invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De langdurende zorg in 2020: trends cliënten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en aanbieders.

Wat betekent dit voor de cliënt?

Er is sprake van hoge zelfredzaamheid van cliënten en de zeggenschap over de manier van leven, welbevinden en mogelijke zorg en ondersteuning ligt bij de cliënt. Zorgverlening is maatwerk, de cliënt is de regievoerder. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie staan voorop; ondersteuning en zorg zijn erop gericht deze te bevorderen en te vergroten.

 • Thuis blijven wonen
  Zorg en ondersteuning worden dichtbij de cliënt georganiseerd. Mensen met een zorgvraag wonen zo lang mogelijk thuis. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals ondersteunen hen hierbij. Dit wordt deels gefinancierd door gemeente of in specifieke gevallen door de zorgverzekeraar. Deels betalen ouderen hun zorg zelf.
 • Ouderenzorg 2020
  Het aantal ouderen (65+) is sterk toegenomen naar 3,4 miljoen in 2020, een stijging van 26% ten opzichte van 2012. Het aantal 80-plussers binnen deze groep is gestegen van 686.000 in 2012 tot circa 900.000. Maar ouderen zijn ook langer gezond. Door een gezonde leefstijl en betere preventie en zorg is de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2020 voor mannen 20 jaar en voor vrouwen 23 jaar, een toename van 2 jaar ten opzichte van 2012. Ouderen zijn assertiever en bepalen graag zelf hoe ze willen leven. Zij zijn maatschappelijk betrokken en willen blijven participeren in hun sociale omgeving.
  Dit maakt dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen. Met behulp van hun eigen netwerk en waar nodig ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer zij professionele zorg en ondersteuning nodig hebben, weten zij de wijkverpleegkundige of het sociale wijkteam hiervoor te benaderen. Gezamenlijk wordt dan bekeken hoe op maat kan bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid en participatiekracht van de cliënt.
 • Inzet van technologie
  Ook de inzet van technologie helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen wonen. Ouderen zijn vertrouwd met het gebruik van vormen van zorg op afstand zoals beeldschermzorg, domotica of zelfmanagement via internet.

Meer weten

Bronnen

Bij de totstandkoming van dit artikel is voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg