invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Betekenis van sociale netwerken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Mensen in onze omgeving, inclusief onze partner en familie, vormen samen ons sociale netwerk. Zo’n netwerk ontstaat geleidelijk, breidt zich uit en krimpt soms ook weer in. Het is een golfbeweging. Sociale netwerken zijn belangrijk voor ons welbevinden. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. 
Mensen uit ons netwerk hebben invloed op:

  • ons zelfvertrouwen
  • onze toekomstverwachtingen
  • onze waarden en normen
  • de structuur in ons leven
  • onze cultuur

Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders. Maar vaak blijft hun netwerk beperkt tot hun relatie met professionals, ouders en enkele familieleden. Toch is het hebben van een sociaal netwerk ook voor hen een belangrijke voorwaarde voor een leuk en zinvol leven. Maar juist voor deze groep levert dat vaak problemen op. Vaak hebben zij problemen met communiceren, ze zijn minder mobiel, hun sociale vaardigheden laten het soms afweten en ze missen het overzicht.

Van beschermend naar ondersteunend

Instellingen hebben de plicht hun cliënten te helpen bij het versterken van hun sociale netwerk. Het ontwikkelen, onderhouden en versterken van sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking past in de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Van ‘beschermend’ naar ‘ondersteunend’. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van hulpverleners en vrijwilligers, maar ook van het management. De afgelopen jaren hebben veel organisaties de sociale participatie van hun cliënten op de kaart gezet.

Enkele resultaten:

  • bij 40% van de cliënten werd het sociale netwerk met 1 à 2 personen uitgebreid
  • tweederde onderhield vaker contact en 25% voelde zich minder eenzaam 
  • 75% vond dat er in hun leven iets positiefs gebeurd was

(Bron: Zorg voor Beter, Verbetertraject Sociale Participatie)

Vijf succesfactoren

1. Stel de persoon centraal
Kijk en werk vanuit de cliënt. Laat hem beslissen en denk niet te snel dat iets niet mogelijk is.
2. Durf te vragen
Vragen is nodig om anderen te betrekken bij het netwerk van de cliënt. Collega’s (samen kom je op meer ideeën) maar vooral ook mensen buiten de zorg. Door gewoon op mensen af te stappen zijn de mooiste dingen tot stand gekomen!
3. Wees coachend
Bij een coachende manier van ondersteuning worden risico’s anders gewogen, is het respect voor eigen keuzes groot en is er veel ruimte om dingen uit te proberen
4. Werk planmatig en resultaatgericht
Maak een relatiecirkel en een actieplan. Maak ook een agenda en neem deze wekelijks door. Maak duidelijke afspraken en leg deze vast voor alle betrokkenen. Evalueer en stel bij. Deel de resultaten.
5. Begin klein
Het is onmogelijk in één keer iemands eenzaamheid op te lossen. Werk in kleine stapjes. Bijvoorbeeld: een cliënt stapt eerst over van de instellingsarts naar de huisarts in de wijk, wordt dan lid van voetbalclub en gaat dan op zoek naar werk.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg