invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Amie Ouderenzorg: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Samen met HuisartsenCentrum Zandvoort, Spaarne Gasthuis maatschap longartsen en enkele lokale partners nam Amie Ouderenzorg deel aan In voor zorg!. Het traject “COPD in de buurt” had als doel de zorg en ondersteuning van mensen met een chronische aandoening, in dit geval COPD, te vernieuwen. De zorg en ondersteuning worden – waar mogelijk en verantwoord – vanuit 2de en 1ste lijn teruggebracht naar de 0de lijn, in de buurt zogezegd. Het doel was een best practice te ontwikkelen waarbij patiënten met COPD de ondersteuning van hun gezondheid zo veel als mogelijk en zo lang als mogelijk in de eigen (thuis)omgeving ontvangen. Het traject ‘COPD in de Buurt’ had de volgende kenmerken:

 • De huisarts houdt alle patiënten ‘in beeld’
 • Intensivering van de samenwerking tussen huisarts en de wijkverpleging/VVT is gericht op integrale aandacht voor  preventie, welzijn en kwaliteit van leven, casemanagement en risicosignalering, met laagdrempelig contact en toegang tot benodigde zorg en behandeling.
 • E-health wordt zo mogelijk ingezet als hulpmiddel.
 • Doorverwijzing naar de specialist in het ziekenhuis en presentatie op de SEH wordt zo mogelijk voorkomen; de expertise van de longarts wordt op alternatieve wijzen ingezet in de vorm van bijvoorbeeld telefonische consulten, meekijkconsulten of spreekuur in de huisartspraktijk.
 • Ziekenhuisopname wordt waar mogelijk voorkomen of vervangen door een tijdelijke opname dicht bij huis in de huisartsenkliniek bij Amie.
 • Met goede ondersteuning thuis, wordt opname in een intramurale setting uitgesteld.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot begin 2017

Resultaten

 • Gezondheidswinst: Deelnemers aan het traject hebben minder (hinder van) exacerbaties (toename ziektesymptomen). Verschillende betrokkenen hadden samenwerkingsafspraken gemaakt en de gezondheid kon met behulp van eHealth gevolgd worden. Hierdoor was het voor de cliënt én de huisarts eerder zichtbaar als iets niet goed ging. Huisartsen konden ingrijpen voordat de exacerbatie plaatsvond. Zonder dat er een ambulancerit naar de spoedeisende hulp nodig was, en zonder dat de longarts of huisarts extra regulier werk of tijd hieraan moesten besteden.
 • Verbeterde kwaliteit leven: Patiënten geven aan minder last van hun aandoening en een verhoogde kwaliteit van leven te hebben. Ze weten dat hun gezondheidssituatie met behulp van de app voortdurend gevolgd wordt. Hierdoor neemt de angst voor aanvallen van benauwdheid af. Zorgverleners die op het juiste moment bijspringen, geeft een veilig en vertrouwd gevoel.
 • Uitstel /voorkomen van intramurale langdurige zorg: Intramurale zorg wordt voorkomen of uitgesteld omdat vroeg ingegrepen kan worden als de gezondheidssituatie achteruit gaat.
 • Afname zorgconsumptie in 2e en 1e lijn (demping vraag): Er vinden minder spoedeisende hulp-bezoeken en (her)opnames in het ziekenhuis plaats. Opnames vinden plaats in huisartsklinieken. Daarnaast vinden er minder (herhaal)bezoeken plaats bij de huisarts en specialist. De wijkverpleegkundige wordt vaker ingezet.
 • Verbeteren bedrijfsvoering in de keten: De totale kosten in de keten zijn lager door substitutie van 2e en 1e naar 0e lijnszorg. Echter is dit nog niet te onderbouwen omdat het traject pas kort bezig is. Enkele voorbeelden laten dit al wel zien. Het simpele feit dat de samenwerking tussen zorgverleners is verbeterd én op afstand de MDO’s zijn ingericht, maakt dat er effectiever wordt omgegaan met zowel de schaarse tijd als de kennis van huisartsen en longartsen. De totale kosten in de keten zijn lager door effectievere samenwerking en inrichting zorgketen. Dit is momenteel nog niet aantoonbaar te maken. Veronderstelling is wel dat er meer patiënten in de gaten gehouden kunnen worden, dat dure ziekenhuisbedden minder bezet zullen worden, maar de toestroom is momenteel nog te klein om hier daadwerkelijk op te kunnen toetsen.

Organisatie

Samen met HuisartsenCentrum Zandvoort, Spaarne Gasthuis maatschap longartsen en enkele lokale partners nam Amie Ouderenzorg deel aan In voor zorg! met het traject 'COPD in de buurt'. Amie Ouderenzorg verleent (intensieve) zorg, verpleging, ondersteuning en behandeling aan zo’n 500 burgers in Zandvoort, Bentveld en Bennebroek. In Huisartsen Centrum Zandvoort (HCZ) bieden huisartsen, POH-ers en verschillende paramedici huisartsgeneeskundige zorg aan 9350 van de 17.000 inwoners van Zandvoort. Bij het HCZ werkt een Specialist Ouderengeneeskunde. Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis. Er zijn ongeveer 300 medisch specialisten waarvan elf longartsen werkzaam. Hoewel de locaties van het ziekenhuis hemelsbreed niet ver verwijderd zijn van Zandvoort, is het voor (oudere) inwoners van Zandvoort een hele reis om daar te komen.

Meer weten

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg