invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De langdurende zorg in 2020: trends beleid en wetgeving

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en aanbieders.

Wat zijn de ontwikkelingen in beleid en wetgeving?

 • Beleid
  Mensen blijven vaker en langer thuis wonen en krijgen daar de zorg die zij nodig hebben. Ook intensieve zorg gebeurt in toenemende mate thuis. Voor ondersteuning aan huis zijn de gemeenten verantwoordelijk. Medische zorg en persoonlijke verzorging vallen onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de meest kwetsbare mensen, die 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben, is opname in een instelling geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Het beleid is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Uitgangspunt is de cliënt, samen met zijn sociaal netwerk. Ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zvw en/of de Wlz zijn een aanvulling hierop indien dit noodzakelijk is.
 • Wetgeving
  De langdurige zorg is geregeld in de nieuwe Wmo, de Zvw en de Wlz. Hierdoor zijn naast de overheid (Wlz) ook de gemeenten (Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) verantwoordelijk. De verdeling is als volgt:
  • Wmo: gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning thuis. Hieronder vallen ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang, ondersteuning mantelzorg en cliëntondersteuning.
  • Zvw: de zorgverzekering regelt de medische zorg, gericht op herstel, en is ook verantwoordelijk voor persoonlijke verzorging. In het portefeuille van de Zvw horen de aansprak wijkverpleging, persoonlijke verzorging, langdurige GGZ met behandeling, extramurale behandeling, extramurale palliatieve zorg en intensieve kindzorg.
  • Wlz: voor de meest kwetsbare mensen regelt de Wlz 24-uurs zorg in een zorginstelling.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg