invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Telemedicine: medische behandeling op afstand

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Telemedicine is een vrij nieuwe specifieke toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de gezondheidszorg. Telemedicine maakt het mogelijk om bij de cliënt thuis zorg te verlenen waarvoor anders een ziekenhuisopname en/of meerdere bezoeken aan de huisarts noodzakelijk zouden zijn. Door telemedicine wordt het bereik van zorgprofessionals zoals arts en verpleegkundige vergroot met specialistische kennis. Hierdoor kunnen binnen hetzelfde tijdsbestek meer cliënten geholpen worden.

Wat is telemedicine?

Telemedicine is een zorgproces waarbij ten minste twee partijen betrokken zijn, waaronder een erkende zorgverlener, die met de patiënt communiceren via informatietechnologie en telecommunicatie. Het is onderdeel van een proces rond (para-)medisch handelen, waarmee het zich onderscheidt van andere vormen van 'zorg op afstand'. Het wordt onder meer toegepast bij chronisch zieken.

Informatie-uitwisseling

Bij telemedicine is altijd een zorgverlener betrokken. Dat kan variëren van een specialist tot een verpleegkundige. De betrokkenen wisselen informatie uit over de situatie van de cliënt via het verzenden en delen van tekst, foto's of bewegende beelden. De verbinding verloopt via een beveiligde (internet)verbinding.

Doelgroepen en toepassingen

Toepassingen van telemedicine hangen vaak samen met de doelgroepen die ermee geholpen moeten worden. Telemedicine kent verschillende vormen die ook met elkaar gecombineerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan telemonitoring, teleconsultatie, telecoaching of combinaties tussen deze vormen.

Beoogde effecten van telemedicine

Systematisch onderzoek naar de effecten van telemedicine is nog niet uitgevoerd. Het te verwachten effect is dat kwaliteit van de zorg zal verbeteren. De cliënt hoeft tenslotte minder vaak naar een arts, waardoor hij meer betrokken is, en continue aandacht krijgt. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de (medische) professional vergroot en wordt de inzet van zorgmedewerkers verbreed.

Toepassing van telemedicine in Nederland

Hoe vaak telemedicine in Nederland wordt toegepast, is niet precies bekend. Vooral in de specialismen bij aandoeningen van de huid (wondbehandeling), ogen, ademhaling (Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) en hart (continu Electrocardiogram (ECG)) lijkt telemedicine steeds meer toepassing te vinden.

Financiële aspecten

Voor het gebruik van telemedicine tussen de arts en de specialist kan men een van de aanbiedende bedrijven in Nederland inschakelen. Deze stellen apparatuur beschikbaar, verzorgen training en verzorgen zelfs de financiering, deels op afspraak met zorgverzekeraars. Naast zulke ad hoc oplossingen wordt zorg op afstand soms betaald uit tijdelijke financieringsregelingen. ActiZ heeft in 2008 opgeroepen snel duidelijk te maken hoe een definitieve financiering eruit gaat zien. Volgens STG/Health Management Forum kan door de inzet van technologie in de verpleging en verzorging 40% besparing aan arbeid bereikt worden. 

Meer weten

  • Voor meer informatie over de toepassing van het Health Buddy Systeem: Sananet (externe link)
    Sananet is de producent van dit systeem.
  • KSYOS TeleMedisch Centrum is een instelling voor medisch specialistische zorg die zich richt op ontwikkeling, onderzoek en invoering van TeleConsultatie in de reguliere gezondheidszorg.
    Voor meer informatie: Ksyos (externe link)

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg