invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Beginselenwet

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! ondersteunt de dialoog over de eigen regie van de cliënt in de sector langdurige zorg op allerlei verschillende manieren. Eén van de aanleidingen om met elkaar in gesprek te gaan is het ontstaan van de Beginselenwet zorginstellingen uit het Regeerakkoord en het Gedoogakkoord. In deze wet zal worden vastgelegd waarop cliënten in beginsel mogen rekenen als zij in een instelling wonen of thuis zorgafhankelijk worden. De basis van het opstellen van de Beginselenwet is een zogenaamde houtskoolschets van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Rechten bewoners zorginstelling vastgelegd

Recht op de regie over het eigen leven - dat is de kern van de Beginselenwet zorg. Het kabinet wil hierin concrete rechten opnemen voor bewoners van zorginstellingen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Voorbeelden van rechten in de Beginselenwet zijn onder andere:

  • dagelijkse lichamelijke hygiëne 
  • gezond en voldoende eten en drinken
  • een schone, verzorgde eigen kamer
  • respectvolle bejegening 
  • mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid  
  • zinvolle daginvulling, beweging en dagelijkse buitenlucht 
  • aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing

Zorgplan

In het zorgplan dat de instelling met de bewoner opstelt moeten de rechten worden vertaald in persoonlijke afspraken.

De meeste zorginstellingen nemen de wensen van hun cliënten ook nu al als uitgangspunt. Maar door dit wettelijk vast te leggen, wil het kabinet bereiken dat het zorgplan daadwerkelijk op basis van dialoog tot stand komt. Als daarvoor onvoldoende tijd is, moet de leiding van een zorginstelling daarin verandering brengen.

Film Beginselenwet

Naar aanleiding van een veldbijeenkomst van het ministerie van VWS over dit onderwerp heeft In voor zorg! een film laten maken met de standpunten van een zorgbestuurder, Kars Hazelaar van Opella, een teamleider, Mirjam van der Braak van Opella, een zorgverzekeraar, Anneke Augustinus van Zorg en Zekerheid en de directeur LOC Zeggenschap in zorg, Yvonne van Gilse.

De film geeft een korte impressie van verschillende perspectieven op het vastleggen van de rechten van cliënten. Alle betrokkenen zijn het eens over het uitgangspunt: het versterken van de eigen regie van de cliënt.

Bekijk de film Beginselenwet (externe link) en download de Houtskoolschets Beginselenwet (pdf).

Lees verder: In voor zorg! belicht Beginselenwet zorginstellingen

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg