invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wat is een woonzorgzone?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een woonzorgzone beslaat een gebied van ongeveer 5.000 tot 15.000 inwoners. Naast voldoende aangepaste of levensloopbestendige woningen kenmerkt een woonzorgzone zich door een verhoogd voorzieningenniveau van ondersteunings-, welzijns- en zorgdiensten. Er is een integrale zorg- en dienstverlening opgezet. De gemeente en partners hebben een gezamenlijk informatieloket en kunnen een keuze bieden uit diverse woonzorgarrangementen. In de woningen is de mogelijkheid tot domotica aanwezig. Binnen loopafstand van 400 tot 500 meter is een centrum voor dienstverlening aanwezig, met minimaal een dokterspost en een prikpost. Tevens is in een woonzorgzone een dekkend netwerk van 24-uurszorg aanwezig.

Door de samenhang tussen wonen, woonomgeving, welzijn en zorg als uitgangspunt te nemen en de projecten daarmee te verbinden, wordt er een onzichtbaar weefsel over de wijk gelegd. Hierdoor kunnen  mensen er langer zelfstandig en prettig blijven wonen. Voor de duidelijkheid: een woonzorgzone wordt ook wel woonservicezone genoemd, maar is niet gelijk aan een servicewijk.

Eisen aan de woningen en woonomgeving

• Zoveel mogelijk woningen in de woonzorgzone zijn aanpasbaar voor mensen met een handicap.
• Kleinschalige woonzorgvoorzieningen verdienen de voorkeur boven grootschalige categoriale voorzieningen.
• De woonomgeving is goed toegankelijk en veilig. Het is ingericht met bijvoorbeeld voetgangerscirkels, veilige goed verlichte buitenruimten, voldoende straatmeubilair.
• Het openbaar vervoer is goed bereikbaar en toegankelijk, met beschutte rustpunten onderweg ernaartoe. De maximale afstand tot een halte is 300 meter.
• Minder mobiele mensen kunnen gebruik maken van aanvullend vervoer vanaf de woonplek. Dat kan ook in combinatie met ander specifiek vervoer (schoolgaande jeugd, gehandicapten) worden geregeld.
• Voorzieningen (zoals winkels, huisarts, bank, postkantoor, recreatieve en culturele voorzieningen) zijn lopend of per openbaar vervoer goed bereikbaar.
• Woningen voldoen aan de eisen van aanpasbaar bouwen, zodat ze bruikbaar kunnen worden gemaakt voor mensen met specifieke handicaps.
• Woningen zijn voorzien van een alarmeringssysteem en/of communicatiecircuit.
• Woningen voldoen aan de behoefte aan privacy, zelfstandigheid en een goed leefklimaat.
• In een woonzorgzone zijn voldoende aangepaste woningen aanwezig. Hoe dichter bij het zorgsteunpunt, hoe meer woningen geschikt zijn gemaakt.

Veel van bovenstaande kenmerken zijn te vinden in de naoorlogse woonwijken, waar het concept van de woonzorgzones dan ook veelvuldig wordt toegepast.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg