invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Azora monitort om het gebruik van beeldzorg te vergroten

Gepubliceerd op:

Azora leek er helemaal klaar voor. De infrastructuur lag er. Want sinds de organisatie met digitale zorgplannen werkt (eind 2013), beschikken alle thuiszorgmedewerkers over een iPad. De beeldbel-app was geïnstalleerd. En beeldzorg was uitgeprobeerd in een succesvolle pilot. Toch wilde de opschaling niet lukken. Duidelijke sturing van bovenaf en consequent monitoren en meten brachten daar verandering in. Manager thuiszorg Bert Meijer en teammanager thuiszorg Ada Klein Entink lichten toe.

Leuke gadget

‘Toen we met beeldzorg begonnen, dachten we “dat vinden medewerkers leuk, die app is een leuke gadget, daar gaan ze mee aan de slag, maar klanten motiveren wordt waarschijnlijk lastiger”’, vertelt Bert Meijer. Uiteindelijk bleek het precies andersom te zijn: niet de klanten waren de beperkende factor, maar de medewerkers. ‘Medewerkers hadden te weinig zicht op de voordelen van beeldzorg, hoe ze er gebruik van kunnen maken. Maar nog belangrijker was het idee dat bij medewerkers overheerste: beeldzorg ging wat van ze “afpakken”, ze zagen het als een bedreiging. Dat ze met beeldzorg in dezelfde tijd meer klanten zouden gaan helpen, geloofden ze niet.’

Eigen regie versterken

Azora heeft zeven intramurale huizen voor ouderenzorg in de Achterhoek. Daarnaast biedt de organisatie wijkverpleging in twee gemeenten: Oude IJsselstreek en Montferland. Het beeldbellen moet een belangrijke rol gaan spelen in de wijkverpleging. Want beeldzorg kan een goede aanvulling zijn op de huidige face-to-face zorg, met name voor klanten die begeleiding nodig hebben. En juist omdat beeldzorg ook voorziet in ongeplande begeleidingsmomenten, kan het de eigen regie van de klant versterken. Maar Azora wil ook gewoon mee in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De digitalisering neemt razendsnel toe. Het kan niet lang duren eer klanten zelf om beeldcontact gaan vragen. Daar wil de organisatie klaar voor zijn.

Enthousiasmeren

Natuurlijk investeerde Azora volop in het enthousiasmeren van de medewerkers. ‘Na de eerste succesvolle pilot ben ik bij alle vijf thuiszorgteams langs geweest om de medewerkers enthousiast te maken’, zegt Ada Klein Entink. ‘Maar overal merkte ik dat ze meer redenen konden verzinnen om het niet te doen dan wel. Dat kwam ook voort uit angst. Dat het ze hun baan zou gaan kosten bijvoorbeeld of in ieder geval tot minder uren zou leiden. En voor de klanten vulden ze vast in dat die het toch niet zouden snappen.’ Dit was ook het beeld dat uit de nulmeting van In voor zorg! naar voren kwam. Want Azora meldde zich aan voor ondersteuning bij de implementatie van beeldzorg.

Duidelijke boodschap

‘Beeldzorg is een cultuuromslag, zowel de klanten als de medewerkers moeten “om”’, legt Ada uit. ‘Je moet dus bij de werkvloer beginnen. Maar wij hebben gemerkt dat je tegelijkertijd moet oppassen dat het niet te vrijblijvend blijft. Van bovenaf moet de boodschap duidelijk zijn: Azora wil het, we gaan beeldzorg gebruiken.’ Bert Meijer, manager thuiszorg, besloot in te grijpen. Samen met de In voor zorg-coach sprak hij elke wijkverpleegkundige individueel. Ada: ‘Want als de wijkverpleegkundigen niet enthousiast zijn, krijg je de andere thuiszorgmedewerkers ook niet mee. De insteek van de gesprekken was: Waarom denk jij dat beeldzorg niet van de grond komt? Wat heb je er zelf al aan gedaan? Wat heb je van ons nodig? Want het gaat wel gebeuren, wij gaan beeldbellen.’

Bijzonder

‘De wijkverpleegkundigen vonden het heel bijzonder dat ik de tijd nam voor al die gesprekken’, vertelt Bert. ‘Dat wij beeldzorg echt belangrijk vinden, kwam daarmee goed over. Waarbij het mij trouwens niet alleen om beeldzorg gaat, maar om digitalisering in het algemeen. We hebben bijvoorbeeld ook de Medido en we zijn bezig met een geautomatiseerd woningtoegangssyteem, zodat medewerkers met hun mobieltje de voordeur kunnen openen. Ik wil de medewerkers ervan doordringen dat technologie goede mogelijkheden biedt. Het zijn niet alleen speeltjes, het heeft ook echt nut.’

Barometer beeldzorg

Toen de teammanagers en wijkverpleegkundigen er eenmaal vierkant achter stonden, nam het aantal klanten met beeldzorg significant toe. Azora ontwikkelde een barometer beeldzorg, die elke maand laat zien hoeveel aanmeldingen er zijn en hoeveel stopzettingen. ‘Medewerkers zien dus van elkaar hoe vaak ze beeldzorg inzetten’, zegt Ada. Verder nodigde Azora zorgaanbieder Sensire uit om een presentatie van hun iPad-project te komen geven. ‘Zij zijn al langer bezig, met succes. Iemand van de werkvloer heeft ervaringen met ons gedeeld.’ Dat deze inspanningen hun vruchten afwerpen, toonde de eindmeting van het In voor zorg-traject. ‘Die liet een duidelijke verbetering zien. De meeste medewerkers vinden nu dat beeldzorg een positieve bijdrage levert.’ Komend najaar doet Azora weer een meting, om de productie in beeld te brengen. ‘Het registratiesysteem kon het onderscheid tussen “gewone” zorg en beeldzorg nog niet maken. Sinds begin dit jaar wel.’

Er gaat een wereld open

Bert vindt het mooi om te zien hoe beeldzorg inmiddels onderdeel is van de zorg die Azora levert. ‘Al bij het eerste contactmoment worden de mogelijkheden van beeldzorg en de iPad besproken. Het wordt gebracht als de manier waarop wij werken.’ Zolang Azora nog subsidie zorginfrastructuur ontvangt, krijgen klanten een iPad van de organisatie. ‘Op termijn zullen klanten voor deze dienst moeten betalen, ook dat communiceren we al bij het begin.’ Toch verwacht Bert niet dat het gebruik van beeldzorg dan zal teruglopen. De metingen lieten namelijk een belangrijk bijeffect zien. ‘Met de iPad gaat er een wereld voor klanten open. Al snel doen ze veel meer dan beeldbellen. Ze gaan internetbankieren, skypen met familie. Klanten willen het graag.’ Intussen ontdekken ook medewerkers steeds meer voordelen van de beeldbel-app op hun iPad. Ada: ‘Ze kunnen waar dan ook beeldbellen, óók met elkaar. In plaats van de telefoon pakken ze nu steeds vaker de iPad, want even overleggen is veel fijner als je elkaar ziet. Dat praat heel anders. Of ze haken via de iPad aan bij een werkoverleg als ze er niet fysiek bij kunnen zijn. De iPad krijgt zo steeds meer functies.’

Tips

  • Verwacht niet dat vooral klanten moeite met digitalisering hebben, het zijn eerder de medewerkers.
  • Zorg dat de infrastructuur er ligt, zodat medewerkers niet kunnen zeggen dat het niet werkt.
  • Begin bij de werkvloer, maar maak wel duidelijk dat de organisatie het wil. Het is niet vrijblijvend. Dus niet: ‘Zouden we beeldzorg kunnen inzetten’, maar wel: ‘We gaan beeldzorg inzetten, hoe doen we dat.’
  • Maak gebruik van elkaars kennis en ervaring, ook van andere organisaties.
  • Benut meten en monitoren om de inzet van beeldzorg inzichtelijk te maken. Zodat medewerkers elkaar over de streep kunnen trekken.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg