invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De langdurige zorg in 2020: trends en ontwikkelingen

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en aanbieders.

Hoe ziet de langdurige zorg in 2020 eruit?

Mede door de Hervormingsagenda Langdurige Zorg zijn in 2020 belangrijke veranderingen tot stand gebracht:

  • Mensen zijn in staat gesteld om – waar nodig met ondersteuning en zorg – zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zij krijgen via de gemeente ondersteuning om te participeren en zelfstandig te zijn. Aanvullende professionele zorg is beschikbaar als maatwerk door de zorgverzekeraar.
  • Zorg en ondersteuning worden dichtbij de cliënt georganiseerd. In de wijk, en sector overstijgend. Professionals, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars werken hierbij samen.
  • Formele en informele zorgverleners werken nauw met elkaar samen. Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke rol en zijn samen met de cliënt en de zorgprofessionals gelijkwaardige partners. Dit heeft ook bijgedragen aan het ontmedicaliseren van lichte zorgvragen die in het verleden vaak te onrecht vanuit een medisch perspectief benaderd werden.
  • De uitgaven voor de langdurige zorg zijn teruggebracht naar een beheersbaar niveau. De groei van uitgaven is structureel verlaagd.

De langdurige zorg gaat over de zelfredzaamheid en het welbevinden van cliënten. Er wordt uitgegaan van wat mensen nog wél kunnen, samen met hun eigen netwerk. Gemeenten en zorgverzekeraars bieden waar nodig professionele zorg en ondersteuning dichtbij huis, gericht op het versterken van zelfstandigheid en participatie. Voor de meest kwetsbaren is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) passende zorg in een beschermde omgeving beschikbaar.

De arbeidsmarkt voor zorgprofessionals is veranderd. Er is sprake van een vernieuwd competentie- en takenprofiel dat ook hogere eisen stelt aan het opleidingsniveau van medewerkers.

Meer weten 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg