invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Gepubliceerd op:

Als gevolg van de Herziening van de Langdurige Zorg krijgen gemeenten en zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Vanuit de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden verantwoordelijkheden ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Onder andere gaat het om extramurale ondersteuning, beschermd wonen en cliëntondersteuning.

Tegelijk wordt per 1 januari 2015 extramurale verpleging en persoonlijke verzorging overgeheveld van de huidige AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen het gemeentelijke sociale domein en het medische domein van de zorgverzekeraar. Om hierover afspraken te maken hebben VNG, ZN en VWS gezamenlijk een focuslijst opgesteld.

Focuslijst

De focuslijst richt zich op de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeenten aangaande wijkverpleging. Hierbij gaat het vooral om de niet-toewijsbare zorg. Afgesproken moet worden hoe de verpleegkundige functie ten opzichte van het sociale wijkteam, of een vergelijkbaar verband, is vertegenwoordigd.

Transitiejaar

De focuslijst agendeert onderwerpen voor het transitiejaar 2015 waarover zorgverzekeraar en gemeenten met elkaar afspraken kunnen maken over de inzet van de wijkverpleegkundige in relatie tot het wijkteam en de afstemming tussen zorg en  maatschappelijke infrastructuur in de wijk (waaronder ook aanbieders, professionals en cliënten). De lijst is geen blauwdruk van hoe de lokale inrichting moet worden vormgegeven, maar een hulpmiddel voor de samenwerking.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg