invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Voor leiders in een zorgorganisatie is het verleidelijk om veel meer energie te besteden aan de secundaire processen dan aan het primaire proces. Zeker in de huidige fase waarin de organisaties zich bevinden. Een fase waarin systemen en regels veel van de aandacht en energie vragen om dat goed te organiseren. Daarnaast komen er extern fundamentele veranderingen op zorgorganisaties af die veel vragen van de herinrichting van allerlei bedrijfsprocessen. Hoe organiseren we het zo dat de organisatie is ingericht vanuit de vraag van klant in plaats vanuit het huidige aanbod?

Om dit te bereiken moeten zorgorganisaties transformeren van een aanbod naar een vraaggerichte organisatie. Geslaagde veranderingen komen in de meeste van de gevallen door goed leiderschap en in veel mindere mate door goed management tot stand. Aan management is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed, maar het begrip leiderschap is onderbelicht gebleven.

Management versus leiderschap

(bron: Leiderschap bij verandering, Kotter 2000)

Management =

  • plannen en budgetteren
  • organiseren en benoemen
  • controleren en problemen oplossen

Dit leidt tot een bepaalde mate van voorspelbaarheid en regelmaat en beschikt over potentieel om constant de korte termijn resultaten tot stand te brengen die door verschillende belanghebbenden verwacht worden.

Leiderschap =

  • richting vaststellen
  • mensen op één lijn brengen
  • motiveren en inspireren

Dit brengt verandering tot stand, vaak van een indrukwekkende omvang.

Kenmerken van een leider van een zorgorganisatie

Leiders  zorgen ervoor dat de medewerkers hun werk goed en met plezier kunnen doen door het creëren van goede randvoorwaarden in de organisatie. Herkenbaar, bereikbaar en aanspreekbaar, kleurrijk, flexibel, open en betrokken.

Een leider van een zorgorganisatie…

  • brengt zorg tot stand die aansluit op de vragen van de klant
  • kent de vragen van de klant
  • is verbindend tussen organisatie onderdelen en daarbuiten ten behoeve van ketenzorg
  • heeft het vermogen zich zelf als klant te voelen, zich in deze rol te verplaatsen.

Een vraaggerichte organisatie vraagt om creatieve, geïnspireerde en zelfstandige medewerkers, die hun eigen verantwoording nemen. Coachend leiderschap is een stijl die ertoe leidt dat inspiratiebronnen worden aangeboord en waarin zowel zichtbaar als voelbaar is wat gezaaid is en dus bij uitstek past bij een vraaggerichte organisatie. Bij coachend leiderschap is het uitgangspunt, dat de medewerker zijn taak in beginsel volledig aan kan of bezig is zich te ontwikkelen tot die volledige taakvolwassenheid en dit past dus bij uitstek bij de doelstellingen van zorgorganisaties. Van de medewerker wordt verwacht dat zij doet wat nodig is vanuit haar functie en daar open over communiceert. Alleen dan maakt de medewerker coachend leiderschap mogelijk.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg