invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Thematranche Welzijn: deelnemers en partners

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De veranderingen in het sociaal domein vragen om transformatie: innovatieve oplossingen, nieuwe vormen van samenwerking en ondernemerschap. Samen met de inwoner en de inwoner als vertrekpunt.

Via de Thematranche Welzijn biedt In voor zorg! welzijnsorganisaties hulp om hun werkprocessen in te richten op de toekomst. Het doel van deze begeleiding is om verandertrajecten vlot te trekken, innovatieve aanpakken uit te werken en te implementeren. Om de samenwerking met zorg vorm te geven of om een (samenwerkings-) concept te positioneren. De aard van de ondersteuningsvraag kan liggen op inhoudelijk en/of bedrijfsmatig vlak. Ondersteuningsvragen kunnen zijn:

 • Hoe kunnen we vormgeven aan co-creatie met cliëntenorganisaties, burgerinitiatieven en bedrijfsleven?
 • Hoe kunnen we nieuwe vormen van dienstverlening, bijvoorbeeld dagbesteding, ontwikkelen samen met zorgorganisaties en hoe regelen we de bekostiging?
 • Hoe kunnen we sociale technologie effectief inzetten in de hulp en steun aan cliënten?
 • Hoe implementeren we een nieuw dienstverleningsconcept in de bedrijfsvoering van de organisatie en professionalisering van medewerkers?
 • Hoe maken we de meerwaarde van de dienstverlening inzichtelijk: financiële en maatschappelijk business cases?

Ondersteuning door In voor zorg!

We bieden de volgende 2 manieren van ondersteuning in deze Thematranche:

 1. Individuele ondersteuning
  Voor 14 grotere welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden bieden we gedurende maximaal anderhalf jaar, gerichte individuele ondersteuning op een lopend of gewenst (verander-) traject in de eigen lokale/regionale situatie
 2. Collectieve ondersteuning
  Voor 12 kleinere welzijnsorganisaties bieden we gedurende een jaar collectieve ondersteuning met masterclasses.

Het doel is onomkeerbare veranderingen tot stand te brengen, met duidelijke resultaten voor inwoners en voor de samenleving.

In de verandertrajecten wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaringen die bij de betrokken organisaties, maar ook daarbuiten, beschikbaar is. Kennis en ervaringen, die tijdens de verandertrajecten worden opgedaan, worden gedeeld met elkaar en zijn ook beschikbaar voor derden. Dit geldt natuurlijk ook voor de resultaten. Er zullen publicaties volgen op deze website en er worden bijeenkomsten georganiseerd.

Partners

Vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland (voorheen MO-groep), Verdiwel en Movisie nemen deel aan de begeleidingsgroep van deze Thematranche. Zij leveren een actieve bijdrage in het tot stand brengen van het programma en het delen van de kennis en ervaringen.

Deelnemers individuele ondersteuning

Deelnemers collectieve ondersteuning

Dossier(s)

Publicaties

21 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg