invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Digitaal kennis- en zorgplatform van Netwerk Dementie Eindhoven e.o. bijna online

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Netwerk Dementie Eindhoven en Omgeving legt de laatste hand aan het digitale platform rond dementie dat onder meer de nieuwe Zorgprogramma’s Dementie en Kwetsbare Ouderen koppelt. De keuze voor een digitale presentatie komt voort uit de snelheid waarmee informatie wijzigt. Die keuze vraagt om een goede borging van de actualiteit en de kwaliteit.

Het Netwerk Dementie Eindhoven e.o. bestaat uit verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, ggz-instelling, huisartsen, cliëntorganisaties, gemeenten en welzijn. Op basis van statistieken wonen er in dit werkgebied rond de 9.500 mensen met een vorm van dementie. Binnen het Netwerk Dementie Eindhoven e.o. zijn circa 2.300 cliënten die casemanagement dementie ontvangen. Er werken 54 casemanagers, zorgtrajectbegeleiders (ZBT’ers) genoemd. Een fulltimer heeft gemiddeld 70 cliënten.

Lokaal en digitaal

Nadat in 2012 de landelijke Zorgstandaard Dementie werd ingevoerd, ontstond in de regio Eindhoven de behoefte om enerzijds het bestaande regionale Zorgprogramma Dementie af te stemmen op de landelijke zorgstandaard en anderzijds het zorgprogramma meer lokaal te maken.

Marian Salari, voorheen ketenregisseur nu netwerkcoördinator: ‘Het Zorgprogramma Dementie dat we in 1999 als project zijn begonnen, was vooral regionaal opgezet. We wilden nu de focus leggen op de zorg direct rond de cliënt en op de partners van zorg en welzijn die daarbij betrokken zijn. Bovendien wilden we een digitale opzet maken want niets is zo veranderlijk als de zorg rond dementie en kwetsbare ouderen.’

In voor zorg-project

René Denis, tranchemanager bij In voor zorg! was enthousiast en zag mogelijkheden om de Eindhovense zorgketen te laten ondersteunen. In voor zorg-coach Arjen Jeninga heeft de afgelopen 2,5 jaar met Salari het project getrokken. Op dit moment werken ze met de module-eigenaren aan de laatste losse eindjes.

Informatieverstrekking

Het uitgangspunt van het digitale platform is alle informatie overzichtelijk bij elkaar te plaatsen. Het richt zich inhoudelijk dan ook vooral op de informatieverstrekking over de zorgmogelijkheden en de organisatie van het primaire proces. Dit scheelt veel tijd en energie. Cliënten en mantelzorger krijgen altijd de juiste informatie en voorlichting.

Koppeling Dementie met Kwetsbare Ouderen

‘Onze keuze voor een meer lokale insteek leidde tot intensiever contact met de drie zorggroepen die de regio rijk is’, vertelt netwerkondersteuner en onderzoeker Ad Plaisier. Ook hij is vanaf het eerste uur bij het netwerk betrokken. ‘Die zorggroepen bestaan uit huisartsenpraktijken die in samenwerking met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, diëtisten, diagnostische centra en psychologen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden. Zij kwamen met het verzoek om de Zorgprogramma’s Dementie en Kwetsbare Ouderen te koppelen. Er is immers veel overlap. Zaken worden zo duidelijker en dat heeft een positieve uitstraling op de samenwerking binnen de zorggroepen. Binnenkort voegen we ook elementen uit de Zorgstandaard Jonge Mensen met Dementie toe. Het aantal cliënten jonger dan 65 jaar neemt namelijk fors toe.’

Opbouw

Het digitale platform bestaat uit 3 onderdelen:

 1. het zorgprogramma (zowel Dementie als Kwetsbare Ouderen),
 2. de organisatie van het primaire proces (protocollen, kwaliteitsafspraken, richtlijnen, etc.)
 3. de bedrijfsvoering en financiering van het netwerk (ketenorganisatie, professionalisering, capaciteitsmanagement, governance).

Het zorgprogramma volgt de opbouw van de zorgstandaard:

 • preventie,
 • voor de diagnostiek,
 • diagnostiek,
 • na de diagnostiek,
 • coördinatie protocollen, richtlijnen en routing.

Binnen deze hoofdindeling is elk onderwerp in modules uitgewerkt. Zo bestaat het onderdeel ‘voor de diagnostiek’ onder meer uit:

 • informatie,
 • voorlichting,
 • signaleren,
 • casefinding,
 • etc.

In het zorgprogramma zijn ook gemeentelijke pagina’s opgenomen. Per gemeente uit de regio zijn de specifieke kenmerken, werkwijze en regelingen op het gebied van dementie en kwetsbare ouderen terug te vinden.

Actualiteit en kwaliteit borgen

De actualiteit en kwaliteit borgt het netwerk door per module (bestaande uit een aantal pagina’s) 2 ZBT’ers verantwoordelijk te maken voor de inhoud. ‘ZBT’ers zitten midden in de praktijk en hebben automatisch de meeste baat bij de juiste informatie’, legt Plaisier uit. ‘Door 2 ZBT’ers verantwoordelijk te maken, borgen we de continuïteit. Suggesties, vragen en opmerkingen over ‘hun’ module komen rechtstreeks bij hen zodat ze actie kunnen ondernemen.’
De ZBT’ers bespreken hun module in het teamoverleg zodat collega’s opmerkingen en wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen kunnen inbrengen.

Leeromgeving

De ZBT’ers kunnen in de leeromgeving van het platform zien hoe ze pagina’s kunnen beheren en aanpassen. Salari: ‘We willen die leeromgeving ook inzetten voor psycho-educatie, dat valt ook onder professionalisering.’

Gegevens navragen

Linda Burgmans is ZBT’er en samen met een collega verantwoordelijk voor de module Palliatieve Zorg. ‘Voor de inhoud zoek ik contact met deskundigen in de regio. Geregeld zie ik dat de informatie niet klopt of verouderd is. Gegevens veranderen nu eenmaal snel en niet iedere organisatie heeft zijn eigen site op dit punt helemaal op orde. Daar moeten we dan achteraan. Dat leidt soms tot interessante nieuwe contacten zoals een overleg met de Wmo-ambtenaar. Want ook andere partijen hebben behoefte aan informatie.’

Autorisatie

De autorisatie is getrapt. Administrators als Salari en Plaisier kunnen alle pagina’s aanpassen. De ZBT’ers hebben die bevoegdheid alleen voor de pagina’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. Toekomstige gebruikers (bijvoorbeeld behandelaars, praktijkondersteuners, huisartsen) kunnen alles inzien en reacties plaatsen, maar niets aanpassen. En dan is er nog een algemeen deel dat voor iedereen zichtbaar wordt die meer wil weten over de zorg rond dementie.

Gespreksonderwerp

Burgmans: ‘Behalve de juistheid van de gegevens is het ook van belang dat we oog hebben voor een passende formulering in relatie tot de groep waar de informatie voor bestemd is. Een mededeling dat bij een gemeente specifiek dementiebeleid ontbreekt, is nuttige informatie voor een collega die mij waarneemt. Maar op een algemeen zichtbare pagina is de melding – hoe correct ook – voor mij geen fijne opening voor een gesprek daarover. En dit platform biedt juist alle gelegenheid om op een andere manier in gesprek te komen met partners.’

Doorontwikkelen

‘Dit is nooit af’, vult Salari aan. ‘Zeker in het begin zullen er continu aanpassingen zijn. Ook willen we zaken verder doorontwikkelen, zoals de governance van het netwerk. Dit digitale platform zal ook tot verdere inhoudelijke discussies leiden. De uitkomsten kunnen we weer in aanpassingen verwerken.’

Dit najaar gaat het platform online voor direct betrokkenen van het Netwerk Dementie Eindhoven e.o. De openstelling voor andere gebruikers gebeurt gefaseerd in combinatie met een zorgvuldige autorisatie.

Interview door Inge Heuff

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg