invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg door MondzorgPlus

Gepubliceerd op:

Implementatie van richtlijnen in de zorg is complex. Begeleide implementatie kan een uitkomst bieden. De begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen conform Van der Putten en De Visschere, uitgevoerd door MonzorgPlus, gaat uit van de volgende aanpak:

  • Er wordt een stuurgroep mondzorg opgericht. Een tandarts en mondhygiënist worden hierin betrokken.
  • Het vormen van een mondzorgteam van 1 of  2 mondzorgcoördinatoren per afdeling. De mondzorgcoördinatoren krijgen een training bestaande uit één dagdeel scholing. De mondzorgcoördinatoren worden getraind in vaardigheden om collega’s te motiveren en ondersteunen in het verzorgen van de dagelijkse mondzorg bij verpleeghuisbewoners. 
  • De mondzorgcoördinatoren worden door een projectteam van Mondzorgplus begeleid. De mondzorgcoördinatoren fungeren als aanspreekpunt voor het team van verzorgenden. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de mondzorgplannen van bewoners. 
  • Het uitvoeren van een nulmeting door speciaal voor deze implementatie opgeleide mondzorgprofessionals. Deze meting bestaat uit een meting van plaque van gebitselementen volgens de plaque Index van Silness & Loë (score 0 tot 3) bij de dentate verpleeghuisbewoners en de plaque van gebitsprothesen volgens de methode van Augsburger en Elahi met plaquescore 0 tot 4 bij edentate verpleeghuisbewoners.
  • Een 1,5 uur durende informatieve en mondelinge presentatie van de richtlijn Mondzorg en uitleg over de interventie aan management, de cliëntenraad en afdelingsmanagers door een mondhygiënist en iemand van het projectteam.
  • Een 1,5 uur durende theoretische en praktische scholing voor verzorgenden en verpleegkundigen, gegeven door de mondzorgcoördinatoren. Er wordt een samenvatting van de richtlijn Mondzorg gepresenteerd en alle belangrijke taken die onderdeel uitmaken van de dagelijks mondverzorging worden gedemonstreerd. 
  • Aan alle verpleeghuisbewoners worden relevante mondverzorgingsproducten en –materialen aangeboden. 
  • Elke 6 weken komen de mondhygiënist of tandarts en het projectteam langs om de implementatie te monitoren. Naast het monitoren van de voortgang spreken de mondhygiënist en het projectteam met het zorgmanagement en de mondzorgcoördinatoren over implementatieproblemen en ondersteunen de mondzorgcoördinatoren bij de scholings- en implementatieactiviteiten.

In 2011 is door middel van een Randomized Controlled Trial (RCT) een effectevaluatie uitgevoerd naar begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg in vergelijking met de gebruikelijke mondzorg in verpleeghuizen zonder begeleiding. Resultaten laten zien dat  begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg en de daarop gebaseerde mondzorgprotocollen effectiever zijn in het verminderen van de gemiddelde plaque index score van gebitsprothesen dan de gebruikelijke mondzorg.

Meer weten

  • MondzorgPlus voert in samenwerking met Van der Putten o.a. de begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg uit. Kijk op de website van MondzorgPlus.
  • Omnios biedt in samenwerking met Van der Putten een eigen variant van deze interventie aan. Lees meer over het aanbod van Omnios.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg