invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Slimme Optische Sensor verhoogt zorgefficiëntie en cliëntveiligheid

Gepubliceerd op:

Zorgtechnologie of domotica kan een belangrijke bijdrage leveren aan meer kwaliteit van zorg en meer efficiëntie. Een voorbeeld daarvan is de Slimme Optische Sensor (SOS). Bevestigd aan het plafond detecteert hij de gehele ruimte. Aan de hand van instellingen die op basis van het individuele zorg- of leefplan zijn ingesteld, analyseert en interpreteert de sensor deze data en stuurt wanneer nodig een seintje naar de dienstdoende verzorgende via de handset of smartphone.

Minder loze meldingen

Verder heeft de SOS een spreek- en luisterfunctie, akoestische bewaking en een verlichtingsfunctie. Wanneer de bewoner ’s nachts uit bed gaat, schakelt automatisch de verlichting aan. De sensor ziet eruit als een gewone plafonnière en is eenvoudig te koppelen aan bestaande systemen. Hij vervangt alle losse bewegingsmelders in de kamer en is door de slimme software ‘gebeurtenisgedreven’. Daarmee zijn er tot 90% minder loze meldingen dan met klassieke systemen.

Waarborgen van privacy

De SOS maakt het beter mogelijk om het eigen leven van de cliënt te respecteren en de ambitie ‘de cliënt centraal stellen’ waar te maken. Medewerkers komen niet langer in de privésfeer van de bewoners wanneer daarvoor geen directe aanleiding is. Wanneer de cliënt in bed ligt en de verzorgende de kamer verlaat, activeert de bewaking automatisch. Bij een alarm geeft de SOS de melding door aan een handset of smartphone, inclusief het soort alarm, zoals ‘uit bed’ of ‘toiletbezoek’. De medewerker ziet op de handset de reden van het alarm en wat de actuele situatie echt is. De betreffende bewoner wordt geanonimiseerd en accepteert de medewerker op afstand het alarm, dan verwijdert de SOS alle informatie direct. Er is daarmee geen schending van de privacy.

Voordelen voor bewoners

  • Meer veiligheid
  • Meer bewegingsruimte
  • Meer privacy
  • Een betere nachtrust
  • Vrije bedpositie in de kamer

Voordelen voor medewerkers

  • Meer zekerheid
  • Meer rust in het werk
  • Meer efficiëntie
  • Meer kwaliteit
  • Meer vertrouwen in de techniek

Een eerste proef met het systeem werd uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Avics. Zorginstelling Lentis/Dignis in Assen nam deel aan deze proef.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg