invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Hoe kunnen zorginstellingen besparen op personeelskosten

Gepubliceerd op:

Hoe kunnen zorginstellingen bezuinigingen het hoofd bieden zonder over te moeten gaan tot ontslagrondes? Er is meer zorg te leveren voor minder geld, een aantal instrumenten heeft zich reeds bewezen! Headline inventariseerde de inzet van geavanceerde planningsmiddelen en -methoden om te komen tot optimale personeelsplanning.

Besparingsposten

Besparingen op personeelskosten betreffen meestal het administratieve proces, de plantijd, het primaire proces en het flexbureau. Besparen op personeelskosten kan door:

  • Automatisering van het administratieve proces
  • Grip krijgen op de kosten van uitzendkrachten
  • Afdelingsoverkoepelend roosteren of gebruik maken van een flexpool om zodoende tot een lagere basis bezetting te kunnen komen
  • Centraler roosteren met professionele roosteraars die overkoepelend zicht hebben op de planning
  • Aanpassing van werk- en diensttijden, die nu nog veelal historisch zijn bepaald, aan te passen op het daadwerkelijk werkaanbod
  • Beter gebruik te gaan maken van de flexibiliteit binnen de jaarurensystematiek

Resultaten

Ook heeft Head naar de inzet van planningsmiddelen in de verschillende zorgbranches gekeken en de best practices benoemd:

  • Voor de geestelijke gezondheidszorg: een structurele besparing van  1,5% op de personeelskosten door centraal te roosteren, inzet flexkrachten te reguleren en jaarurensystematiek goed te benutten.
  • Voor de gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg: een verlaging van de loonkosten van bijna 1% door de planning centraler te organiseren, overdrachtsmomenten te optimaliseren en door gebruik te maken van de jaarurensystematiek, minder inhuur van uitzendkrachten, alsmede lagere uitbetaling van onterecht uitbetaalde overwerkuren. 
  • Voor de Ziekenhuiszorg: een vermindering van de totale loonkosten met minimaal 3% door automatisering van het administratieve proces, minder inhuur van derden of 0-uren contractanten, door betere planning op de afdelingen, minder uitbetaling van (onterechte) ORT, meer-uren, verlaging verlofstuwmeren, betere afstemming vraag en aanbod van personeel onder andere door centrale planning en inzet flexpool.

Meer weten

Download Headline nummer 134, oktober 2013 'Hoeveel kan er bespaard worden op personeelskosten door optimalisatie van de inzet van personeel?' (pdf) 
Uitgave van Head, beroepsvereniging van en voor financials en hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg