invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De langdurende zorg in 2020: trends organisatie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en aanbieders.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders in 2020?

Zorgorganisaties doen in 2020 meer met minder: zij voorzien met minder financiële en personele middelen in een grotere en stijgende zorgvraag. Zij ondersteunen mensen met een zorgvraag thuis, in de omgeving van de cliënt. Diensten en producten van zorgaanbieders zijn gericht op het ondersteunen van cliënten thuis. Het feit dat cliënten vaker en langer thuis blijven wonen heeft ook geleid tot andere werk- en organisatievormen, bijvoorbeeld het werken in zelfsturende teams.

Er is veel minder intramurale zorgverlening, maar de zorgzwaarte van mensen, die intramurale zorg ontvangen, is groter. Aanbieders werken in netwerken samen met gemeentes, zorgverzekeraars en andere aanbieders. Dit vraagt om onderhandeling, gezamenlijke afspraken en vertrouwen.

Tenslotte heeft de inzet van technologie een vaste plek gekregen in zorgorganisaties. Er wordt standaard gebruik gemaakt van toepassingen van zorg op afstand en beeldschermzorg. De inzet ervan is verankerd in de cultuur van organisatie, medewerkers en cliënten.

 • Zorg dichtbij de cliënt
  Mensen wonen vaker en langer thuis en minder vaak in een zorginstelling. Zorgorganisaties ondersteunen hun cliënten hierin. Zorg wordt dichtbij de cliënt georganiseerd, onder de regie van de cliënt en samen met hem en informele zorgverleners. Organisaties hebben hun diensten hierop aangepast en bieden andere ondersteuningsarrangementen aan.
 • Zelfsturing en coachend leiderschap
  Organisaties werken zowel intramuraal als extramuraal met zelfsturende teams. Medewerkers hebben eigen verantwoordelijkheid voor de cliënten enorganiseren de benodigde zorg zelf. . Coaching of coachend leiderschap zijn in de plaats gekomen van hiërarchische managementvormen. Organisaties zijn flexibel georganiseerd en kunnen meebewegen met ontwikkelingen.
 • Minder, maar zwaardere intramurale zorg
  Er verblijven nog maar weinig mensen langdurig in een zorginstelling. Organisaties hebben hun dienstverlening en aanbod hierop aangepast en het aantal intramurale plaatsen sterk afgebouwd. Mensen die wél intramuraal worden opgenomen hebben echter een zwaardere zorgbehoefte. Organisaties die zich richten op intramurale zorg hebben dus te maken met een hoge zorgzwaarte van hun cliënten.
 • Samenwerken
  Zorgorganisaties werken samen met gemeenten, verzekeraars en andere aanbieders in een regio, gemeente of wijk. Curatieve zorg en langdurige zorg zijn veel minder van elkaar afgegrensd waardoor de samenwerking in de wijk vooral sectoroverstijgend is. 
 • Technologie en innovatie
  De inzet van technologie is breed geimplementeerd in de langdurige zorg. Organisaties werken met toepassingen van zorg op afstand, zoals beeldschermzorg, domotica en zelfmanagement via internet. Het gebruik van technologie is onderdeel van hun cultuur en visie.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg