invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vormen van zorg op afstand

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Er zijn verschillende vormen van communicatietechnologie. Deze worden in allerlei fasen van het ziekte- en zorgproces ingezet en voor heel diverse doelgroepen gebruikt. Ze helpen risicosituaties voorkomen en besparen tijd. Door technologie kunnen mensen vaak langer zelfstandig thuis wonen.

Onderstaande oplossingen zijn apart of gecombineerd met elkaar in te zetten. Voorbeelden:

Telefoon, sms en e-mail

De zorgverlener en cliënt onderhouden contact –vaak tussen de bezoeken door– via de telefoon, short message service (sms) en e-mail.

Internet

Via een persoonlijke internetsite ondersteunt of begeleidt de zorgverlener de cliënt.

Sensoren

De apparatuur is geplaatst in een ruimte of de cliënt draag het op het lichaam. Het meet gegevens van de cliënt, bijvoorbeeld de bloeddruk, en verstuurd dat automatisch naar de zorgverlener.

Videocommunicatie

De cliënt kan daarmee op afstand communiceren met een zorgverlener. Cliënten gebruiken deze voorziening ook steeds vaker om in contact te blijven met familie en vrienden. De voorzieningen geven vaak ook toegang tot het internet. Videocommunicatie in de zorg wordt ook wel schermzorg genoemd.

Er zijn ook verschillende begrippen in omloop: zorg op afstand en domotica. Wat is hun betekenis?

Zorg op afstand

Hieronder verstaan we het op afstand verlenen van zorg, met gebruik van informatie en communicatietechnologie. Zorgverlener en cliënt bevinden zich niet op dezelfde plek. Ze gebruiken de Informatie en Communicatie Technologie (ICT)-mogelijkheid voor monitoring, consultatie en behandeling op afstand. Zorg op afstand wordt ook wel e-health genoemd.

Domotica

Domotica is een ouder en breder begrip. De oorspronkelijke beschrijving is: hoogtechnologische toepassingen in een woning waardoor mensen (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen. Zorg op afstand wordt vaak beschouwd als onderdeel van domotica.

Meer informatie

  • Website Domotica voor Wonen en Zorg (externe link) 
    Dit is de website van de Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg/Zorg op afstand van Vilans. Een deel van de informatie is openbaar. De meeste informatie is alleen toegankelijk voor organisaties die een abonnement hebben op de kenniscirkel. Hoe u zich kunt abonneren, leest u op de website.
  • Netwerk Zorg op afstand (externe link)
    Brancheorganisatie ActiZ is initiatiefnemer van het netwerk Zorg op Afstand. Op de website vindt u informatie over zorg op afstand via videocommunicatie en de mogelijke oplossingen voor mensen met een chronische ziekte.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg