invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Social mediaproject BroedplaatsZ

Gepubliceerd op:

Zorggebruikers die twitteren en bloggen over hun dagelijks leven. Dit gebeurt binnen het social mediaproject van Zorgbelang Brabant: BroedplaatsZ.

De deelnemers hebben verschillende achtergronden, maar hebben 1 ding gemeen: allemaal krijgen ze te maken met de gevolgen van de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

'Vergeten' doelgroepen

Door deze transitie worden gemeenten steeds meer verantwoordelijk voor zorg en welzijn. Daarom is het van belang dat deze gemeenten de verschillende doelgroepen waar het om gaat goed in beeld brengt; dit gaat in de praktijk niet altijd goed. Waar doelgroepen zoals als ouderen en mensen met een lichamelijke beperking vaker goed in beeld zijn, worden mensen met een psychische stoornis en/of verslavingsproblematiek of niet aangeboren hersenletsel eerder 'vergeten'. BroedplaatsZ wil hier verandering in brengen en ook deze doelgroepen onder de aandacht brengen van de beleidsmakers.

Broeden op betere zorg

Doordat de deelnemers aan BroedplaatsZ delen wat hen bezighoudt en twitteren over de 'hindernissen' en 'uitdagingen' in hun leven beïnvloeden zij de beeldvorming over hen. Zo willen zij ook het stigma doorbreken waar zij mee kampen. Wilt u meer inzicht krijgen in het leven van deze mensen? Volg dan BroedplaatsZ. Als beleidsmaker van zorg kunt u er ideeën opdoen voor het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit bij de behoefte van uw doelgroep. BroedplaatsZ is een bron van informatie en wil samen Broeden op betere Zorg.

Meer informatie deelnemers

Sommige deelnemers aan BroedplaatsZ houden ook een blog bij op de website. DIt biedt meer ruimte om iets over jezelf te vertellen dan de 140 tekens in een Twitter-bericht. Op de website leest u ook wie de deelnemers zijn, wat hun achtergronden zijn en wat hen motiveert om deel te nemen aan BroedplaatsZ. Er wordt tevens een documentaire gemaakt van het project om de verschillende kanten van de deelnemers te belichten. Ontdek de mensen achter zijn aandoening of diagnose. De documentaire besteedt ook aandacht aan stigma en zelfstigma en reactie van de omgeving. De deelnemers vertellen wat het project met hen doet.

Hoe is BroedplaatsZ ontstaan?

BroedplaatsZ is ontstaan vanuit het Kwartiermakersfestival Midden-Brabant. Dit festival wil kwetsbare burgers ondersteunen in hun maatschappelijke en sociale participatie of re-integratie. Het is een initiatief van:

  • Zorgbelang Brabant
  • GGz Breburg
  • RIBW Brabant
  • Traverse
  • Contour-De Twern

Meer weten

 

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg