invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Reakt Groep: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op:

Gemeenten gingen strengere eisen stellen aan hun financiering: laat zien wat je met cliënten bereikt en streef naar zoveel mogelijk uitstroom naar betaald werk. Om dit te bewerkstelligen werd een In voor Zorg!-traject ingericht rondom drie pijlers:

  1. Ontwikkelgericht werken: primair proces meer richten op de ontwikkeling van de cliënt
  2. Resultaatgericht werken: resultaten (zowel in primair proces als bedrijfsvoering) inzichtelijk maken en zorgen dat structureel wordt gewerkt aan verbetering
  3. Zelfstandige teams: teams meer verantwoordelijkheid en ruimte geven

Doorlooptijd

Van begin 2013 tot eind 2015.

Resultaten

  • 73% van de cliënten heeft een plan (begin 2013: 53%).
  • 44% van de evaluaties vindt plaats in de geplande maand (beging 2013: 15%).
  • 56% van de trajectcliënten en 74% van de begeleidingscliënten behaalt binnen de planperiode de doeltrede in de participatieladder.
  • 55% van de teams zijn opgeschoven van fase 1 naar fase 2, en 45% naar fase 3 in het ontwikkelmodel van Tuckman.
  • Het aantal uren dienstverlening aan cliënten per FTE is gestegen van 4000 in 2012 naar 5100.

Methode

Tijdens het In voor Zorg!-traject zijn de kenmerken behorend bij de drie pijlers on-the-job overbracht op de medewerkers door interne coaches. Daarbij werden iedere twee maanden vier locaties bezocht, waarbij werd gewerkt volgens een vast stappenplan voor de implementatie: Startend met het leren werken met het Reakt ontwikkelde cliëntvolgsysteem Mainport en toewerkend naar een team dat zelfstandig stuurt op resultaten.

Resultaatbesprekingen, teamcoaching, gemeenschappelijke taal over gedrag en een duidelijke rolverdeling zijn en blijven belangrijke elementen. Een cliëntenklankbordgroep zorgt voor goede aansluiting bij de behoeften van cliënten. De interne coach blijft in deeltijd betrokken bij de locatie voor nazorg.

Organisatie

REAKT (onderdeel van de Parnassia Groep) helpt jaarlijks zo’n 10.000 mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek in hun ontwikkeling naar maatschappelijke participatie en onafhankelijkheid van zorg en uitkering. Er werken ruim 200 medewerkers in maatschappelijke opvang, dagactivering, participatie en re-integratie.

Sinds de start van het In voor Zorg!-traject is binnen de REAKT organisatie veel gebeurd. Er hebben verschillende reorganisaties plaatsgevonden en REAKT is failliet gegaan en overgenomen door Parnassia.

Meer weten

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg