ordina was al bezig met een eerste versie van Quli toen het Leo Kannerhuis bij hen aanklopte’, vertelt Saskia Emmerik, manager Idris, een onderdeel van de Amarant Groep. ‘Een medewerker was ernstig ziek geweest en ergerde zich aan het feit dat hij overal hetzelfde verhaal moest vertellen. Dat kon toch simpeler!’ De ambitie van de 5 organisaties is dat Quli hét zorgplatform wordt. ‘Quli moet zich onderscheiden van andere e-health-initiatieven die vaak blijven steken in het hobbystadium. Wij willen een platform dat toekomstbestendig is. Door samen te werken ontstaat synergie. Bovendien biedt samenwerking de mogelijkheid om met hetzelfde budget meer te bereiken.’

Eenvoudig en veilig

Kenmerkend voor Quli zijn de eenvoud en de veiligheid. ‘Het gebruikersgemak is vergelijkbaar met Facebook’, zegt Saskia. ‘En het is erg goed beveiligd. Bovendien is de cliënt eigenaar van zijn eigen account. Hij bepaalt wie er inzage heeft in zijn gegevens.’ Quli heeft 3 pijlers:

  1. Socialmediaplatform
  2. Persoonlijk gezondheidsdossier
  3. Open appstore.

Op het socialmediaplatform kan een cliënt contact leggen met zijn familie, vrienden of zorgverleners. Via mail, beeldbellen of chat. In de appstore staan zorginhoudelijke apps, toegespitst op verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld zelfredzaamheidapps. Maar zorgorganisaties kunnen ook eigen apps ontwikkelen en toevoegen aan de appstore. Daarnaast zijn er coaches, zoals een ochtendroutinecoach en een wasmachinecoach. Verder heeft iedere cliënt een takenlijst en een agenda die hij toegankelijk kan maken voor leden uit zijn netwerk. In het persoonlijk gezondheidsdossier kan de cliënt informatie inladen vanuit bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers. En deze informatie vervolgens ook delen.

16% meer zelfredzaamheid, 34% tijdwinst medewerkers

Als een van de 5 intellectuele eigenaren van Quli gebruikt Amarant Groep het platform zelf natuurlijk ook. De organisatie startte met een proef met 50 cliënten. Saskia: ‘Ons hoofddoel was de zelfredzaamheid van de cliënten vergroten. Een tweede doel was tijdwinst voor medewerkers. Die tijd kan een bezuiniging zijn of benut worden om iets anders met een cliënt te doen.’ Beide doelen werden gehaald. Amarant Groep deed een begin- en een eindmeting. De zelfredzaamheid van de cliënten was met gemiddeld 16% toegenomen. De tijdwinst voor medewerkers was gemiddeld 34%.

Oneindige mogelijkheden

Saskia verklaart het succes van Quli uit de oneindige mogelijkheden die het platform biedt. ‘De doelgroep is enorm divers. Van licht verstandelijk gehandicapten die van een digitale coach leren hoe ze de wasmachine moeten bedienen tot hoogbegaafden met autisme die met de OV-coach zelfstandig het openbaar vervoer ingaan. Zelf gebruiken wij Quli bijvoorbeeld ook bij naschoolse dagbehandeling. Via het platform onderhouden we contact met thuis. We maken thuisafspraken en stellen doelen. En kunnen daar vervolgens ook over uitwisselen. Met Quli richten we ons nu vooral op zorg, maar het is ook voor gemeenten zeer interessant. Het platform is bij uitstek geschikt voor “1 gezin, 1 plan”.’

Blended zorgverlening

‘Blended’ zorgverlening heeft de toekomst, aldus Saskia. Amarant Groep schaalt nu op naar 500 cliënten. ‘Natuurlijk is het best lastig om zo’n innovatie in te voeren in een organisatie die van oudsher erg gericht is op contact. Terwijl dat helemaal niet meer aansluit bij onze jeugd. Die zijn de hele dag druk bezig met hun telefoontjes.’ De cliënten zijn dan ook enthousiast. Of zoals een van hen zegt: ‘Quli maakt mij onafhankelijker. Quli helpt mij herinneren aan afspraken. Vroeger moesten anderen dat doen of ze werden boos als ik dingen vergat.’ Een andere cliënt merkt op: ‘Als ik iets kwijt wil, kan ik het direct in Quli zetten. Meestal reageert mijn persoonlijk begeleider snel en helpt mij verder.’ Medewerkers die aan de proef meededen zijn ook enthousiast. Saskia: ‘Ze kunnen weer echt professional zijn. Bijvoorbeeld omdat veel praktische informatie nu in Quli staat.’

Grote koppelkracht en gratis

Ook zorgaanbieder Pluryn ziet toekomst in e-health. ‘Pluryn onderzoekt al langer wat digitale middelen kunnen toevoegen aan het primaire proces en de zelfredzaamheid van de cliënt’, zegt Sanneke Langendoen, programmamanager e-health bij Pluryn. ‘In 2009 hebben we bijvoorbeeld het Pluryn Plein gelanceerd, een intranet speciaal voor mensen met een handicap. Gewoon internet is voor hen vaak te complex, terwijl ze wel graag online willen.’ In alle digitale ontwikkelingen waarmee Pluryn vervolgens experimenteerde –serious gaming, beeldbellen, apps, tablets, smartphones –, miste de organisatie een rode draad. Dat werd Quli. ‘We hadden een infrastructuur nodig voor technologische innovaties. Uniek aan Quli is dat het platform een grote koppelkracht heeft. Bovendien is het gratis en heeft de gebruiker de regie. Ook als een cliënt weggaat bij Pluryn, houdt hij zijn account. Daarnaast is het platform heel veilig, een belangrijke voorwaarde voor ons.’

Van fysieke zorg naar blended care

Pluryn laat medewerkers en cliënten langzaam wennen aan Quli. Sanneke: ‘We willen een paradigmashift bewerkstelligen, een verschuiving van fysieke zorg naar blended care.’ Daarom beginnen de teams die Quli gaan gebruiken met een inspiratiesessie, over e-health. In de daaropvolgende werksessie brengen medewerkers de dag van een cliënt in beeld. Pas dan wordt Quli geïntroduceerd. Medewerkers – en ook de cliënten zelf – kijken welke functionaliteiten ze kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld beeldbellen of inzicht in het eigen dossier. ‘Dit proces helpt ze zelf de toegevoegde waarde van Quli ontdekken. En als een medewerker denkt dat beeldbellen iets toevoegt, maken we gelijk afspraken. Over hoe we dat in het primaire proces integreren.’

Living Lab

‘We zien nu dat het kwartje valt’, zegt Sanneke. ‘Het principe van blended care, dat Quli mogelijk maakt, gaat leven. Nu moet het langzaam in de genen komen. Hoe meer mogelijkheden medewerkers en cliënten ontdekken, hoe sneller de zorgprocessen veranderen.’ De inspiratie- en werksessies zijn vooral bedoeld voor medewerkers. Hoe neemt Pluryn de cliënten mee? ‘Het slagen van het project is sterk afhankelijk van het enthousiasme van de medewerkers. Als medewerkers gemotiveerd zijn, vinden cliënten het meestal ook leuk. Daarnaast communiceren we via folders en bij Pluryn Leert kunnen cliënten trainingen en cursussen volgen. Ook hebben we net het Living Lab opgericht. Een fysieke ruimte waar we alle innovaties laten zien. Cliënten mogen hier alles uitproberen. En kunnen dan vaak meer dan wij denken. Laatst waren er 2 cliënten die niet kunnen lezen en schrijven. Maar hoe een tablet werkt, begrepen ze binnen een kwartier.’

Eigen kracht

Toch vinden sommige cliënten het prettiger als hun begeleider gewoon langskomt. Sanneke: ‘Vaak is de begeleider een van de weinige mensen die ze zien. Door beeldbellen heeft diezelfde begeleider echter weer meer tijd om bijvoorbeeld het sociale netwerk rondom de cliënt beter te organiseren. Voor andere cliënten voelt het juist als een beloning als de begeleider niet altijd langskomt. Zij ervaren dat als eigen kracht.’ Leuk is ook de opmerking van een van de eerste cliënten die vorig jaar met Quli gingen werken. ‘Toen we hem vroegen wat hij van Quli verwachtte, antwoordde hij: “Ik ben 5 dagen per week bij Pluryn, maar in het weekend ben ik thuis. Daar werk ik ook aan mijn doelen. Daar wil ik ook kunnen aangeven hoe het met me gaat.” Dat is precies wat met Quli kan.’

Interview door Ingrid Brons.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg