invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wat is Social Return On Investment?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Bedrijven moeten winst maken. Maatschappelijke instellingen ook. Daarnaast moeten  hun inspanningen sociaal rendement opleveren. Hoe maak je dat zichtbaar en meetbaar?

Social Return On Investment (SROI) is een meetmethodiek om (toekomstig) maatschappelijk rendement van investeringen in economische èn sociale zin meetbaar en zichtbaar te maken. De bedoeling van een SROI-onderzoek is inzicht te krijgen op de verhouding tussen de totale investering (kosten) en de gerealiseerde of de te verwachten maatschappelijke effecten (baten). Het resultaat hieruit is het maatschappelijk rendement van de investering dat verwacht kan worden.

Deze methode komt er op neer dat er gekeken wordt naar:

  • wat precies de doelen van een sociale onderneming zijn;
  • welke andere organisaties, financiers en/of mensen er een belang bij hebben (stakeholders);
  • welke doelstellingen deze stakeholders hebben met de maatschappelijke onderneming;
  • welke maatschappelijke ‘impact’ zij verwachten.

Bijdrage is investering

Het uitgangspunt van SROI is dat iedere bijdrage van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en doelgroep aan een sociaal-maatschappelijk project, feitelijk een investering is in het project. Betrokkenen worden dan ook beoordeeld als stakeholders die investeren en die net als andere stakeholders rendement verwachten van hun investering. SROI maakt die toegevoegde waarde zichtbaar.

Voor wie?

De SROI–meetmethodiek is bedoeld voor een tweeledig publiek. Allereerst zijn dit projectleiders, ondernemers, managers en anderen die belang hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke resultaten van hun onderneming of project. Anderzijds de investeerders, fondsen, overheden, kredietverstrekkers en subsidiegevers in sociale en maatschappelijke projecten, die de economische en sociale opbrengst van hun investeringen willen beoordelen.

Strategische positie versterken

Naast het kunnen laten zien van de opbrengsten van preventie, welzijnswerk en zorgverlening, biedt het de uitvoerende organisaties ook andere mogelijkheden. Zij kunnen capaciteit efficiënter inzetten en daarmee het effect van hun activiteiten verbeteren. Doordat zichtbaar is voor wie welke waarde wordt gecreëerd kunnen zij nieuwe financiers eenvoudiger aantrekken. Mede vanwege de marktwerking is het aantonen van de meerwaarde die sociale initiatieven hebben van essentieel belang. Organisaties die dit helder kunnen laten zien verstevigen hiermee hun strategische positie.

Meer informatie

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg