invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vormen van domotica in de intramurale ouderenzorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Binnen verpleeg- en verzorgingshuizen is domotica onmisbaar. Toepassingen van domotica vormen een ‘lichter’ alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen als bedhekken en banden. Ze vergroten zo de kwaliteit van leven van bewoners. Ook ondersteunen ze de zorgmedewerkers in hun werk, vooral in de nacht. Ze dienen als extra ogen en oren om goede zorg te bieden.
Afhankelijk van de situatie kan ook het aantal in te zetten medewerkers in de nacht teruggebracht worden.

Hieronder staan enkele mogelijkheden voor domotica in verpleeg- en verzorgingshuizen en in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie:

 • Opsta-alarmering
  Deze geeft een signaal als de bewoner met een verhoogd valrisico ’s nacht uit bed stapt.
 • Verlaat-de-kamermelding
  Speciaal voor bewoners die de neiging hebben om te dwalen. Zo gauw zij hun kamer verlaten, krijgen de medewerkers een seintje.
 • Nachtoriëntatieverlichting
  De verlichting geeft de looproute aan van bed naar toilet. Bedoeld voor bewoners die ’s nachts zelfstandig gebruikmaken van het toilet.
 • Schilbeveiliging
  Deze waarschuwt zorgverleners dat een bewoner die niet zelfstandig naar buiten kan, de buitendeur nadert. Bijvoorbeeld via een chip in de schoen en een sensor bij de deur.
 • Camera’s
  Daarmee kunnen zorgverleners de bewoner volgen in zijn kamer of op de gang. Ze dienen vaak als verificatiemiddel als bijvoorbeeld de opsta-alarmering een melding heeft gemaakt.

Domotica in de intramurale ouderenzorg verschilt sterk van domoticatoepassingen voor zorg op afstand. Bij zorg op afstand bedient de oudere zelf de toepassing (behalve als het gaat om mensen met gevorderde dementie). Binnen de intramurale zorg is de bediening aan de zorgprofessional.

Datzelfde geldt ook voor de kleinschalige groepswoningen voor mensen die de regie over hun leven kwijtraken. Bijvoorbeeld mensen met dementie, het syndroom van Korsakov of psychiatrische problematiek. In deze nieuwe zorgvoorzieningen zorgt domotica voor 24-uurstoezicht. De technologie is erg uitgebreid. Door de bekabeling is die vaak alleen in nieuwbouw te realiseren.

Meer weten

Website Domitica Wonen en Zorg (externe link)

Dit is de website van de Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg/Zorg op afstand van Vilans. Een deel van de informatie is openbaar. De meeste informatie is alleen toegankelijk voor organisaties die een abonnement hebben op de kenniscirkel. Dat geldt bijvoorbeeld voor informatie over kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie (nieuwbouw) en in bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen. Hoe u zich kunt abonneren, leest u op de website.

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg