invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De toegevoegde waarde van een ‘spin in het web’ voor een welzijnsorganisatie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een spin in het web en een duizendpoot, de LEVnetwerker is het allebei. Welzijnsorganisatie LEVgroep in Helmond introduceerde deze compleet nieuwe functie om de eigen, aangescherpte visie echt in de praktijk te kunnen brengen. Meer samenwerken met (nieuwe) partners is daarvoor nodig en dat is wat de LEVnetwerker doet, verbindingen leggen tussen alle partijen. Extern, met gemeenten, ketenpartners en inwoners, en intern, met de eigen medewerkers. “We kunnen veel sneller schakelen en daardoor vragen eerder oppakken”, vertelt Susan van Schijndel.

Zij is een van de drie LEVnetwerkers die voor het gesprek zijn aangeschoven. Evenals Marieke van den Hof en Elke Minnebach besloot ze in 2015 vol overtuiging om op de nieuwe functie van LEVnetwerker te solliciteren. “Want ik wist meteen dat dit van meerwaarde voor de organisatie zou zijn”, vertelt ze. “Ik wilde mijn eigen   netwerk beter voor de organisatie in kunnen zetten”, vult Elke Minnebach aan. Zij is naast LEVnetwerker, jongerenwerker. Ook de andere LEVnetwerkers combineren de nieuwe functie met hun ‘oude’ werk. “Dat is de grote kracht van deze functie”, zegt Marieke van den Hof: “Dat je je eigen werk blijft doen als collega tussen collega’s. We staan met onze voeten in de klei, we weten veel. Als LEVnetwerker ben je ook een soort duizendpoot.”

Eerste aanspeekpunt

Met 300 medewerkers (200 fte) en 1600 vrijwilligers is de LEVgroep een brede welzijnsorganisatie die actief is in Helmond en acht omliggende gemeenten. Mensen met elkaar verbinden, de eigen kracht aanboren en wederkerigheid stimuleren, is het uitgangspunt van de LEVgroep. In de aangescherpte visie staat bovendien helder dat de organisatie mensen eerder in hun eigen kracht wil terugzetten: zelfstandig verder dus, al dan niet met hulp uit het eigen netwerk, of een vrijwilliger, zoals een maatje.
Om dat te bevorderen, werd de LEVnetwerker geïntroduceerd. “Een eerste aanspreekpunt voor in- en externe partners en daarnaast degene die het team stimuleert in de gewenste richting; van zorgen voor naar zorgen dat”, zegt Jeanne Aerts van het managementteam. Zij vertelt dat van tevoren goed is nagedacht over het profiel voor de nieuwe functie. Zo zijn goed kunnen netwerken en het aanspreekpunt willen zijn, vanzelfsprekend belangrijke vereisten. Maar de LEVnetwerker moet ook een team kunnen aansturen, de dienstverlening willen optimaliseren en er voor zorgen dat beoogde resultaten daadwerkelijk gehaald worden.

Evaluatie

Uiteindelijk werden achttien netwerkers aangesteld die in de aanloop naar 2016 met hulp van In voor zorg! getraind werden. “Het afgelopen jaar hebben we de functie samen met hen in de praktijk verder vormgegeven, opnieuw met hulp van een coach van In voor zorg!”, vertelt Jolanda Teeuwen, lid van het managementteam en projectleider van het In voor zorg-traject. Volgens het management biedt de functie kansen voor medewerkers met ambitie en stimuleert de LEVnetwerker medewerkers om hun talenten beter te benutten. De LEVnetwerkers zijn gekoppeld aan een bepaald werkgebied, werken onderling samen, maar hebben de taken wel verdeeld.

Een evaluatie van de nieuwe functie eind vorig jaar, toont duidelijk aan dat de introductie van LEVnetwerkers een goede zet was. Zij kennen de vragen die bij gemeenten en inwoners leven en weten wie ze daar intern voor kunnen inschakelen. In het veld werken ze samen met beroepskrachten die op individueel niveau en op wijkniveau hulp verlenen. Marieke van den Hof: “We proberen waar mogelijk hulpverlening voor te zijn, of te voorkomen dat de inzet van zwaardere hulpverlening nodig is. We willen niet meer ingrijpen om twee voor twaalf, maar al om tien voor twaalf.” Susan van Schijndel knikt. “We kunnen veel sneller schakelen en vragen daardoor eerder oppakken. Voorheen ging een vraag eerst de organisatie in en duurde het langer voordat die vraag in een oplossing werd vertaald naar de praktijk. Nu kunnen we in veel gevallen zelf een oplossing regelen. De lijntjes zijn veel korter. Niet alleen met gemeenten en ketenpartners, maar ook onderling. De verantwoordelijkheid ligt nu meer bij de medewerkers. Managers zijn iets meer op afstand komen te staan.”

Dilemma

Dat roept de vraag op waar de grenzen van de LEVnetwerker liggen. “Ja”, beaamt Jeanne Aerts, “dat is een dilemma. Je begint in zo’n functie met heel veel vragen, ook al zijn er kaders. Die zijn inmiddels een stuk scherper, de LEVnetwerkers zitten goed in hun rol. Maar het blijft soms zoeken naar wat je met je manager afstemt en wat je als netwerker zelf oppakt. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de manager aangesloten blijft.” De LEVnetwerkers aan tafel zijn het daar mee eens, al is in veel gevallen toch wel duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt. Als iemand zich bijvoorbeeld ziekmeldt, kan het team dat zelf oplossen. Maar als het ziek zijn aan het werk gerelateerd is, dan is dat een zaak van de manager. Waar verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, is het belangrijk om met je manager te sparren, zeggen de LEVnetwerkers.

Verder heeft de organisatie volgens hen vooral heel duidelijk winst geboekt. De lijntjes zijn nu veel korter, zowel in – als extern, en er wordt intern duidelijk meer met elkaar samengewerkt. Medewerkers willen van elkaar leren, er heerst veel meer een wij-gevoel en teams voelen zich meer verantwoordelijk, klinkt het eensgezind. Susan van Schijndel: “Er is heel veel energie en synergie en dat is goed voor de inwoner, want het leidt tot meer mogelijkheden.” Dat die inwoner zelf actiever wordt, blijkt uit het toenemend gebruik van Leren met LEV, het cursus- en scholingsaanbod van de LEVgroep. Dat aanbod varieert van de cursus ‘empowerment’ en ‘hoe solliciteer ik’ tot cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Het is een breed pakket dat mensen helpt om weer in hun eigen kracht te komen en dat is ook wat gemeenten nastreven. “Zij zijn heel blij met de komst van de LEVnetwerkers”, besluit Jeanne Aerts. “Doordat gemeenten nu sneller kunnen schakelen met de praktijk, kunnen zij de besluitvorming daar beter op afstemmen. En dat komt de inwoner ten goede.”

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg