invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wat is een maatschappelijke Business Case?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een maatschappelijke Business Case (mBC) is een gestructureerde kosten-baten afweging van een nieuwe organisatie(vorm) of nieuw project. In een mBC komen het economische én het maatschappelijke nut samen. Het is eigenlijk een mix van de traditionele zakelijke business case methode met moderne marketingtechnieken, businessmodelling en het berekenen van publieke waarde via Social Return on Investment (SROI). 

Kortom: het brengt de levensvatbaarheid en maatschappelijke relevantie van innovatieve projecten, diensten en producten in kaart.

Vijf perspectieven

De mBC kijkt 5 jaar vooruit, waarbij het nieuwe concept, dienst of product zich in een volwassen fase zou moeten bevinden. Hierbij worden de kosten afgezet tegen de te verwachten maatschappelijke baten. Zo heeft de maatschappij bijvoorbeeld baat bij het voorkomen van (dure) opnames door preventie. Deze baten worden geschat en gekwantificeerd door te werken met onderzoek, literatuur, aannames, experts en experimenten. Om te komen tot die gestructureerde kosten-baten afweging  te komen worden 5 perspectieven gebruikt:

 1. de cliënt/patiënt; 
 2. de zorgverlener; 
 3. instellingsbestuurders; 
 4. stakeholders;
 5. financiers en beleidsmakers.

Waarom zou u een maatschappelijke Business Case maken?

 • U heeft de behoefte om innovatieve/complexe projecten beter te doordenken;
 • U heeft de behoefte aan een bedrijfseconomische blik op een nieuw organisatiemodel;
 • U heeft de behoefte aan overzicht en structuur in wel/niet dekkende kosten;
 • U heeft behoefte aan scoping en focus van innovatieve projecten;
 • U heeft behoeften aan het ordenen en aantonen van (d)effecten;
 • U heeft behoefte aan de vertaling van het project naar financieringsniveau.

Een mBC geeft antwoord op belangrijke vragen als:

 • Wie zijn mijn klanten? Wie profiteren van mijn project?
 • Wat houdt mijn innovatie in en hoe breng ik hem tot stand?
 • Hoe betrek ik mijn belanghebbenden en financiers?
 • Wat zijn de kosten en opbrengsten?
 • Wat levert deze vernieuwing de maatschappij op?

Wat levert een maatschappelijke Business Case op?

Door een mBC te maken krijgt u inzicht in de reële kosten van het innovatieve project, dienst of product. Daarnaast wordt zichtbaar wat de potentiële waarde is als u kijkt naar de maatschappelijke baten. Zo kan er een vergelijking gemaakt worden. Het levert u:

 • Een duidelijke focus op doel en inhoud van uw project
 • Een gezamenlijk doel vanuit het perspectief van de cliënt
 • Een concreet uitgewerkt business model
 • Inzicht in kosten en opbrengsten
 • Hoge betrokkenheid van belanghebbenden bij uw project
 • Een goed beeld van de maatschappelijke opbrengsten
 • Een aanzienlijk grotere kans op structurele financiering van uw project

Meer Informatie

 

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg